Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Toksykologii Środowiska

Zakład Toksykologii Środowiska

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

Relacja z wizyty gości z Francji i Niemiec oraz seminarium naukowego na temat uciążliwości odorowej

2016-09-30

W dniach 13-14.09.2016r. Zakład Toksykologii Środowiska WNoZ zorganizował serię spotkań z gośćmi z Francji oraz Niemiec (Université de Haute Alsace: Prof. Serge Neunlist – Vice-President, Dr Bernard Meyer – Président du Conseil, Dr Pierre Llopiz – Directeur; WESTRAND International: Brice Kaszuk; Dartsch Scientific GmbH: Prof. Peter C. Dartsch).

Zaproszeni goście odwiedzili Pomorskie Centrum Toksykologii w Gdańsku, następnie udali się na spotkanie z rektorem prof. Marcinem Gruchałą, prorektorem prof. Jackiem Bigdą oraz Tomaszem Bączkiem, prodziekanem WNoZ prof. Piotrem Lassem oraz koordynatorem Erasmus+ na WNoZ dr Marceliną Skrzypek-Czerko.

Kolejna część wizyty obejmowała udział w gości seminarium naukowym na temat uciążliwości odorowej odbywającym się w Hotelu Haffner w Sopocie. Zbignie Sułek zaprezentował dane na temat stanu prawnego w obszarze odorów, a następnie prof. Lidia Wolska przybliżyła problematykę toksyczności związków odoroczynnych. Dr Bernard Meyer oraz Prof. Peter C. Dartsch przedstawili stowarzyszenie ECOTOX oraz zakres swoich działań eksperckich na szczeblach unijnych. W seminarium brali udział zarówno przedstawiciele władz samorządowych, administracji rządowej jak i przedsiębiorców zainteresowanych eliminacją odorów m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Miejski w Gdańsku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, Grupa LOTOS. Wnioski podsumowujące dyskusję przeprowadzoną w czasie seminarium zostały przekazane do Ministerstwa Środowiska.

Kolejnego dnia Dr Bernard Meyer, jako przedstawiciel Chambre de Commerce et d’Industrie Sud Alsace Mulhouse, spotkał się z przedstawicielem Pomorskiej Izby Gospodarczej Panem Bogdanem Ołdakowskim. W czasie spotkania wymienione zostały zasady i obszary działania poszczególnych Izb Gospodarczych oraz możliwych obszarów współpracy.


Aktualizacja strony: 20.03.2024
Goran Gržinić, Maciej Tankiewicz, Lidia Wolska