Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Wydział Farmaceutyczny

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Najważniejsze publikacje:

 1. Fedorowicz, J, Sączewski, J., Drażba, Z., Wiśniewska, P., Gdaniec, M., Wicher, B., Suwiński, G., Jalińska, A.
  Synthesis and fluorescence of dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-2-ium-carboxylates: An experimental and TD-DFT comparative study;
  Dyes and Pigments 161 (2019), p. 347-359,
  (przejdź do artykułu)
 2. Fedorowicz, J., Sączewski, J., Konopacka, A., Waleron, K., Lejnowski, D., Ciura, K., Tomašič, T., Skok, Ž., Savijoki, K., Morawska, M.,Gilbert-Girard, S., Fallarero, A.
  Synthesis and biological evaluation of hybrid quinolone-based quaternary ammonium antibacterial agents;
  European Journal of Medicinal Chemistry 179, (2019), pp. 576-590,
  (przejdź do artykułu)
 3. Fedorowicz, J., Gzella, K., Wiśniewska, P., Sączewski, J.
  2,2’-[(1,4-dimethoxy-1,4-dioxobutane-2,3-diylidene)bis(azanylylidene)]bis(quinoline-3-carboxylic acid);
  MolBank. (2019), Article number M1093
  (przejdź do artykułu)
 4. Makowska, A., Saczewski, F., Bednarski, P.J., Saczewski, J., Balewski, Ł.
  Hybrid molecules composed of 2,4-diamino-1,3,5-triazines and 2-imino-coumarins and coumarins. Synthesis and cytotoxic properties;
  Molecules. 23 (2018), 1616,
  (przejdź do artykułu)
 5. Mazur, L., Saczewski, J., Jarzembska, K.N., Szwarc-Karabyka, K., Paprocka, R., Modzelewska-Banachiewicz, B.;
  Synthesis, structural characterization and reactivity of new trisubstituted: N 1-acylamidrazones: Solid state and solution studies;
  CrystEngComm. 20 (2018), 4179-4193,
  (przejdź do artykułu)
 6. Fedorowicz, J., Sączewski, J.
  Modifications of quinolones and fluoroquinolones: hybrid compounds and dual-action molecules;
  Monatshefte fur Chemie. 149 (2018), 1199-1245,
  (przejdź do artykułu)
 7. Krause, M., Foks, H., Augustynowicz-Kopeć, E., Napiórkowska, A., Szczesio, M., Gobis, K.
  Synthesis and tuberculostatic activity evaluation of novel benzazoles with alkyl, cycloalkyl or pyridine moiety;
  Molecules. 23 (2018), 985,
  (przejdź do artykułu)
 8. Szczesio, M., Gołka, J., Korona-Głowniak, I.,Gobis, K.,
  Planarity of benzoyldithiocarbazate tuberculostatics.V antibacterial activities of diesters of benzoyldithiocarbazic acid;
  Journal of Molecular Structure. 1167 (2018), 127-133,
  (przejdź do artykułu)
 9. Szczesio, M., Gołka, J., Korona-Głowniak, I., Orlewska, C., Gobis, K., Olczak, A.
  Planarity of heteroaryldithiocarbazic acid derivatives showing tuberculostatic activity: Structure-activity relationships;
  Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry. 74 (2018), 400-405,
  (przejdź do artykułu)
 10. Główka M.L., Kałużyńska S., Krause, M., Gobis, K., Foks, H., Szczesio, M., Olczak, A ;
  SThe structures of benzimidazole derivatives and their potential as tuberculostatics;
  Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry. 74 (2018), 1684-1691,
  (przejdź do artykułu)
 11. Pogorzelska A., Żołnowska B., Bartoszewski R.;
  Cysteine cathepsins as a prospective target for anticancer therapies—current progress and prospects;
  Biochimie 151 (2018) 85-106,
  (przejdź do artykułu)
 12. Kawczak P., Belka M, Sławiński J, Bączek T.;
  QSRR evaluation of the new anticancer sulfonamides in view of the cis-trans isomerism
  Current Pharmaceutical Analysis 14 (2018) 35-40,
  (przejdź do artykułu)
 13. Pogorzelska A., Żołnowska B., Sławiński J., Kawiak A., Szafrański K., Belka M., Bączek T.;
  Synthesis of 2-alkylthio-N-(quinazolin-2-yl)benzenesulfonamide derivatives: anticancer activity, QSAR studies, and metabolic stability;
  Monatshefte fur Chemie 149 (2018) 1885-1898,
  (przejdź do artykułu)
 14. Pogorzelska A., Sławiński J., Kawiak A., Żołnowska B., Chojnacki J.,, Stasiłojć G., Ulenberg S., Szafrański K., Bączek T.; ISynthesis, molecular structure, and metabolic stability of new series of N’-(2-alkylthio-4-chloro-5-methylbenzenesulfonyl)-1-(5-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)amidine as potential anti-cancer agents; European Journal of Medicinal Chemistry 155 (2018) 670-680, (przejdź do artykułu)
 15. Zuvela P., Liu J., Myunggi Y., Pomastowski P., Sagandykova G., Belka M., David J., Bączek T., Krzysztof Szafrański, Beata Żołnowska, Jarosław Sławiński, Supuran C., Wong M., Buszewski B.; Target-based drug discovery through inversion of quantitative structure-drug property relationships and molecular simulation: CA IX-sulphonamide complexes. J. Enz. Inhib. Med. Chem. 33 (2018) 1430‒1443; (przejdź do artykułu)
 16. Cieślik P., Woźniak M., Tokarski K., Kusek M., Pilca A., Płoska A., Radulska A., Pelikant-Małecka I, Beata Żołnowska, Jarosław Sławiński, Kalinowski L., Wierońska J.; Simultaneous activation of muscarinic and GABAB receptors as a bidirectional target for novel antipsychotic. Behav. Brain Res. (2018), (przejdź do artykułu)
 17. Żołnowska, B.; Sławiński, J.; Brzozowski, Z.; Kawiak, A.; Belka, M.; Zielińska, J.; Baczek˛, T.; Chojnacki, J. Synthesis, molecular structure, anticancer activity, and QSAR study of N-(Aryl/heteroaryl)-4-(1h-pyrrol-1-yl)benzenesulfonamide derivatives. Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 1–23, (przejdź do artykułu)
 18. Monti, S. M.; Meccariello, A.; Ceruso, M.; Szafrański, K.; Sławiński, J.; Supuran, C. T. Inhibition studies of Brucella suis β-carbonic anhydrases with a series of 4-substituted pyridine-3-sulphonamides. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2018, 33, (przejdź do artykułu)
 19. Żołnowska B., Sławiński J, Szafrański K., Angeli A, Supuran C.T., Kawiak A., Wieczór M., Zielińska J., Bączek T.; Novel 2-(2-arylmethylthio-4-chloro-5-methylbenzenesulfonyl)-1-(1,3,5-triazin-2-ylamino)guanidine derivatives: Inhibition of human carbonic anhydrase cytosolic isozymes I and II and the transmembrane tumor-associated isozymes IX and XII, anticancer activity, and molecular modeling studies; European Journal of Medicinal Chemistry 143 (2018) 1931-1941, (przejdź do artykułu)
 20. Szafrański K., Sławiński J., Kędzia A., Kwapisz E.; Syntheses of Novel 4-Substituted N-(5-amino-1H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridine-3-sulfonamide Derivatives with Potential Antifungal Activity; Molecules 22 (11) (2017), art 1926, (przejdź do artykułu)
 21. Pogorzelska A., Żołnowska B., Sławiński J., Szafrański K., Kawiak A., Chojnacki J., Ulenberg S., Zielińska J. ,Bączek T.; Novel 2-(2-alkylthiobenzenesulfonyl)-3-(phenylprop-2-ynylideneamino)guanidine derivatives as potent anticancer agents – Synthesis, molecular structure, QSAR studies and metabolic stability; European Journal of Medicinal Chemistry 138 (2017) 357-370, (przejdź do artykułu)
 22. J. Sączewski, J. Fedorowicz, M. Gdaniec, P. Wiśniewska, E. Sieniawska, Z.Drażba, J. Rzewnicka, Ł. Balewski ; The Elusive Paal–Knorr Intermediates in the Trofimov Synthesis of Pyrroles: Experimental and Theoretical Studies; Journal of Organic Chemistry. 82, 2017, 9737-9743(przejdź do artykułu)
 23. Sławiński J., Szafrański K., Pogorzelska A., Żołnowska B., Kawiak A., Macur K., Belka M., Bączek T.; Novel 2-benzylthio-5-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzenesulfonamides with anticancer activity: Synthesis, QSAR study, and metabolic stability; European Journal of Medicinal Chemistry 132 (2017) 236-248, (przejdź do artykułu)
 24. Zołnowska B., Sławiński J., Pogorzelska A., Szafrański K., Kawiak A., Stasiłojć G., Belka M., Zielińska J., Bączek T.; Synthesis, QSAR studies, and metabolic stability of novel 2-alkylthio-4-chloro-N-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)benzenesulfonamide derivatives as potential anticancer and apoptosis-inducing agents; Chem Biol Drug Des. 2017;1–17. (przejdź do artykułu)
 25. Zołnowska B., Sławiński J., Pogorzelska A., Szafrański K., Kawiak A., Stasiłojć G., Belka M., Ulenberg S., Baczek T., Chojnacki J. Novel 5-substituted 2-(aylmethylthio)-4-chloro-N-(5-aryl-1,2,4-triazin-3-yl)benzenesulfonamides: Synthesis, molecular structure, anticancer activity, apoptosis-inducing activity and metabolic stability(Article) Molecules 21 (1) (2016), art 808, (przejdź do artykułu)
 26. J. Sławiński, A. Grzonek, B. Żołnowska, A. Kawiak; Synthesis of novel pyrido[4,3-e][1,2,4]triazino[3,2-c][1,2,4]thiadiazine 6,6-dioxide derivatives with potential anticancer activity; Molecules 21 (1) (2016), art 41, s. 1-16 (przejdź do artykułu)
 27. A. Pogorzelska, J. Sławiński, K. Brożewicz, Sz. Ulenberg, T. Bączek; Novel 3-Amino-6-chloro-7-(azol-2 or 5-yl)-1,1-dioxo-1,4,2-benzodithiazine Derivatives with Anticancer Activity: Synthesis and QSAR Study; Molecules 20(12) (2015), 21960-21970 (przejdź do artykułu)
 28. B. Żołnowska, J. Sławiński, A. Grzonek, A. Kędzia, E. Kwapisz, A. Kawiak; N-Substituted N′-(2-alkylthio-4-chloro-5-methylbenzenesulfonyl)guanidines – Antibacterial, Cytotoxic Activities and Some Structure-Activity Relationships; Pol. J. Microbiol. 63 (3) 2015 299-305; (przejdź do artykułu)
 29. B. Żołnowska, J. Sławiński, M. Belka, T. Bączek, A. Kawiak, J. chojnacki, A. Pogorzelska, K. Szafrański Synthesis, Molecular Structure, Metabolic Stability and QSAR Studies of a Novel Series of Anticancer N-Acylbenzenesulfonamides; Molecules 20(10) 2015, 19101-19129; (przejdź do artykułu)
 30. J. Sączewski, J. Fedorowicz, M. Korcz, F. Sączewski, B. Wicher, M. Gdaniec, A. Konopacka; Experimental and theoretical studies on the tautomerism and reactivity of isoxazolo[3,4-b]quinolin-3(1H)-ones; Tetrahedron. 71, 2015, 8975-8984 (przejdź do artykułu)
 31. A. Bułakowska, M. Konieczny; Synthesis of vinyl sulfones by ring opening of 4,4-dioxo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]oxathiines and their in situ reactions with nucleophilic or electrophilic agents; J. Het. Chem. 2015; vol. 52, nr 2, s. 440-444; (przejdź do artykułu)
 32. M. Konieczny, A. Bułakowska, D. Pirska, W. Konieczny, A. Składanowski, M. Sabisz, M. Wojciechowski, K. Lemke, A. Pieczykolan, W. Strożek, Structural factors affecting affinity of cytotoxic oxathiole-fused chalcones toward tubulin, Eur. J. Med. Chem. 2015; vol. 89, s. 733-742; (przejdź do artykułu)
 33. I. Łącka, M. Konieczny, A. Bułakowska, M. Kodedová, D. Gašková, I. K. Maurya, R. Prasad, S. Milewski, Chemosensitization of multidrug resistant Candida albicans by the oxathiolone fused chalcone derivatives, Front. Microbiol. 2015; vol. 6, art. 783 (przejdź do artykułu)
 34. K. Gobis H. Foks,M. Serocki, E. Augustynowicz-Kopeć, A. Napiórkowska ;Synthesis and evaluation of in vitro antimycobacterial activity of novel 1H-benzo[d]imidazole derivatives and analogues ; Eur. J. Med. Chem. 89 (2015), 13-20,
  (przejdź do artykułu)
 35. K.Szafrański, J. Sławiński, Synthesis of Novel 1-(4-Substituted pyridine-3-sulfonyl)-3-phenylureas with Potential Anticancer Activity; Molecules 20(7) 2015, 12029-12044 (przejdź do artykułu)
 36. K. Gobis H. Foks, K. Suchan, E. Augustynowicz-Kopeć, A. Napiórkowska, K. Bojanowski ; Novel 2-(2-phenalkyl)-1H-benzo[d]imidazoles as antitubercular agents. Synthesis, biological evaluation and structure-activity relationship; Bioorg. Med. Chem. 23 (2015), 2112–2120,
  (przejdź do artykułu)
 37. J. Sławiński, B. Żołnowska, Z. Brzozowski, A. Kawiak, M. Belka, T. Bączek Synthesis and QSAR Study of Novel 6-Chloro-3-(2-Arylmethylene-1-methylhydrazino)-1,4,2-benzodithiazine 1,1-Dioxide Derivatives with Anticancer Activity; Molecules 20(4) 2015, 5754-5770 (przejdź do artykułu)
 38. M. Konieczny, A. Bułakowska, J. Polak, D. Pirska, W. Konieczny, P. Gryń, A. Składanowski, M. Sabisz, K. Lemke, A. Pieczykolan, M. Gałązka, K. Wiciejowska, J. Wietrzyk, Structural factors affecting cytotoxic activity of (E)-1-(benzo[d ][1,3]oxathiol-6-yl)-3-phenylprop-2-en-1-one derivatives, Chem. Biol. Drug Des. 2014; vol. 84, nr 1, 86-91 (przejdź do artykułu)
 39. B. Żołnowska, J. Sławiński, A. Pogorzelska, J. Chojnacki, D. Vullo, C.T. Supuran; Carbonic anhydrase inhibitors. Synthesis, and molecular structure of novel series N-substituted N′-(2-arylmethylthio-4-chloro-5- methylbenzenesulfonyl)guanidines and their inhibition of human cytosolic isozymes i and II and the transmembrane tumor-associated isozymes IX and XII; Eur. J. Med. Chem. 71 (2014), 135-147. (przejdź do artykułu)
 40. J. Sławiński, A. Pogorzelska, B. Żołnowska, A. Kędzia, M. Ziółkowska-Klinkosz, E. Kwapisz; Synthesis and Anti-Yeast Evaluation of Novel 2-Alkylthio-4-chloro-5-methyl-N-[imino-(1-oxo-(1H)-phthalazin-2-yl)methyl]benzenesulfonamide Derivatives; Molecules 19 (2014), 13704-13723 (przejdź do artykułu)
 41. E. Sikorska, M. Dawgul, K. Greber, E. Iłowska, A. Pogorzelska, W. Kamysz; Self-assembly and interactions of short antimicrobial cationic lipopeptides with membrane lipids: ITC, FTIR and molecular dynamics studies;BBA-Biomembranes 1838 (2014), 2625-2635. (przejdź do artykułu)
 42. M. Belka, W. Hewelt-Belka, J. Sławiński, T.Bączek; Mass Spectrometry Based Identification of Geometric Isomers during Metabolic Stability Study of a New Cytotoxic Sulfonamide Derivatives Supported by Quantitative Structure-Retention Relationships; PLOS ONE 9 (2014), e98096. (przejdź do artykułu)
 43. M. Konieczny, A. Bułakowska, J. Polak, D. Pirska, W. Konieczny, P. Gryń, A. Skladanowski, M. Sabisz, K. Lemke, A. Pieczykolan, M. Gałązka, K. Wiciejowska, J. Wietrzyk; Structural Factors Affecting Cytotoxic Activity of (E)-1-(Benzo[d ][1,3]oxathiol-6-yl)-3-phenylprop-2-en-1-one Derivatives; Chem. Biol. Drug Des. 84 (2014), 86-91. (przejdź do artykułu)
 44. J. Sączewski, A. Kędzia, A. Jalińska; New derivatives of 4,6-dimethylisoxazolo[3,4-b] pyridin-3(1H)-one: synthesis, tautomerism, electronic structure and antibacterial activity; Heterocycl. Commun. 51 (2014), 215-223.
  (przejdź do artykułu)
 45. J. Sączewski, M. Korcz; Synthesis and reactivity of heterocyclic hydroxylamine-O-sulfonates; Heterocycl. Commun. 51 (2014), 133-147. (przejdź do artykułu)
 46. H. Foks, D. Pancechowska-Ksepko, K. Gobis; Synthesis and Characterization of Novel N-Alkylamine- and N-Cycloalkylamine-Derived 2-Benzoyl-N-aminohydrazinecarbothioamides, 1,3,4-Thiadiazoles and 1,2,4-Triazole-5(4H)thiones; J. Het. Chem. 51 (2014), 98-105,
  (przejdź do artykułu)
 47. R. Hałasa, K. Turecka, Cz. Orlewska, W. Werel; Comparison of fluorescence optical respirometry and microbroth dilution methods for testing antimicrobial compounds; J. Microbiol. Methods. 107 (2014), 98-105.
  (przejdź do artykułu)
 48. E. Słomińska, T. Borkowski, I. Rybakowska, M. Abramowicz-Glinka, Cz. Orlewska, R. Smolenski; In Vitro and Cellular Effects of 4-Pyridone-3-Carboxamide Riboside on Enzymes of Nucleotide Metabolism; Nucleos. Nucleot. Nucleic Acids. 33 (2014), 353-357.
  (przejdź do artykułu)
 49. J. Sławiński, Z. Brzozowski , B. Żołnowska, K. Szafrański, A. Pogorzelska, D. Vullo, C.T. Suipuran; Synthesis of a new series of N4-substituted 4-(2-aminoethyl)benzenesulfonamides and their inhibitory effect on human carbonic anhydrase cytosolic isozymes I and II and transmembrane tumor-associated isozymes IX and XII Eur. J. Med. Chem. 84 (2014), 59-67 (przejdź do artykułu)
 50. J. Sławiński, A. Pogorzelska, B. Żołnowska, K. Brożewicz, D. Vullo, C.T. Suipuran Carbonic anhydrase inhibitors. Synthesis of a novel series of 5-substituted 2,4-dichlorobenzenesulfonamides and their inhibition of human cytosolic isozymes i and II and the transmembrane tumor-associated isozymes IX and XII Eur. J. Med. Chem. 82 (2014), 47-55 (przejdź do artykułu)
 51. Z. Brzozowski, J. Sławiński, K. Szafrański On the reactioj products of 4-substituted 3-pyridinesulfonamides with some benzenesulfonyl chloride derivatives J. Heterocyclic Chem. 51 (2014), 11-17 (przejdź do artykułu)
 52. A. bogdanowicz, H. Foks, K. Gobis, A. Kędzia, E. Kwapisz, A. Olczak, M.L. Główka; The Synthesis and Antibacterial Activity of Novel 4-Pyrrolidin-3-cyanopyridine Derivatives; J. Het. Chem. 50 (2013), 544-550
  (przejdź do artykułu)
 53. J. Saczewski, M. Korcz, P. Karczewska, M. Gdaniec; Reactivity of cyclic alkoxyguanidines – experimental and theoretical studies; Arkivoc, part IV (2013), 346-362.
  (przejdź do artykułu)
 54. M. Belka, J. Slawinski, L. Konieczna, P. Kawczak, T. Ciesielski, T. Baczek; Antitumor Activity of Novel Benzensulfonamide Derivatives in View of their Physiochemical Properties Searched by Principal Component Analysis; Med. Chem. 9 (2013), 517-525 (przejdź do artykułu)
 55. J. Sławiński, K. Szafrański, D. Vullo, C.T. Supuran, Carbonic anhydrase inhibitors. Synthesis of heterocyclic 4-substituted pyridine-3-sulfonamide derivativesband their inhibition of the human cytosolic isozymes I and II and transmembrane tumor-associated isozymes IX and XII, Eur. J. Med. Chem. 69, (2013), 701-710 (przejdź do artykułu)
 56. Z. Brzozowski, J. Sławiński, Synthesis of Novel Series of 6-Chloro-1,1-dioxo-1,4,2-benzodithiazine derivatives with potential biological activity, J. Heterocyclic Chem., 50, 5, (2013) 1099–1107(przejdź do artykułu)
 57. J. Sławiński, A. Pogorzelska, B. Żołnowska, T. Laskowski, P. Sowiński, Synthesis and structure determination of 2,3-diaryl-9,9-dioxo-1H-9-thia-1,4,4a,7,10-pentaazaphenanthrene-2-ols, Tetrahedron 69 (2013) 8675-8679 (przejdź do artykułu)
 58. K. Gobis, H. Foks, J. Sławiński, E. Augustynowicz-Kopeć, A Napiórkowska, Synthesis and biological activity of novel 3-heteroaryl-2H-pyrido[4,3-e][1,2,4]thiadiazine and 3-heteroaryl-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazine 1,1-dioxides. Monatsh. Chem. 144, 8 (2013) 1197-1203 (przejdź do artykułu)
 59. Z. Brzozowski, B. Żołnowska, J. Sławiński, Synthesis of a new series of biologically interesting 6'-chloro-1',1'-dioxospiro[4H-benzo[d[1,3,7]oxadizocine-4,3'(2H)-[1,4,2]benzodithiazine-2,6(1H,5H)dione derivatives Monatsh. Chem. 144, 9 (2013) 1397-1405 (przejdź do artykułu)
 60. K. Gobis, H. Foks, J. Sławiński, A. Sikorski, D. Trzybiński, E. Augustynowicz-Kopeć, A Napiórkowska, K. Bojanowski, Synthesis, structure and biological activity of novel heterocyclic sulfonyl-carboximidamides. Monatsh. Chem. 144, 5 (2013) 647-658 (przejdź do artykułu)
 61. J. Sławiński, B. Żołnowska, D. Pirska, A. Kędzia, E. Kwapisz, Synthesis and antibacterial activity of novel 4-chloro-2-mercaptobenzenesulfonamide derivatives, J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 28 (2013) 41-51 (przejdź do artykułu)
 62. J. Sławiński, B. Żołnowska, Cz. Orlewska, J. Chojnacki, Synthesis and molecular structure of novel 2-alkylthio-4-chloro-N -(5-oxo-4,5-dihydro-1H -1,2,4-triazolo-3-yl)-5-methylbenzenesulfonamides with potential anticancer activity Monatsh. Chem. 143, 12 (2012) 1705-1718 (przejdź do artykułu)
 63. Z. Brzozowski, J. Sławiński, D. Vullo, C.T. Supuran, Carbonic anhydrase inhibitors, regioselective synthesis of novel series 1-substituted 1,4-dihydro-4-oxo-3-pyridinesulfonamides and their inhibition of the human cytosolic isozymes I and II and transmembrane cancer associated isozymes IX and XII, Eur. J. Med. Chem. 56, (2012) 282-291
 64. K.Brożewicz, J. Sławiński, , 1-(2-Mercaptobenzenesulfonyl)-3-hydroxyguanidines – Novel potent antiproliferatives, synthesis and in vitro biological activity, Eur. J. Med. Chem . 55, (2012) 384-394
 65. K. Gobis, H. Foks, K. Wiśniewska, M. Dąbrowska-Szponar, E. Augustynowicz-Kopeć, A. Napiórkowska, Synthesis, and antimicrobal activity of novel heterocyclic sulfamoyl-phenyl-carboximidamides derived from clinically applied sulfonamides, Arch. Pharm. 345, 11 (2012) 911-917
 66. K. Gobis, H. Foks, K. Bojanowski E. Augustynowicz-Kopeć, A. Napiórkowska, Synthesis, of novel 3-cyclohexylpropanoic acid-derived nitrogen heterocyclic compounds and their evaluation for tuberculostatic activity. Bioorg. Med. Chem. 20, 1 (2012) 137-144
 67. K. Gobis, H. Foks, K. Wiśniewska, M. Dąbrowska-Szponar, E. Augustynowicz-Kopeć, A. Napiórkowska, A. Sikorski, Synthesis, structure, and antimicrobal activity of heterocyclic phenylsulfonyl- and 4-aminophenylsulfonyl-carboximidamides, Monatsh. Chem. 143, 8 (2012) 1161-1169
 68. K. Gobis, H. Foks, E. Augustynowicz-Kopeć, A. Napiórkowska, M. Szczesio, A. Olczak, M.L. Główka, Synthesis, characterization, and tuberculostatic activity of novel 2-(4-nitrobenzoyl)hydrazinecarbodithioic acid derivatives , Monatsh. Chem. 143, 4 (2012) 607-617
 69. K. Gobis, H. Foks, E. Augustynowicz-Kopeć, A. Napiórkowska; Synthesis and tuberculostatic activity of novel diverse heterocyclic compounds derived from heterocyclic carbohydrazides and methyl 2-heteroaroylhydrazinecarbodithioates, Heterocycles, 58, 4 (2012) 871–885
 70. K. Brożewicz, J. Sławiński, Synthesis and in vitro activity of novel 2-benzylthio-4-chloro-5-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzenesulfonamide derivatives, Monatsh. Chem., 143, 6 (2012) 975-984
 71. Z. Brzozowski, J. Sławiński, M. Gdaniec, A. Innocenti, C.T. Supuran, Carbonic anhydrase inhibitors. Synthesis, molecular structures, and inhibition of the human cytosolic isozymes I and II and transmembrane isozymes IX, XII (cancer-associated) and XIV with novel 3-pyridinesulfonamide derivatives, Eur. J. Med. Chem., 46, 9 (2011) 4403–4410
 72. J. Sławiński, K. Brożewicz, A. Fruziński, M.L. Główka, Synthesis and antitumor activity of novel N'-(2-benzylthiobenzenesulfonyl)-1H-pyrazole-1-amidine derivatives, Heterocycles, 83, 5 (2011) 1093–1109
 73. Z. Brzozowski, J. Sławiński, A. Innocenti, C.T. Supuran, Carbonic anhydrase inhibitors, regioselective synthesis of novel 1-substituted 1,4-dihydro-4-oxo-3-pyridinesulfonamides and their inhibition of the human cytosolic isozymes I and II and transmembrane cancer associated isozymes IX and XII, Eur. J. Med. Chem., 45, 9 (2010) 3656–3661
 74. Z. Brzozowski, J. Sławiński, F. Sączewski, A. Innocenti, C.T. Supuran, Carbonic anhydrase inhibitors: Synthesis and inhibition of the human cytosolic isozymes I and II and transmembrane isozymes IX, XII (cancer-associated) and XIV with 4-substituted 3-pyridinesulfonamides, Eur. J. Med. Chem., 45, 6 (2010) 2396–2404
 75. Z. Brzozowski, J. Sławiński, Reaction products of activated aromatic and heteroaromatic chlorides with N,_N_-disubstituted formamides, Synth. Commun., 40 (2010) 1639–1645
 76. K. Gobis, H. Foks, Microwave-assisted synthesis of novel 4-N,N-dimethylamino- and 4-cycloamino- substituted 1,2,4-triazole-3-thiones, Heteroatom, 21, 3 (2010) 188–195
 77. B. Pilarski, A. Dobkowska, H. Foks, T. Michałowski, Modelling of acid-base equilibria in binary-solvent systems: a comparative study, Talanta, 80 (2010) 1073–1080
 78. Z. Brzozowski, J. Sławiński, A. Kędzia, E. Kwapisz, M. Gdaniec, Application of 3-methylthiopyrido[4,3-e]-1,4,2-dithiazine 1,1-dioxide to the synthesis of novel series of 4H-pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazine derivatives with potential biological activity, J. Heterocyclic Chem., 46, 6 (2009) 1396–1403
 79. Z. Brzozowski, F. Sączewski, J. Sławiński, T. Sanchez, N. Neamati, Synthesis and anti-HIV-1 integrase activities of 3-aroyl-2,3-dihydro-1,1-dioxo-1,4,2-benzodithiazines, Eur. J. Med. Chem., 44, 1 (2009) 190–196
 80. K. Gobis, H. Foks, A. Kędzia, M. Wierzbowska, Z. Zwolska, Synthesis and antibacterial activity of novel pyridine and pyrazine derivatives obtained from amidoximes, J. Heterocyclic Chem. , 46, 6 (2009) 1271–1279
 81. A. Bogdanowicz, H. Foks, A. Kędzia, E. Kwapisz, Z. Zwolska, E. Augustynowicz-Kopeć, The synthesis and microbiological activity of new 4-chloropyridin-2-yl derivatives, Heterocycles, 78, 9 (2009) 2217–2231
 82. H. Foks, K. Wisterowicz, A. Miszke, K. Brożewicz, K. Wiśniewska, M. Dąbrowska-Szponar, Synthesis, fungicidal and antibacterial activity of new pyridazine derivatives, Heterocycles, 78, 4 (2009) 961–975
 83. W. Konieczny, M. T. Konieczny, Synthesis of thioflavanone and flavanone derivatives by cyclization of chalcones, Synthesis, 11 (2009) 1811–1814
 84. M. T. Konieczny, Paweł Sowiński, Mechanism of isomerization and acid-induced transformations of 3'-hydroxy-4,4'-dimethoxy-3'-methyl-3-oxo-7,7'-bis(piperidinocarbonyloxy)-2,2-spirobi[2H,2'H,3H,3'H-benzo[b]thiophene]. Unusual equilibrium between the spiro and 3-hydroxybenzothiophene systems, Bull. Chem. Soc. Jpn., 82, 5 (2009) 600–602
 85. F. Sączewski, A. Innocenti, J. Sławiński, A. Kornicka, Z. Brzozowski, E. Pomarnacka, A. Scozzafava, C. Temperini, C. T. Supuran, Carbonic anhydrase inhibitors: inhibition of human cytosolic isozymes I and II and tumor-associated isozymes IX and XII with _S_-substituted 4-chloro-2-mercapto-5-methyl-benzenesulfonamides, Bioorg. Med. Chem., 16, 7 (2008) 3933–3940
 86. Z. Brzozowski, J. Sławiński, F. Sączewski, T. Sanchez, N. Neamati, Synthesis, anti-HIV-1 integrase, and cytotoxic activities of 4-chloro-N-(4-oxopyrimidin-2-yl)-2-mercaptobenzenesulfonamide derivatives, Eur. J. Med. Chem., 43 (2008) 1188–1198
 87. A. Miszke, H. Foks, K. Brożewicz, A. Kędzia, E. Kwapisz, Z. Zwolska, The synthesis and microbiological activity of 2-mercapto-4-methoxypyridine-3-carbonitrile derivatives, Heterocycles, 75, 11 (2008) 2723–2734
 88. Z. Brzozowski, F. Sączewski, J. Sławiński, Syntheses of potassium 1,1-dioxopyrido[4,3-e]-1,4,2-dithiazine-3-thiolate and its application to the synthesis of novel sulfonamides with potential biological activity, J. Heterocyclic Chem., 45, 5 (2008) 1407–1413
 89. B. Saraswathyamma, I. Grzybowska, C. Orlewska, J. Radecki, W. Dehaen, K. G. Kumar, H. Radecka, Electroactive dipyrromethene-Cu(II) monolayers deposited onto gold electrodes for voltammetric determination of paracetamol, Electroanalysis, 20, 21 (2008) 2317–2323
 90. I. Szymańska, M. Stobiecka, C. Orlewska, T. Rohand, D. Janssen, W. Dehaen, H. Radecka, Electroactive dipyrromethene – Cu(II) self-assembled monolayers: complexation reaction on the surface of gold electrodes, Langmuir, 24, 19 (2008) 11239–11245
Aktualizacja strony: 25.09.2023
Krzysztof Szafrański