Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Analitycznej

Katedra i Zakład Chemii Analitycznej

Wydział Farmaceutyczny

DYDAKTYKA

Celem nauczania chemii analitycznej i analizy instrumentalnej jest zaznajomienie studentów z podstawowymi wiadomościami teoretycznymi i umiejętnościami praktycznymi z zakresu analizy ilościowej metodami klasycznymi i instrumentalnymi. W związku z tym zasadnicze treści nauczania przedmiotu chemia analityczna oraz analizy instrumentalnej obejmują metody klasyczne, instrumentalne i obliczenia chemiczne oraz kalibrację i walidację metod analitycznych.

Osiągnięta wiedza i umiejętności praktyczne mają stanowić podstawę umożliwiającą analityczne przygotowanie studentów do dalszego pogłębiania i rozwijania wiedzy oraz umiejętności analitycznych z przedmiotów kierunkowych, takich jak chemia leków, bromatologia, toksykologia, biofarmacja, farmakokinetyka, farmacja kliniczna, farmakognozja i analityka kliniczna (kierunek farmacja) oraz analityka ogólna, chemia kliniczna, diagnostyka laboratoryjna (kierunek analityka medyczna).

PODRĘCZNIKI

Cygański A.: Chemiczne metody analizy ilościowej. WNT, Warszawa, 2017.

Cygański A.: Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. WNT, Warszawa, 2022.

Cygański A.: Podstawy metod elektroanalitycznych. WNT, Warszawa, 1999.

Daniel C. Harris: „Quantitative chemical analysis” W.H.Freeman and Company, New York, 2003 (Sixth ed.)

Gary D. Christian: „Analytical Chemistry” John Wiley & Sons, New York, 2013

Handbook of Elemental Speciation II: Species in the Environment, Food, Medicine and Occupational Health, R. Cornelis, J.Caruso, H. Crews, and K. Heumann (Eds.) John Wiley and Sons, 2005

Handbook of Elemental Speciation: Techniques and Methodology, Volume 1, Rita Cornelis, John Wiley & Sons, 2003

Kealey D., Haines P.J.: Krótkie wykłady: chemia analityczna. PWN, Warszawa, 2006.

Kocjan R. (red.): Chemia analityczna. Tom 1-2. PZWL, Warszawa, 2013.

Konieczka P., Namieśnik J., Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych. WNT, Warszawa, 2019.

Miguel Valcarel: „Principles of Analytical Chemistry” Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2000

Skoog D.A., West D.M., Holler F.J., Crouch S.R.: Podstawy chemii analitycznej. Tom 1-2. PWN, Warszawa, 2007.

Stepnowski P., Synak E., Szafranek B., Kaczyński Z.: Techniki Separacyjne. Wydawnictwo UG, 2010.

Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa, 2015.

Wesołowski M. (red.): Chemiczna analiza ilościowa. Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, 2016.

Wesołowski M., Szefer K., Zimna D.: Zbiór zadań z analizy chemicznej. WNT, Warszawa, 2017.

Witkiewicz Z.: Podstawy chromatografii. WNT, Warszawa, 2005.

Aktualizacja strony: 01.01.2024
Joanna Zbyszkowicz