Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Wydział Farmaceutyczny

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Współpraca:

 1. National Cancer Institute, Bethesda MD, USA
 2. Laboratory of Bioinorganic Chemistry, University of Florence, Italy
 3. Department of Pharmaceutical Science, School of Pharmacy, University of Southern California, Los Angeles, USA
 4. Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna – Centrum Badawczo-Rozwojowe
 5. Katedra Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej GUMed
 6. Zakład Mikrobiologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 7. Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych GUMed
 8. Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej GUMed
 9. Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej
 10. Katedra Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, dr Anna Kawiak – badania aktywności przeciwnowtworowej in vitro na wybranych liniach komorkowych (3-5 linii)

Prowadzone projekty:

 • Synteza nowych sulfonamidów o spodziewanej aktywności przeciwnowotworowej i/lub HIV-1 przeciwwirusowej oraz inhibitorów izoform I, II, IX i XII ludzkiej anhydrazy węglanowej (hCA)
 • Projektowanie i synteza sulfonamidów oraz azotowych związków heterocyklicznych o potencjalnej aktywności przeciwbakteryjnej w tym tuberkulostatycznej
 • Synteza i aktywność biologiczna siarkowych analogów flawonoidów i związków pokrewnych
 • Badania struktury związków heterocyklicznych z zastosowaniem metod spektroskopowych (IR, 1H-, 13C-NMR i MS).

Uzyskane granty:

 • „Nowe poliazotowe pochodne 2-merkaptobenzenosulfonamidu o właściwościach przeciwnowotworowych – synteza, ocena aktywności oraz projektowanie wspomagane technikami chemometrycznymi i metodami QSAR”; grant NCN DEC-2013/09/B/NZ7/00048; kierownik projektu: dr hab. Jarosław Sławiński Prof. nadzw.
 • Dr hab. Katarzyna Gobis; grant NCN
 • “Nowa klasa znaczników fluorescencyjnych o strukturze soli triazoliniowych. Optymalizacja właściwości biologicznych i optycznych.” grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Iuventus Plus IP2012 055472; kierownik projektu Dr hab. Jarosław Sączewski;

Prace własne:

 • „Synteza pochodnych 2-alkilotiobenzensulfonamidu o potencjalnej aktywność biologiczna”; MN 2013-2014; kierownik pracy: dr Beata Żołnowska
 • „Synteza pochodnych 2-alkilotiobenzensulfonamidu zawierających ugrupowanie azylowe i ich potencjalna aktywność biologiczna”; MN 2013-2014; kierownik pracy: dr Aneta Pogorzelska
 • „Synteza 4-podstawionych pochodnych pirydyno-3-sulfonamidu o potencjalnej aktywności biologicznej”; MN 2013-2014; kierownik pracy: mgr Krzysztof Szafrański;
Aktualizacja strony: 25.09.2023
Krzysztof Szafrański