Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

Wydział Lekarski

DYDAKTYKA

Zalecane materiały pomocnicze do programu zajęć z “Medycyny Sądowej” dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego GUMed:

  1. Medycyna sądowa, Tom 1 – Tanatologia, (red. Grzegorz Teresiński), PZWL, Warszawa, 2019.
  2. Medycyna sądowa, Tom 2 – Diagnostyka sądowa, (red. Grzegorz Teresiński), PZWL, Warszawa, 2020.
  3. Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane. Maria Kała, Dariusz Wilk, Józef Wójcikiewicz, Wolters Kluwer, 2017.
  4. Contemporary aspects of laboratory diagnostics in forensic medicine (skrypt w języku angielskim), Krzysztof Rębała (red.), Marek Wiergowski, Joanna Chamier-Ciemińska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Gdańsk 2015.
  5. Toksykologia współczesna, Witold Seńczuk (red.), PZWL, Warszawa 2012.
  6. Zofia Szczerkowska, Ryszard Pawłowski, Podstawy genetyki sądowej, Akademia Medyczna w Gdańsku, 2002.
  7. Ryszard Pawłowski, Tomasz Kupiec, Wojciech Branicki, Ekspertyza genetyczna, str. 339-379. W: Ekspertyza sądowa. red. Józef Wójcikiewicz, Wyd. Zakamycze, Kraków 2002.
  8. Zofia Szczerkowska, Badania biologiczne w sądowym ustalaniu ojcowstwa, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 1998.
  9. Zdzisław Marek, Małgorzata Kłys, Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 1998.
Aktualizacja strony: 27.06.2024
Michał Kaliszan, Marta Krzyżanowska, Krzysztof Rębała, Mateusz Woźniak