Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Wydział Farmaceutyczny

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Przy Katedrze Chemii Organicznej spotyka się Studenckie Koło Naukowe „Heterocyklika” umożliwiające jego członkom rozwinięcie zainteresowań, pogłębienie wiedzy zdobywanej podczas toku studiów oraz czynne zaangażowanie w badania naukowe prowadzone w katedrze i udział w imprezach naukowych.

Opiekunowie koła: dr hab. Jarosław Sączewski oraz mgr inż. Joanna Fedorowicz.

Członkowie:

• Paulina Wiśniewska – przewodnicząca

• Anna Krawczyńska

• Joanna Kropidłowska

• Anna Niemyćko

• Natalia Opacka

• Karolina Otta

• Marlena Szeligowska

Przedmiotem obecnie prowadzonych badań jest reaktywność dwóch układów: izoksazolo[3,4-b]chinolin-3(1H)-onu i izoksazolo[3,4-b]pirydyn-3(1H)-onu.

Aktualizacja strony: 25.09.2023
Krzysztof Szafrański