Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Toksykologii Środowiska

Zakład Toksykologii Środowiska

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

ATESTY HIGIENICZNE

Informacje ogólne

Zakład Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) wydaje Atesty Higieniczne na:

- materiały i wyroby stosowane w budownictwie.

Atesty Higieniczne, z upoważnienia Ministerstwa Zdrowia, wydawane są przez Zakład od 1980 roku i są równorzędne z Atestami wydawanymi przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań (Dz.U. 2022 poz. 2379), jednostka jest uprawniona do przeprowadzania badań oraz oceny materiałów i procesów technologicznych pod względem szkodliwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. A tym samym, do wydawania opinii jakimi są atesty higieniczne.

Atest Higieniczny zawiera wymagania, które należy spełnić aby uniknąć lub wyraźnie ograniczyć niekorzystny wpływ, szczególnie uwalnianych lotnych związków organicznych z materiału/wyrobu na zdrowie człowieka.

Atesty Higieniczne wydawane są na wniosek złożony dobrowolnie przez producenta lub dystrybutora materiału/wyrobu – na okres 5 lat.

Atesty Higieniczne wydawane są tylko na jeden materiał/wyrób. Nie zaś na różnego rodzaju systemy czy zestawy.

Szczegółowe wytyczne i wymagania dotyczące procesu atestacji znajdują się w zakładce: “DODATKOWE INFORMACJE” – należy kliknąć.

Kontakt

e-mail: zts-atesty@gumed.edu.pl

tel. 58 349 19 36

tel./fax 58 349 19 37

Terminy i cennik (obowiązuje dla nowych wniosków od dnia 1 marca 2024 r.)


……………………………..usługa……………………………..….czas realizacji….………………..cena (PLN) obowiązuje od 01.03.2024 r.………………..
klienci krajowi
(brutto)
klienci zagraniczni
(netto)
wydawanie Atestu Higienicznego w trybie zwykłymdo 5 tygodni*2900,002357,73
wydawanie Atestu Higienicznego w trybie ekspresowymdo 2 tygodni*4900,003984,00
przepisanie Atestu Higienicznego2 tygodnie*390,00317,08
wydawanie Atestu Higienicznego w trybie pilnymdo uzgodnienia………………..do uzgodnienia………………..
(*) Czas liczony od momentu dostarczenia kompletnej dokumentacji do wniosku.

Atest higieniczny zostanie przekazany po przesłaniu dowodu wpłaty na numer fax: 58 349 19 37, bądź na e-mail: zts-atesty@gumed.edu.pl.Wniosek zlecenia i dokumentacja

Dokumentacja może być dostarczona w formie papierowej lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: zts-atesty@gumed.edu.pl


Dokumenty, materiały wymagane do wydania Atestu Higienicznego zawarte są we wniosku zlecenia (WNIOSEK (plik doc, 57 kB)).

Zakład Toksykologii Środowiska GUMed może wymagać przedstawienia wyników badań:

- emisji szkodliwych dla zdrowia związków organicznych (LZO) z materiałów/ wyrobów/ mebli w komorach badawczych,

- naturalnej promieniotwórczości.

Atest higieniczny zostanie przekazany po przesłaniu dowodu wpłaty na numer fax 58 349 19 37, bądź na e-mail: zts-atesty@gumed.edu.pl

Skargi i zażalenia

Kierownik Zakładu przyjmuje skargi i zażalenia w formie elektronicznej na adres e-mail: zts-atesty@gumed.edu.pl

Aktualizacja strony: 20.03.2024
Goran Gržinić, Maciej Tankiewicz, Lidia Wolska