Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Wydział Farmaceutyczny

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Chemia Organiczna (kierunek Analityka Medyczna)

Zajęcia prowadzone są dla studentów II roku kierunku Analityka Medyczna. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami chemii organicznej – typami i mechanizmami reakcji, reaktywnością grup funkcyjnych, właściwościami poszczególnych klas związków.

Aktualizacja strony: 25.09.2023
Krzysztof Szafrański