Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii  > Klinika Ginekologii i Położnictwa

Klinika Ginekologii i Położnictwa

Katedra Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Najważniejsze publikacje:

  1. Central Pathology Review in SENTIX, A Prospective Observational International Study on Sentinel Lymph Node Biopsy in Patients with Early-Stage Cervical Cancer (ENGOT-CX2). Cancers (Basel). 2020 Apr 29;12(5):1115. doi: 10.3390/cancers12051115.
  2. Sentinel lymph node mapping and intraoperative assessment in a prospective, international, multicentre, observational trial of patients with cervical cancer: The SENTIX trial. Eur J Cancer. 2020 Sep;137:69-80. doi: 10.1016/j.ejca.2020.06.034. Epub 2020 Aug 1.
  3. Comparison of laparoscopic techniques for apical organ prolapse repair – a systematic review of the literature.Neurourol Urodyn. 2019 Nov;38(8):2031-2050. doi: 10.1002/nau.24115. Epub 2019 Aug 26.
  4. Preoperative detection of sentinel lymph nodes in endometrial cancer using SPECT/CT. Sawicki S, Kobierski J, Lass P, Cytawa W, Wydra D. Clin Nucl Med. 2013 Sep;38(9):726-9.
  5. Sentinel node identification in cervical cancer patients undergoing transperitoneal radical hysterectomy: a study of 100 cases. Wydra D, Sawicki S, Wojtylak S et. al. Int J Gynecol Cancer. 2006 Mar-Apr;16(2):649-54.
  6. Validation of the Polish version of the Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire. Grzybowska ME, Wydra DG, Smutek J. Int Urogynecol J. 2016 May;27(5):781-6.
  7. Analysis of the usage of continence pads and help-seeking behavior of women with stress urinary incontinence in Poland. Grzybowska ME, Wydra D, Smutek J. BMC Womens Health. 2015 Sep 30;15:80
  8. Immunohistochemical characterisation of molecular subtypes in endometrial cancer. Łapińska-Szumczyk SM, Supernat AM, Majewska HI, Gulczyński J, Biernat W, Wydra D, Żaczek AJ. Int J Clin Exp Med. 2015 Nov 15;8(11):21981-90.
  9. Combination of intraperitoneal hyperthermic perfusion chemotherapy (IHPC) with intraperitoneal chemotherapy as a treatment modality for persistent ovarian cancer. Wydra D, Sawicki S, Ciach K et al. Eur J Gynaecol Oncol. 2007;28(2):128-30.
Aktualizacja strony: 26.04.2022
Emilia Bibel, Agnieszka Nowińska, Hanna Olszewska, Dariusz Wydra