Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Toksykologii Środowiska

Zakład Toksykologii Środowiska

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

ATESTY HIGIENICZNE

Informacje ogólne
Zakład Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) wydaje Atesty Higieniczne na:
- materiały i wyroby stosowane w budownictwie,
- materiały i wyroby stosowane w meblarstwie oraz meble.

Atesty Higieniczne, z upoważnienia Ministerstwa Zdrowia, wydawane są przez Zakład od 1980 roku i są równorzędne z Atestami wydawanymi przez Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Atest Higieniczny zawiera wymagania, które należy spełnić aby uniknąć lub wyraźnie ograniczyć niekorzystny wpływ, szczególnie uwalnianych lotnych związków organicznych z materiału/wyrobu/mebli na zdrowie człowieka.

Atesty Higieniczne wydawane są na wniosek złożony dobrowolnie przez producenta lub dystrybutora materiału/wyrobu/ mebli. – na okres 5 lat

Kontakt
Małgorzata Kaczorowska
e-mail: malgorzata.kaczorowska@gumed.edu.pl
tel. 58 349 19 36

Terminy i cennik

……………………………..usługa……………………………..….czas realizacji….………………..cena (PLN)………………..
klienci krajowi
(brutto)
klienci zagraniczni
(netto)
wydawanie Atestu Higienicznego w trybie zwykłymdo 3 tygodni1700,001382,11
wydawanie Atestu Higienicznego w trybie ekspresowymdo 1. tygodnia2900,002357,72
przepisanie Atestu Higienicznego1 tydzień170,00138,21
wydawanie Atestu Higienicznego w trybie pilnymdo uzgodnienia………………..do uzgodnienia………………..

Atest higieniczny zostanie przekazany po przesłaniu dowodu wpłaty na numer fax: 58 349 19 37, bądź na e-mail: malgorzata.kaczorowska@gumed.edu.pl.

Wniosek zlecenia i dokumentacja
Dokumentacja może być dostarczona w formie pisemnej, bądź elektronicznej (na nośniku CD/DVD lub e-mail).


Dokumenty, materiały wymagane do wydania Atestu Higienicznego zawarte są we wniosku zlecenia (WNIOSEK (plik doc, 35 kB)).
Zakład Toksykologii GUMed MIMMiT może wymagać przedstawienia wyników badań:
- emisji szkodliwych dla zdrowia związków organicznych (LZO) z materiałów/ wyrobów/ mebli w komorach badawczych
- naturalnej promieniotwórczości.

Atest higieniczny zostanie przekazany po przesłaniu dowodu wpłaty na numer fax 58 349 19 37, bądź na e-mail: malgorzata.kaczorowska@gumed.edu.pl

Skargi i zażalenia
Kierownik Zakładu przyjmuje skargi i zażalenia w formie elektronicznej. e-mail: lidia.wolska@gumed.edu.pl

Aktualizacja strony: 02.10.2019
Grażyna Gałęzowska, Lidia Wolska