Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Wydział Farmaceutyczny

KONFERENCJE NAUKOWE

Doniesienia konferencyjne pracowników i doktorantów naszej katedry:

VIII Konwersatorium Chemii Medycznej Lublin 2015

58 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego “Polska Chemia w Mieście Wolności” Gdańsk 2015

 • Synteza i aktywność przeciwnowotworowa nowych pochodnych 2-benzylotio-4-chloro-5-(1,3,4-oksodiazol-2-ylo)benzenosulfonamidu K Szafrański poster (plik pdf, 479 kB)
 • Synteza nowych s-triazynowych pochodnych 2,4-dichlorobenzenosulfonamidu o spodziewanej aktywności przeciwnowotworowej Bułakowska PTChem 2015 (plik pdf, 1 MB)
 • Synteza modyfikowanych nukleozydów nikotynamidowych Orlewska PTChem 2015 (plik pdf, 372 kB)
 • Synteza i aktywność przeciwnowotworowa S-podstawionych pochodnych N-(chinazolin-2-ylo)-2-merkaptobenzenosulfonamidu
 • Synteza i aktywność przeciwnowotworowa nowych 2,3-podstawionych pochodnych 6,6-ditlenku pirydo[4,3-e][1,2,4]triazyno[3,2-c][1,2,4]tiadiazyny
 • Nowe 2-(2-alkilotio-4-chloro-5-metylobenzenosulfonylo)-3-(3-fenyloprop-2-ynylidenoamino)guanidyny : synteza i aktywność przeciwnowotworowa
 • N-Acylolobenzenosulfonamidy : aktywność przeciwnowotworowa, stabilność metaboliczna i analiza QSAR

VII Konwersatorium Chemii Medycznej Lublin 2015

 • N-Acylbenzenesulfonamides – anticancer activity, metabolic stability and OSAR studies
 • New series of 2-(2-alkylthio-4-chloro-5methylbenzenesulfonyl)-3(phenylprop-2-ynylideneamino)guanidyne derivatives – synthesis and anticancer activity
 • Synthesis and anticancer activity of S-substituted N-(quinazolin-2-yl)-2-mercaptobenzenesulfonamide derivatives
 • Synthesis and antitumor activity of novel 2-benzylthio-4-chloro-5-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzenesulfonamide derivatives
 • Synthesis of Safirinium P, Q and its analogues – novel tunable fluorescent dyes

4th International Symposium on Sensor Science Bazylea Szwajcaria, Lipiec 2015

 • Safirinuim Q: a new platform for fluorescent probing and labeling based on the click tandem Mannich-electrophilic amination reaction J. Fedorowicz, J. Sączewski

8th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Sciences “Retrospects, Insights and Prospects” Kilonia Niemcy, Maj 2015

 • Safirinium Q and its analogues : a novel tunable fluorescent labeling platform J. Fedorowicz, J. Sączewski
 • Novel derivatives of 4-phenylpyridine : synthesis, characterization, tuberculostatic and cytotoxic activities K. Gobis

57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Częstochowa 2014

 • Synteza nowych pochodnych N-(arylo/heteroarylo)-2-chlorobenzenosulfonamidu o spodziewanej aktywności przeciwnowtworowej Bulakowska PTChem 2014 (plik pdf, 839 kB)
 • Synteza i aktywność przeciwnowotworowa nowych pochodnych 4-benzylotio-3-pirydynosulfonamidu Grzonek PTCHem 2014 (plik pdf, 525 kB)
 • Synteza i aktywność przeciwgrzybowa nowych pochodnych N-(5-amino-1H-1,2,4-triazol-3-ylo)pirydyno-3-sulfonamidu Szafranski PTChem 2014 (plik pdf, 530 kB)
 • Nowe N’-(2-alkilotiobenznenosulfonylo)-5-alkilo-1H-pirazolo-1-amidyny : synteza i aktywność przeciwnowotworowa

VI Konwersatorium Chemii Medycznej Lublin 2014

 • Synthesis of a new series of N4-substituted 4-(2-aminoethyl)benzenesulfonamides and their inhibitory effect on human carbonic anhydrase cytosolic isozymes I and II and transmembrane tumor-associated isozymes IX and XII
 • From heterocyclic hydroxylamine-O-sulfonates to Safirinium : a novel fluorescent labeling platform
 • N-Substituted N’(2-arylmethylthio-4-chloro-5-methylbenzene sulfonyl)guanidines : novel antiproliferatives, antimicrobials and inhibitors of human carbonic anhydrase isozymes I, II, IX and XII
 • Novel 2-nonyl-1H-benzo[d]imidazoles : synthesis, characterization and tuberculostatic activity

The Ninth Multidisciplinary Conference on Drug Research, Szydłów 2014

 • Novel 2-(2-phenalkyl)-1H-benzo[d]imidazoles: synthesis, characteristics, tuberculostatic and cytotoxic activities
 • Synthesis and anticancer activity of novel N-phenyl-N’(pyridine-3-sulfonyl)urea derivatives
 • Synthesis and antitumor activity of novel N’(2-alkylthio-4-chloro-5-methylbenzenesulfonyl) 5-phenyl-1H-pyrazole-1-amidine derivatives
 • Synthesis of a new series of N-acylbenzenesulfonamide derivatives with potential anticancer activity
 • Synthesis of novel 2-benzylthio-4-chloro-N-(substituted 1,2,4-triazin-3-yl)benzenesulfonamide derivatives with potential antitumor activity

XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego “Farmacja-Nauka-Społeczeństwo” Białystok 2013

 • Synteza i aktywność przeciwnowotworowa nowych pochodnych N-fenylo-N’-(pirydyno-3-sulfonylo)mocznika
 • Synteza nowego układu heterocyklicznego 2,3-diarylo-9,9-diokso-1H-9-tia-1,4,4a,7,10-pentaazafenantren-2-olu związków o potencjalnej aktywności biologicznej [Dokument elektroniczny]
 • Aktywność przeciwnowotworowa nowych pochodnych 2-alkilotiobenzenosulfonamidu zawierających zmodyfikowane ugrupowanie ftalazyny
 • N-Podstawione N’-(2-alkilotio-4-chloro-5-metylobenzenosulfonylo)guanidyny o aktywności przeciwbakteryjnej
 • Synteza i aktywność tuberkulostatyczna nowych pochodnych i analogów 2-(4-fenylopyridin-2-ylo)-1H-benzo[d]imidazolu
Aktualizacja strony: 25.09.2023
Krzysztof Szafrański