Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Analitycznej

Katedra i Zakład Chemii Analitycznej

Wydział Farmaceutyczny

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

  • Badania nad zawartością i rozmieszczeniem makro i mikroelementami w roślinnych surowcach leczniczych oraz ocena trwałości organicznych substancji leczniczych na podstawie wyników rozkładu termicznego w warunkach dynamicznych,
  • Analiza specjacyjna wybranych pierwiastków w roślinnych surowcach leczniczych,
  • Badania składu chemicznego i ocena właściwości biologicznych roślinnych surowców leczniczych,
  • Opracowanie nowoczesnych metod izolacji związków biologicznie czynnych z różnorodnych matryc biologicznych, w tym ze śliny, surowicy, osocza, moczu i tkanek
  • Opracowania metod oznaczania substancji biologicznie czynnych w próbkach farmaceutycznych i biologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych,
  • Badanie przemian fazowych, wykrywanie eutektyków, ustalanie składu stałych układów dyspersyjnych, badanie substancji krystalicznych pod kątem występowania polimorfizmu, wykrywanie hydratów i solwatów, identyfikacja faz amorficznych oraz wykrywanie niezgodności w fazie farmaceutycznej,
  • Zastosowanie metod wielowymiarowych jako narzędzi analizy danych i interpretacji uzyskanych wyników analiz chemicznych,
Aktualizacja strony: 01.01.2024
Joanna Zbyszkowicz