Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Wydział Lekarski

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Nefrologia kliniczna

– pierwotne i wtórne glomerulopatie diagnostyka i leczenie

– podłoże genetyczne glomerulopatii

– leczenie erytropoetyną w okresie przedializacyjnym

– wielotorbielowatość nerek (ADPKD)

– metabolizm glukozy i lipidów w chorobach nerek

– farmakoterapia nadciśnienia tętniczego.

– świadomość zdrowotna pacjentów

– epidemiologia przewlekłej choroby nerek w populacji osób starszych.

– leki OTC w populacji chorych z przewlekła chorobą nerek

– ocena stanu odżywienia

– dysfunkcja śródbłonka, ryzyko sercowo-naczyniowe

Leczenie nerkozastępcze (hemodializa, dializa otrzewnowa)

- funkcja komórek mesothelium u pacjentów poddanych dializie otrzewnowej

- indywidualizacja i optymalizacja dializoterapii.

- ocena stanu odżywienia

- leczenie niedokrwistości

- powikłania kardiologiczne u chorych poddawanych dializie

- układ odpornościowy, a hemodializa

- wiedza nefrologiczna i świadomośc zdrowotna

- leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych dializowanych

Przeszczepienie nerki i trzustki

- zakażenia po przeszczepieniu nerki

- ocena wczesnego o odległego ryzyka sercowo-naczyniowego

- program przeszczepiania wysp trzustkowych

- leki blokujące układ RAA jako nefroprotekcja nerki przeszczepionej

- farmakoterapia nadciśnienia tętniczego

- świadomość zdrowotna

- rejestr nowotworów po przeszczepie nerki

- ocena odżywienia

- program przeszczepień wyprzedzających (pre emptive)

- postępowanie z chorym wysokozimmunizowanym

- przeszczepienia nerki od dawcy żywego

- kwalifikacja dawców żywych

- ciąża po transplantacji nerki

Aktualizacja strony: 15.01.2024
Beata Bzoma, Anna Pitra, Leszek Tylicki