Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Analitycznej

Katedra i Zakład Chemii Analitycznej

Wydział Farmaceutyczny

DYDAKTYKA

Celem nauczania chemii analitycznej jest zaznajomienie studentów z podstawowymi wiadomościami teoretycznymi i umiejętnościami praktycznymi z zakresu analizy ilościowej metodami klasycznymi i instrumentalnymi. W związku z tym zasadnicze treści nauczania przedmiotu chemia analityczna obejmują metody klasyczne, instrumentalne i obliczenia chemiczne.

Osiągnięta wiedza i umiejętności praktyczne mają stanowić podstawę umożliwiającą analityczne przygotowanie studentów do dalszego pogłębiania i rozwijania wiedzy oraz umiejętności analitycznych z przedmiotów kierunkowych, takich jak chemia leków, bromatologia, toksykologia, biofarmacja, farmakokinetyka, farmacja kliniczna, farmakognozja i analityka kliniczna.

PODRĘCZNIKI

1. Szmal Z.S., Lipiec T.: Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej. Wyd. 7. PZWL, Warszawa 1996.

2. Kocjan R. (red.): Chemia analityczna. Tom 1. Analiza jakościowa. Analiza ilościowa klasyczna. PZWL, Warszawa 2000.

3. Kocjan R. (red.): Chemia analityczna. Tom 2. Analiza instrumentalna. PZWL, Warszawa 2000.

4. Minczewski J., Marczenko Z.: Chemia analityczna. Tom 1. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa. Wyd. 8. PWN, Warszawa 2001.

5. Minczewski J., Marczenko Z.: Chemia analityczna. Tom 2. Chemiczne metody analizy ilościowej. Wyd. 9. PWN, Warszawa 2001.

6. Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wyd. 4. PWN, Warszawa 2002.

7. Cygański A.: Chemiczne metody analizy ilościowej. Wyd. 5. WNT, Warszawa 1999.

8. Cygański A.: Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. WNT, Warszawa 1993.

9. Cygański A.: Podstawy metod elektroanalitycznych. Wyd. 3. WNT, Warszawa 1999.

10. Witkiewicz Z.: Podstawy chromatografii. Wyd. 3. WNT, Warszawa 2000.

11. Hulanicki A.: Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej. Wyd. 3. PWN, Warszawa 1992.

12. Hulanicki A.: Współczesna chemia analityczna. Wybrane zagadnienia. PWN, Warszawa 2001.

13. Wesołowski M., Szefer K., Zimna D.: Zbiór zadań z analizy chemicznej. Wyd. 2. WNT, Warszawa 2002.

14. Galus Z. (red.): Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. Wyd. 6. PWN, Warszawa 1996.

15. Cygański A., Ptaszyński B., Krystek J.: Obliczenia w chemii analitycznej. WNT, Warszawa, 2000.

Aktualizacja strony: 05.01.2021
Joanna Zbyszkowicz