Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Analitycznej

Katedra i Zakład Chemii Analitycznej

Wydział Farmaceutyczny

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

  • Badania nad zawartością, rozmieszczeniem i wzajemnymi relacjami między makro i mikroelementami w roślinnych surowcach leczniczych oraz ocena trwałości organicznych substancji leczniczych na podstawie wyników rozkładu termicznego w warunkach dynamicznych
  • Analiza specjacyjna wybranych pierwiastków w roślinnych surowcach leczniczych
  • Zastosowanie różnych modeli sztucznych sieci neuronowych oraz metod wielowymiarowych jako narzędzi interpretacji wyników analiz chemicznych
  • Otrzymywanie i właściwości kompleksów inkluzyjnych wybranych substancji leczniczych z cyklodekstrynami
Aktualizacja strony: 05.01.2021
Joanna Zbyszkowicz