Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

Wydział Lekarski

PRACOWNICY

Kierownik:

prof. dr hab. med. Michał Kaliszan

E-mail:michal.kaliszan@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 50

Konsultacje dla studentów w środę 14:00-15:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania e-mailowo).

Profesorowie:

prof. dr hab. med. Tomasz Gos

E-mail:tomasz.gos@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 52

Konsultacje dla studentów w środę 14:00-15:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania e-mailowo).

prof. dr hab. Ryszard Pawłowski

E-mail:ryszard.pawlowski@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 17 44 wew. 1744

Konsultacje dla studentów w poniedziałek 14:00-15:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania e-mailowo).

Adiunkci:

dr n. med. Karol Karnecki

E-mail:karol.karnecki@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 64

dr n. med. Dorota Pieśniak

E-mail:dorota.piesniak@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 67

Konsultacje dla studentów w poniedziałek 14:00-15:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania e-mailowo).

dr hab. Krzysztof Rębała

E-mail:krzysztof.rebala@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 17 45

Konsultacje dla studentów we wtorki 14:00-15:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania e-mailowo).

dr hab. n. farm. Marek Wiergowski

E-mail:marek.wiergowski@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 57 wew. 1257

Konsultacje dla studentów we wtorki 14:00-15:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania e-mailowo)

Specjaliści:

mgr Lidia Cybulska

E-mail:lidia.cybulska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 50

mgr Anita Dettlaff-Kąkol

E-mail:anita.dettlaff-kakol@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 50

mgr Ewa Domagalska, doktorantka

E-mail:ewa.domagalska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 57

mgr Ewa Kapińska

E-mail:ewa.kapinska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 58

dr n. med. Marta Krzyżanowska

E-mail:marta.krzyzanowska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 69

Konsultacje dla studentów we wtorek 14:00-15:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania e-mailowo).

dr hab. Agnieszka Maciejewska

E-mail:agnieszka.maciejewska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 53

mgr Beata Szpiech

E-mail:beata.szpiech@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 57

mgr Iwona Wojciechowska

E-mail:iwona.wojciechowska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 50

Sam. technicy:

Leszek Kotłowski

E-mail:leszek.kotlowski@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 59

Anna Kreft

E-mail:anna.kreft@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 63

Technicy:

Włodzimierz Bielański

Tel. bezp.:58 349 12 59

Mieczysław Reszuta

Tel. bezp.:58 349 12 59

Mł. specjaliści:

dr n. biol. Joanna Chamier-Ciemińska

E-mail:joanna.chamier-cieminska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 53

mgr Marzena Kata

E-mail:marzena.kata@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 57

lek. Monika Kosmowska

E-mail:monika.kosmowska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 67

mgr Regina Paszkowska

E-mail:regina.paszkowska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 68

dr inż. Mateusz Woźniak

E-mail:mateusz.wozniak@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 57

Doktoranci:

mgr farm. Joanna Dawidowska

E-mail:joanna.dawidowska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 69

Konsultacje dla studentów w poniedziałek 13:00-14:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania e-mailowo).

mgr Agnieszka Dziennik

E-mail:agnieszka.dziennik@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 17 45

mgr Paweł Gładysz

E-mail:pawel.gladysz@gumed.edu.pl

mgr Gracjana Stachewicz, doktorantka Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed

E-mail:gracjana.stachewicz@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 69

Konsultacje dla studentów we wtorek 13:00-14:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania e-mailowo).

mgr Sonia Zięba

E-mail:sonia.zieba@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 57

Konsultacje dla studentów we wtorek 14:00-15:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania e-mailowo).

Rezydenci:

lek. Wojciech Dalewski, doktorant Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed

E-mail:wojciech.dalewski@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 64

Konsultacje dla studentów w poniedziałek 14:00-15:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania e-mailowo).

Pomocniczy pracownicy obsługi:

Bożena Bresik

E-mail:bozena.bresik@gumed.edu.pl

Żaneta Wawrzkiewicz

E-mail:zaneta.wawrzkiewicz@gumed.edu.pl

Umowy zlecenia:

Ewa Misura

E-mail:ewa.misura@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 17 41

mgr Krystyna Reguła, sprawy finansowe KiZMS

E-mail:regula@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 54

Sylwia Starek

Tel. bezp.:58 349 12 62

Bogdan Szkudlarek

Tel. bezp.:58 349 12 59
Aktualizacja strony: 17.11.2021
Michał Kaliszan, Marta Krzyżanowska