Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

Wydział Lekarski

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

95-lecie urodzin prof. Stefana Raszeji i podziękowania Rektora i Niezależnej Komisji Bioetycznej GUMed

2018-01-12

Gdańsk, 11 stycznia 2018 r.

Szanowny Pan
prof. dr hab. Stefan Raszeja
Rektor AMG w latach 1972-1975
Przewodniczący Niezależnej Komisji Bioetycznej
ds. Badań Naukowych GUMed

Szanowny Panie Rektorze,
W imieniu całej społeczności Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz własnym pragnę serdecznie podziękować za życzliwą współpracę i udział Pana Profesora w pracach uczelnianej Niezależnej Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych. Jestem ogromnie wdzięczny za wszystkie lata aktywności zawodowej, w sposób szczególny za blisko 40 lat mądrego i prawdziwie zaangażowanego pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji. Dziękuję za cenne uwagi i wysokospecjalistyczne opinie, jak również wszystkie podjęte działania zapewniające właściwą ochronę godności ludzkiej podczas prowadzenia badań naukowych w naszej Alma Mater.

Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. Marcin Gruchała

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o Twojej, Drogi Profesorze, rezygnacji z przewodniczenia Niezależnej Komisji Bioetycznej do Spraw Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Wiele lat wspólnej pracy pod Twoim przewodnictwem skłania do wspomnień, refleksji i wyrażenia naszych słów wdzięczności.
Każdy z nas rozpoczynając pracę w Komisji posiadał pewien zakres własnych doświadczeń w zakresie prowadzenia prac badawczych, które były niewątpliwie pomocne w naszej pracy w Komisji. Niemniej jednak wszyscy rozumieliśmy, że praca w Komisji wymagać będzie od nas stałego uzupełniania naszej wiedzy z różnych dziedzin medycyny, rozstrzygania coraz to bardziej skomplikowanych problemów bioetycznych jak i dostosowywania się do regulacji prawnych opartych między innymi na Dyrektywach Unii Europejskiej. Uczyliśmy się więc przygotowywania opinii, które w szerokim zakresie oceniać miały nie tylko etyczne aspekty projektów badawczych, ale i ich elementy merytoryczne. Nie było to łatwe, wymagało bowiem niemałego nieraz trudu, poczucia odpowiedzialności, wyważania korzyści i ryzyka, jak i wyrozumiałości dla przygotowywanych przez badaczy wniosków często niezgodnych z zasadami dobrej praktyki klinicznej. Pilnowałeś Profesorze, aby zawsze pamiętać, że naszą rolą jest chronić bezpieczeństwo uczestników badań, ale czynić to tak, aby nie hamować postępu w nauce. Dziś dziękujemy Ci Profesorze, że mogliśmy wzorować się na Twojej wiedzy, modrości f doświadczeniu, kulturze osobistej i poczuciu odpowiedzialności za wykonywany pracę. Dziękujemy Ci Profesorze, że obdarzałeś nas swym zaufaniem, wierząc w rzetelność naszej pracy, dziękujemy, że zawsze z cechującą Cię wielką kulturą osobistą potrafiłeś korygować nasze potknięcia. Czuliśmy się naprawdę zaszczyceni, że możemy pracować w Komisji, która ma takie uwarunkowania historyczne, będąc przed laty pierwszym w Polsce Zespołem Deontologicznej Oceny Badań Naukowych, utworzonym przez Ciebie Profesorze, zanim jeszcze powołane wymogiem prawnym zostały obecne Komisje. Uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych dotyczących eksperymentów medycznych mogliśmy się przekonać, że Twoja Osoba stała się najwyższym Autorytetem w Polsce w dziedzinie zasad oceny etycznej i opiniowania eksperymentów medycznych.

Dziś żegnając Cię na stanowisku Przewodniczącego Komisji, cieszymy się, że pozostaniesz z nami, abyśmy mogli nadal korzystać z Twej wiedzy, doświadczenia i umiejętności podejmowania trudnych wiążących się z dużą odpowiedzialnością decyzji.
Dla nas pozostaniesz naszym Przewodnikiem i Twoją opinię będziemy zawsze uważać za ostateczną.

członkowie Niezależnej Komisji Bioetycznej do Spraw Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Aktualizacja strony: 05.09.2023
Michał Kaliszan, Marta Krzyżanowska, Krzysztof Rębała, Mateusz Woźniak