Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Analitycznej

Katedra i Zakład Chemii Analitycznej

Wydział Farmaceutyczny

PROFIL

1 Zastosowanie metody termoanalitycznych w analizie i technologii farmaceutycznej,

2 Metody spektroskopowe w zakresie podczerwieni (FTIR i spektroskopia Ramana) w analizie surowców i produktów leczniczych,

3 Wykrywanie niezgodności fizykochemicznych pomiędzy APIs (aktywnymi składnikami farmaceutycznymi) i współcześnie stosowanymi substancjami pomocniczymi w fazie stałej z użyciem metod termicznych i spektroskopowych,

4 Badanie przemian fazowych, wykrywanie eutektyków, ustalanie składu stałych układów dyspersyjnych, badanie substancji krystalicznych pod kątem występowania polimorfizmu, wykrywanie hydratów i solwatów oraz identyfikacja faz amorficznych,

5 Badania składu chemicznego i ocena właściwościami biologicznymi roślinnych surowców leczniczych,

6 Analiza zawartości i specjacja pierwiastków w surowcach i produktach leczniczych pochodzenia naturalnego,

7 Opracowanie nowoczesnych metod izolacji związków endogennych i ksenobiotyków z różnorodnych matryc biologicznych, w tym ze śliny, surowicy, osocza, moczu i tkanek,

8 Opracowanie metod wykrywania i oznaczania substancji biologicznie czynnych w materiale biologicznym z wykorzystaniem różnorodnych technik analitycznych,

9 Aplikacja opracowanych metod analitycznych w praktyce farmaceutycznej, badaniach klinicznych oraz analizie próbek pochodzenia syntetycznego, naturalnego i środowiskowego,

10 Metody wielowymiarowe w chemii analitycznej jako narzędzia analizy danych i interpretacji wyników analiz chemicznych,

Aktualizacja strony: 15.04.2024
Joanna Zbyszkowicz