Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Toksykologii Środowiska

Zakład Toksykologii Środowiska

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

PRACE LICENCJACKIE

“CHRONICZNA EKSPOZYCJA NA PYŁY O ŚREDNICY 2,5um ORAZ 10um A UDARY MÓZGU”
Gdańsk, Czerwiec 2015
Autor: mgr Magda Czarnecka
Promotor: prof. dr hab. Lidia Wolska
Opiekun pracy: dr inż. Radosław Czernych

“Niniejsza praca ma na celu zaprezentowanie aktualnej wiedzy na temat pyłów zawieszonych jako czynnika ryzyka wystąpienia określonych zespołów chorobowych. W pracy omówiono ogólną charakterystykę, która definiuje pyły jako zanieczyszczenie powietrza składające się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu [1]. (…) Głównym celem pracy jest zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy
dotyczącego wpływu cząstek o średnicy 2,5µm oraz 10µm na udary mózgu. “

Pełen tekst (Praca licencjacka (plik pdf, 1 MB))

Aktualizacja strony: 20.03.2024
Goran Gržinić, Maciej Tankiewicz, Lidia Wolska