Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Toksykologii Środowiska

Zakład Toksykologii Środowiska

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

PROFIL

Zakład Toksykologii Środowiska prowadzi prace badawcze w zakresie chemii i ekotoksykologii środowiska.

Profil działalności naukowej:
1. ocena jakości powietrza, w tym powietrza wewnętrznego,
2. ocena jakości chemicznej i ekotoksykologicznej wód, osadów i gleby oraz materiałów deponowanych w środowisku,
3. ocena chemiczna i ekotoksykologiczna wpływu struktury komunalnej i gospodarczej w strefie nadmorskiej na ekosystem morski,
4. wybrane aspekty oceny wpływu jakości środowiska na zdrowie człowieka,

W szczególności obszarem zainteresowania są następujące zagadnienia:
• badania modelowe emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych i wyposażeniowych,
• badanie jakości powietrza wewnętrznego w obiektach użyteczności publicznej i innych,
• poszukiwanie nowych narzędzi oceny jakości powietrza,
• badania ekotoksykologiczne środowiska z zastosowaniem mikrobiotestów, poszukiwanie korelacji z badaniami fizyko-chemicznymi,
• poszukiwanie w płynach ustrojowych nowych wskaźników poziomu narażenia ludzi na zanieczyszczenie środowiska.

Aktualizacja strony: 02.10.2019
Grażyna Gałęzowska, Lidia Wolska