Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Wydział Lekarski

PRACOWNICY

Kierownik:

prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień

E-mail:alicja.debska-slizien@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 584 47 00

Profesorowie:

prof. dr hab. med. Ewa Król

Tel. bezp.:58 584 45 01

prof. dr hab. med. Tomasz Liberek

E-mail:tomasz.liberek@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 584 46 65

prof. dr hab. med. Leszek Tylicki

E-mail:leszek.tylicki@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 584 46 69

Adiunkci:

dr hab. med. Bogdan Biedunkiewicz

E-mail:bbied@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 584 46 66

dr hab. med. Barbara Bułło-Piontecka

E-mail:bbullo@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 584 46 64

dr n. med. Beata Bzoma

E-mail:beata.bzoma@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 34 58

dr hab. med. Justyna Gołębiewska

Tel. bezp.:58 349 34 58

dr hab. med. Zbigniew Heleniak

E-mail:zbigniew.heleniak@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 584 47 39

dr hab. med. Magdalena Jankowska

E-mail:magdalena.jankowska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 584 47 07

dr hab. med. Sławomir Lizakowski

E-mail:slizak@wp.pl
Tel. bezp.:58 584 45 08

dr n. med. Agnieszka Tarasewicz

Tel. bezp.:58 349 34 58

dr Łukasz Zdrojewski

E-mail:lukasz.zdrojewski@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 584 47 45

Asystenci:

lek. Michał Komorniczak

E-mail:michal.komorniczak@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 584 47 45

dr n. med. Izabella Kuźmiuk-Glembin

Tel. bezp.:58 349 34 58

dr n. med. Jakub Ruszkowski

Tel. bezp.:58 584 45 09

dr n. med. Piotr Skonieczny

Tel. bezp.:58 584 47 45

dr Agnieszka Zakrzewska

Tel. bezp.:58 584 47 06

Pracownik sekretariatu:

mgr Anna Pitra

E-mail:apitra@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 584 47 00

Technicy:

mgr Elżbieta Sucajtys-Szulc

Tel. bezp.:58 349 16 64

Zlecenia dydaktyczne:

dr hab. med. Andrzej Chamienia

E-mail:andrzej.chamienia@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 34 50

lek. med. Joanna Gałgowska

Tel. bezp.:58 584 47 35

prof. dr hab. med. Sylwia Małgorzewicz

Tel. bezp.:58 584 47 07

dr n. med. Hanna Storoniak

Tel. bezp.:58 584 47 06

lek. med. Maciej Waszczuk

Tel. bezp.:58 584 47 35
Aktualizacja strony: 15.01.2024
Beata Bzoma, Anna Pitra, Leszek Tylicki