Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Wydział Lekarski

PROFIL

  • Inwazyjna (biopsja nerek) i nieinwazyjna diagnostyka chorób nerek
  • Leczenie pierwotnych i wtórnych chorób nerek
  • Prowadzenie ostrej i przewlekłej niewydolności nerek
  • Leczenie nerkozastępcze (hemodializa i ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa)
  • Przeszczepianie nerek
  • Leczenie ambulatoryjne chorych nefrologicznych w tym po transplantacji narządów unaczynionych
Aktualizacja strony: 15.01.2024
Beata Bzoma, Anna Pitra, Leszek Tylicki