Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

1. Commpresion corsets in treatment of patients after mastectomy and lymphadenecetomy : new opportunities physiotherapy.RITA HANSDORFER-KORZON, JACEK TEODORCZYK (nukl.), MICHAŁ KORZON, Aleksandra Korzon. W: 8th International Lymphoedema Framework Conference, Rotterdam, The Netherlands, 6-9 June 2018 :programme& abstracts S. 101

2. hmSOD1 gene mutation-induced disturbance in iron metabolism is mediated by impairment of Akt signaling pathway. Halon-Golabek Malgorzata, Borkowska Andzelika, Kaczor Jan Jacek, Ziolkowski Wieslaw, Flis Damian Jozef, Knap Narcyz, Kasperuk Kajetan, Antosiewicz Jedrzej. Źródło: J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2018 Jun; nr 9, nr (3), s. 557-569. doi: 10.1002/jcsm.12283. Epub 2018 Jan 29, ISSN: 2190-5991, Punktacja Impact Factor: 12.511, Punktacja ministerstwa: 45.000

3. Limited usability of lymphoscintigraphy in follow-up of primary lymphedema.RITA HANSDORFER-KORZON, MICHAŁ KORZON, JACEK TEODORCZYK (nukl.), MARCIN GRUSZECKI.Źródło: W: 8th International Lymphoedema Framework Conference, Rotterdam, The Netherlands, 6-9 June, 2018 :programme& abstracts S. 92

4. Zastosowanie masażu i KinesioTapingu u kobiet w ciąży. Adrianna Grobelna, AGNIESZKA DROZD, MAJA NOWACKA-KŁOS, RITA HANSDORFER-KORZON.Źródło: Rehabil. Prakt. 2018, nr 3, s. 41-49, ISSN: 1895-4146Punktacja ministerstwa: 6.000

5. Swim Training Modulates Skeletal Muscle Energy Metabolism, Oxidative Stress, and Mitochondrial Cholesterol Content in Amyotrophic Lateral Sclerosis Mice. Flis Damian Jozef, Dzik Katarzyna, Kaczor Jan Jacek, Halon-Golabek Malgorzata, Antosiewicz Jedrzej, Wieckowski Mariusz Roman, Ziolkowski Wieslaw. Źródło:Oxid Med Cell Longev. 2018. nr 2018, art. ID: 5940748. doi: 10.1155/2018/5940748, ISSN: 1942-0900, Punktacja Impact Factor: 4.936, Punktacja ministerstwa: 30.000

6. Aktualne kierunki fizjoterapii u chorych na stwardnienie rozsiane. POBŁOCKA K., NOWACKA-KŁOS M., DROZD A., SZAMOTULSKA J.: Zadania i wyzwania medycyny : charakterystyka problemów i postępowanie terapeutyczne / red. Kamil Maciąg, Monika Maciąg. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2018

7. Result of the 6-min walk test is an independent prognosticfactor of surgically treated non-small-cell lung cancer. TomaszMarjanskia,,Michal Badocha, DamianWnuk, Robert Dziedzic,Marcin Ostrowski,Wioletta Sawicka and Witold Rzymana Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery (2018) 1–7

8. Znaczenie rehabilitacji kognitywnej w praktyce fizjoterapeutycznej zaburzeń wyższych funkcji ruchowych : apraksji. Agata Bukowska, MAŁGORZATA HAŁOŃ-GOŁĄBEK, AGNIESZKA SOBIERAJSKA-REK, RITA HANSDORFER-KORZON.Źródło: Rehabil. Prakt. 2018, nr 1, s. 34-38ISSN: 1895-4146Punktacja ministerstwa: 6.000

9. Mobilizacje z Ruchem według Mulligana w późnej rehabilitacji po urazie kości piętowej. TOMASZ ZWOLIŃSKI, Luiza Bondziul, Piotr Falc, JOLANTA SZAMOTULSKA, RITA HANSDORFER-KORZON.Źródło: W: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, X Jubileuszowe Międzynarodowe Dni Rehabilitacji : Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji, Rzeszów, 8-9 lutego 2018 r. : streszczenia / pod red. Teresy Pop, Andrzeja Kwolka, Joanny Baran; S. 245-246ISBN: 978-83-65931-14-6

10. Wpływ rehabilitacji oddechowej z wykorzystaniem proprioceptywnej nerwowo-mięśniowej stymulacji na wybrane parametry wentylacji u chorych poddawanych wspomaganiu oddychania na OIT. TOMASZ ZWOLIŃSKI, JOLANTA SZAMOTULSKA, RITA HANSDORFER-KORZON, MAGDALENA WUJTEWICZ, ANDRZEJ BASIŃSKI.Źródło: W: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, X Jubileuszowe Międzynarodowe Dni Rehabilitacji : Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji, Rzeszów, 8-9 lutego 2018 r. : streszczenia / pod red. Teresy Pop, Andrzeja Kwolka, Joanny Baran;zny: S. 243-244, ISBN: 978-83-65931-14-6

11. Postępowanie terapeutyczne nakierowanym [!] na redukcje dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa u pacjentki po dwukrotnym cięciu cesarskim : przypadek kliniczny [Dokument elektroniczny]. JAKUB PIETRZAK, MACIEJ ŚLIWIŃSKI, JOANNA MOĆKUN, JOLANTA OLSZEWSKA, RITA HANSDORFER-KORZON.Źródło: W: VII Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców “Nauki medyczne i nauki o zdrowiu – badania, edukacja, współpraca” : Ogólnopolski Zjazd Studentów i Doktorantów, Szczecin, 9 czerwca, 2018 r. : streszczenia S. 24 Dostępny w Internecie: http://serwer1600335.home.pl/pub/ksiazka_streszczen.pdf [dostęp: 13.09.2018]

12. Współpraca położnego i fizjoterapeuty: możliwe kierunki terapeutyczne w postępowaniu nakierowanym na redukcje dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa u pacjentek po cesarskim cięciu [Dokument elektroniczny]. MACIEJ ŚLIWIŃSKI, JAKUB PIETRZAK, RITA HANSDORFER-KORZON, JOLANTA OLSZEWSKA.Źródło: W: VII Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców “Nauki medyczne i nauki o zdrowiu – badania, edukacja, współpraca”: Ogólnopolski Zjazd Studentów i Doktorantów, Szczecin, 9 czerwca, 2018 r.: streszczenia S. 35, Dostępny w Internecie: http://serwer1600335.home.pl/pub/ksiazka_streszczen.pdf [dostęp: 13.09.2018]

13. Joga i Pilates jako alternatywne formy aktywności fizycznej kobiet w ciąży [Dokument elektroniczny]. Karolina Wójcik, MAJA NOWACKA-KŁOS, AGNIESZKA DROZD, RITA HANSDORFER-KORZON.Źródło: W: Zadania i wyzwania medycyny : charakterystyka problemów i postępowanie terapeutyczne / red. Kamil Maciąg, Monika Maciąg, Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2018, S. 88-99. Dostępny w Internecie: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/32C1D582-29C3-9B24-CBE8-FA5CF8B986D9 [dostęp: 13.07.2018]ISBN: 978-83-65932-21-1Punktacja ministerstwa: 5.000

14. Joga : jako uzupełnienie kompleksowej fizjoterapii po operacyjnym leczeniu raka piersi [Dokument elektroniczny]. Anna Walter, MAJA NOWACKA-KŁOS, AGNIESZKA DROZD, RITA HANSDORFER-KORZON.Źródło: W: Zadania i wyzwania medycyny : diagnostyka i leczenie / red. Monika Maciąg, Kamil Maciąg. Lublin: Wydawnictwo Medyczne TYGIEL sp. z o. o., 2018, S. 212-227.Uwagi: Dostępny w Internecie : http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/CC3D9945-E190-001C-B109-A64BE71AE193 [dostęp: 13.07.2018]ISBN: 978-83-65932-20-4Punktacja ministerstwa: 5.000

15. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii w dolegliwościach bólowych w zespole bolesnego barku w podstawowej opiece zdrowotnej. K. Kassolik, E. Rajkowska-Labon, T.Tomasik, K. Gieremek, A. Dobrzycka, W. Andrzejewski, M. Kiljański, D. Kurpas. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2018; t. 19, nr 3, s. 323-334.

16. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii w zakresie fizjoterapii zespołów bólowych kręgosłupa w podstawowej opiece zdrowotnej. K. Kassolik, E. Rajkowska-Labon, T.Tomasik, A. Pisula-Lewndowska, K. Gieremek, W. Andrzejewski, A. Dobrzycka D. Kurpas. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2018; t. 20, nr 3, s. 277-291.

17. Rehabilitacja zaburzeń funkcji seksualnych u osób po urazie rdzenia kręgowego : przegląd stosowanych metod. GUDALEWSKA M., DROZD A., NOWACKA-KŁOS M., SZAMOTULSKA J.: Zadania i wyzwania medycyny : charakterystyka problemów i postępowanie terapeutyczne / red. Kamil Maciąg, Monika Maciąg. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2018

18. Compression corsets in physiotherapeutic treatment of patients after axillary dissection. RITA HANSDORFER-KORZON, JACEK TEODORCZYK (nukl.), AGNIESZKA GRUSZECKA, PIOTR LASS.Źródło: W: 7th International Lumphoedema Framework Conference, Siracusa, Italy, 21-24 June 2017 : ILF 2017 programme& abstracts Abs. 90.

19. Efficacy of 4-month TENS therapy for OAB: overactive bladder.
Agata Lakomy – Gawryszewska, Michał Maternik, Magdalena Drożyńska – Duklas, Katarzyna Józefowicz, Ilona Chudzik, Andrzej Gołebiewski, Aleksandra Żurowska
Źródło: Pediatr. Nephrol.2017; vol. 32, nr 9, s. 1700 (50th Anniversary Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Glasgow, 6-9 September 2017 : abstracts)
ISSN: 0931-041X

20. The impact of hippotherapy on the quality of trunk stabilisation, evaluated by EMG biofeedback, in children with infantile cerebral palsy. Agata Lakomy – Gawryszewska , Katarzyna Józefowicz, Agnieszka Raniszewska, Dagmara Langer, Rita HAnsdorfer – Korzon, Damian Bieszczad, Karolina Górska, Monika Cichoń-Kotek, Ewa Pilarska.
Źródło: Pol. Ann. Med. 2017; vol. 24, nr 1, s. 9-12, bibliogr. 17 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1230-8013. Punktacjaministerstwa: 14.000

21. Aktywność fizyczna kobiet w prawidłowo przebiegającej ciąży, jako profilaktyka prozdrowotna [Dokument elektroniczny]Karolina Wójcik, MAJA NOWACKA-KŁOS, AGNIESZKA DROZD, RITA HANSDORFER-KORZON.Źródło: W: Cywilizacja a zdrowie : przegląd zagadnień / red. Paweł Kiciński, Beata A. Nowak. Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017 ,S. 41-54 . Uwagi: Dostępny w Internecie: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/C6B26C0B-E906-9E5A-D746-996F8CA72863 [dostęp:06.11.2017], ISBN: 978-83-65598-66-0Punktacja ministerstwa: 5.000

22. Physiotherapeutic approach in managing a patient after below-knee amputation due to diabetic foot syndrome. KAROLINA WOLNIK-PIERNICKA, MAŁGORZATA HAŁOŃ-GOŁĄBEK, BOGUMIŁ WOLNIK, RITA HANSDORFER-KORZON, ANNA KORZON-BURAKOWSKA.Źródło: Diabetol. Klin. 2017; t. 6, nr 6, s. 218-220, ISSN: 2084-4441Punktacja ministerstwa: 10.000

23. Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej po amputacji kończyny dolnej na poziomie podudzia. KAROLINA WOLNIK-PIERNICKA, MAŁGORZATA HAŁOŃ-GOŁĄBEK, BOGUMIŁ WOLNIK, RITA HANSDORFER-KORZON, ANNA KORZON-BURAKOWSKA.Źródło: Diabetol. Prakt. 2017; t. 3, nr 6, s. 249-252, ISSN: 2084-4441
Uwagi: Publikacja jest tłumaczeniemartykułu “Physiotherapeutic approach in managing a patient after below-knee amputation due to diabetic foot syndrome”. Clin. Diabetol., 2017, vol. 6, nr 6, s. 218-220. DOI: 10.5603/DK.2017.0036

24. Cukrzyca typu 2 jako epidemia XXI wieku : możliwości fizjoterapeutyczne w kompleksowym leczeniu neuropatii i stopy cukrzycowej [Dokument elektroniczny]. Zofia Barcikowska, AGNIESZKA DROZD, MAJA NOWACKA-KŁOS, RITA HANSDORFER-KORZON.Źródło: W: Diagnostyka, profilaktyka, leczenie : najnowsze doniesienia. T. 1 / red. Marcin Szklarczyk, Edyta Bajek. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, S. 42-59 Uwagi: Dostępny w Internecie: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/CAEDB868-A1A1-7279-CC3E-8C4D8C4D4E67 [dostęp: 06.11.2017]ISBN: 978-83-65598-87-5Punktacja ministerstwa: 5.000

25. Cukrzyca: czy tylko insulina? Współczesny stan wiedzy na temat roli fizjoterapii w kompleksowej opiece nad pacjentem z cukrzycą T1 i T2. RITA HANSDORFER-KORZON, JACEK TEODORCZYK (nukl.), MICHAŁ KORZON, MAJA NOWACKA-KŁOS, AGNIESZKA DROZD, KAROLINA STUDZIŃSKA.Źródło: Fizjoter. Pol. 2017; t. 17, nr 1, s. 80-87, ISSN: 1642-0136Punktacja ministerstwa: 10.000

26. Zastosowanie terapii wymuszeniem ruchu u pacjentów po udarze mózgu. Beata Tyszkiewicz, AGNIESZKA DROZD, RITA HANSDORFER-KORZON, MAJA NOWACKA-KŁOS.Źródło: Fizjoter. Pol. 2017; t. 17, nr 1, s. 104-115, ISSN: 1642-0136 Punktacja ministerstwa: 10.000

27. Algorytm postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a. Autorzy: Paulina Filip, RITA HANSDORFER-KORZON, AGNIESZKA DROZD, MAJA NOWACKA-KŁOS, MAREK BARNA.Źródło: W: Fizjoterapeutyczne KNOW-HOW / praca zbior. pod red. Agnieszki Nawrat-Szołtysik i Jarosława Paska. Katowice : Elamed Media Group, 2017, S. 243-253 ISBN: 978-83-61190-94-3Punktacja ministerstwa: 5.000

28. Rehabilitacja oddechowa pacjentów wentylowanych mechanicznie : stymulacja przepony, TOMASZ ZWOLIŃSKI, JOLANTA SZAMOTULSKA, KATARZYNA KWIECIEŃ-JAGUŚ, ANDRZEJ BASIŃSKI. Źródło: Rehabil. Prakt. 2017, nr 1, s. 38-41, bibliogr. 12 poz., streszcz. pol., ang.Punktacja ministerstwa: 6.000

29. Wpływ leczenia uzdrowiskowego u pacjentów z neuropatią cukrzycową. Sandra Anna Michalak, JOLANTA SZAMOTULSKA, RITA HANSDORFER-KORZON, MAŁGORZATA HAŁOŃ.Źródło: Forum Med. Rodz. 2017; t. 11, nr 2, s. 62-72, ISSN: 1897-3590Punktacjaministerstwa: 3.000

30.The impact of hippotherapy on the quality of trunk stabilisation, evaluated by EMG biofeedback, in children with infantile cerebral palsy. Autorzy: AGATA ANNA LAKOMY-GAWRYSZEWSKA, KATARZYNA JÓZEFOWICZ, Agnieszka Raniszewska, Dagmara Langer, RITA HANSDORFER-KORZON, Damian Bieszczad, Karolina Górska, Monika Cichoń-Kotek, EWA PILARSKA.Źródło: Pol. Ann. Med. 2017; vol. 24, nr 1, s. 9-12, ISSN: 1230-8013Punktacja ministerstwa: 14.000

31. Low back pain in the overhead athletes: evaluation and treatment based on movement system. JAKUB ŁAWNICKI, Michał Hadała, WOJCIECH ZARĘBA. Źródło: Pol. Ann. Med. 2017; vol. 24, nr 2, s. 214-220, ISSN: 1230-8013, Punktacja ministerstwa: 14.000

32. Fizjoterapia przez zabawę : usprawnienie po resekcji miąższu płuca : opis przypadku
DAMIAN WNUK, JOANNA ŻURALSKA-WNUK.Źródło: Folia Cardiol. 2017; t. 12, supl. A, s. 12
Uwagi: Kardio-Torakoneptunalia 2017 : powikłania : nowe technologie, Jastarnia, 15-16 września 2017 roku : program i streszczenia

33. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii w dolegliwościach bólowych stawu biodrowego w podstawowej opiece zdrowotnej. K. Kassolik, E. Rajkowska-Labon, T.Tomasik, A. Pisula-Lewndowska, K. Gieremek, W. Andrzejewski, D. Kurpas. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2017; t. 19, nr 3, s. 323-334.

34. Wybrane metody fizjoterapeutyczne w usprawnianiu pacjentów po urazie biczowym kręgosłupa szyjnego [Dokument elektroniczny].Sebastian Czoska, DAMIAN WNUK, JOANNA ŻURALSKA-WNUK, RITA HANSDORFER-KORZON.Źródło: W: Wyzwania fizjoterapii : wybrane zagadnienia / red. Mariola Janiszewska, Beata A. Nowak. Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, S. 165-182 : Uwagi: Dostępny w Internecie: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/F7409E88-82DB-446D-FCA1-73A05AFFDFCE [dostęp: 04.10.2017], ISBN: 978-83-65598-67-7Punktacja ministerstwa: 5.000

35. Wynik testu 6-minutowego chodu jest niezależnym czynnikiem rokowniczym u chorych leczonych chirurgicznie z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca. TOMASZ MARJAŃSKI, Michał Badocha, DAMIAN WNUK, Aleksandra Mosiewicz, WITOLD RZYMAN. Źródło: Kardiochir. Torakochir. Pol. 2016; vol. 13, suppl. 1, s. S 41- S 42 Uwagi: VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Warszawa, 9-11 czerwca 2016 r. : streszczenia prac

36. Metoda McKenziego w diagnostyce i terapii zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn. JOANNA JABŁOŃSKA-BRUDŁO, JOLANTA SZAMOTULSKA. Źródło: Ból 2016; t. 17, nr spec., s. 33

37. Efficacy of 4 weeks standard urotherapy in treatment of overactive bladder
MichałMaternik ,Agata Lakomy – Gawryszewska, Katarzyna Krzemińska, Ilona Chudzik, Aleksandra Żurowska. Źródło: W: International Children’s Continence Society (ICCS) 2016 Annual Meeting, Kyoto, Japan, June 30 – July 2, 2016 : program and abstracts: s.12

38. Trakcja w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa. JAROSŁAW TOMASZEWSKI, JOLANTA SZAMOTULSKA. Źródło: Ból 2016; t. 17, nr spec., s. 65

39. Istotność rehabilitacji przepony u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziale intensywnej terapii z wykorzystaniem koncepcji PNF : na podstawie analizy przypadków. TOMASZ ZWOLIŃSKI, KATARZYNA KWIECIEŃ-JAGUŚ, JOLANTA SZAMOTULSKA, ANDRZEJ BASIŃSKI.Źródło: W: Człowiek w zdrowiu i chorobie : promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Tarnów, 20-21 października 2016 r. : materiały konferencyjne / pod red. Agnieszki Jankowicz-SzymańskiejAdres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2016 Opis fizyczny: S. 251-252

40. Rehabilitacja oddechowa pacjentów wentylowanych mechanicznie : mobilizacja klatki piersiowej. TOMASZ ZWOLIŃSKI, JOLANTA SZAMOTULSKA, KATARZYNA KWIECIEŃ-JAGUŚ, MAGDALENA WUJTEWICZ.Źródło: Rehabil. Prakt. 2016, nr 6, s. 34-39, bibliogr. 15 poz.Punktacja ministerstwa: 6.000

41. Wybrane aspekty rehabilitacji oddechowej z zastosowaniem koncepcji PNF pacjentów wentylowanych mechanicznie przebywających na oddziale intensywnej terapii. TOMASZ ZWOLIŃSKI, JOLANTA SZAMOTULSKA, KATARZYNA KWIECIEŃ-JAGUŚ, RITA HANSDORFER-KORZON.Źródło: W: XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Pabianice, 25-26 listopada 2016 r.

42. Problemy rehabilitacyjne w transplantacji serca. K. STUDZIŃSKA, M. Olejnik, D. Szalewska, R.HANSDORFER-KORZON, G. Raczak. Konferencja-XII Olsztyński Dzień Fizjoterapii „ Co nowego w rehabilitacji kardiologicznej” Olsztyn, 22.04.2016, sesja plakatowa

43. Evaluation of bladder capacity in children with lower urinary tract symptoms : comparison of 48-hour frequency/volume charts and uroflowmetry measurements .
Michał Maternik, Ilona Chudzik, Katarzyna Krzemińska, Aleksandra Żurowska
Źródło: J. Pediatr. Urol. 2016; vol. 12, nr 4, s. 214e.1-214.e5, bibliogr. 15 poz., streszcz. ang.ISSN: 1477-5131. Wskaźnik ImpactFactor ISI: 1.611.Punktacja ministerstwa: 20.000

44. Zastosowanie metody Vojty w terapii dzieci z opóźnieniem psychoruchowym i wadami postawy . Marta Iwicka, Karolina Kamińska, Rita Hansdorfer – Korzon, Katarzyna Józefowicz. Źródło: W: Współczesne problemy fizjoterapii / red. Monika Olszówka, Beata Zdunek.Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2016
Opis fizyczny: S. 285-297 .ISBN: 978-83-65598-25-7.Punktacja ministerstwa: 4.000

45. Wczesna rehabilitacja na oddziale intensywnej terapii z wykorzystaniem metody PNF.KATARZYNA KWIECIEŃ-JAGUŚ, TOMASZ ZWOLIŃSKI, JOLANTA SZAMOTULSKA, RITA HANSDORFER-KORZON.Źródło: Anestezjol. Rat. 2016; t. 10, nr 1, s. 86-96, ISSN: 1898-0732Punktacjaministerstwa: 8.000

46. Relationships of anxiety and depressive symptoms with pain perception in post-mastectomy women : an intragroup analysis. RITA HANSDORFER-KORZON, Gabriela Chojnacka-Szawłowska, JERZY LANDOWSKI, MIKOŁAJ MAJKOWICZ, KRZYSZTOF BASIŃSKI, AGATA ZDUN-RYŻEWSKA, IwonaWasilewko.Źródło: Arch. Clin. Psychiatr. 2016; vol. 43, nr 4, s. 74-78, ISSN: 0101-6083.Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik ImpactFactor ISI: 0.357, Punktacja ministerstwa: 15.000

47. Effects of endurance and endurance-strength exercise on biochemical parameters of liver function in women with abdominal obesity. Damian Skrypnik, Marzena Ratajczak, Joanna Karolkiewicz, Edyta Mądry, Danuta Pupek-Musialik, RITA HANSDORFER-KORZON, Jarosław Walkowiak, Hieronim Jakubowski, Paweł Bogdański.Źródło: Biomed. Pharmacother.2016; vol. 80, s. 1-7, ISSN: 0753-3322, Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik ImpactFactor ISI: 2.759, Punktacja ministerstwa: 25.000

48. Balneoterapia w kompleksowym leczeniu fibromialgii : przegląd wybranego piśmiennictwa. Hanna Tomczak, RITA HANSDORFER-KORZON, MIKOŁAJ MAJKOWICZ, KRZYSZTOF BASIŃSKI, AGATA ZDUN-RYŻEWSKA, WIOLETA TOMCZAK, JACEK TEODORCZYK (nukl.).Źródło: Ból 2016; t. 17, nr 1, s. 33-37, ISSN: 1640-324XPunktacja ministerstwa: 8.000

49. Effects of spirulina consumption on body weight, blood pressure, and endothelial function in overweight hypertensive Caucasians: a double-blind, placebo-controlled, randomized trial [Dokumentelektroniczny]. A. Miczke, M. Szulińska, R[ITA] HANSDORFER-KORZON, M. Kręgielska-Narożna, J. Suliburska, J. Walkowiak, P. Bogdański.Źródło: Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2016; vol. 20, nr 1, s. 150-156, ISSN: 1128-3602Uwagi: Dostępny w Internecie: http://www.europeanreview.org/wp/wp-content/uploads/150-156.pdf [dostęp: 26.01.2016], Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik ImpactFactor ISI: 1.778, Punktacja ministerstwa: 20.000

50. Opóźniona diagnoza i leczenie pierwotnego obrzęku limfatycznego kończyn dolnych : studium przypadku.RITA HANSDORFER-KORZON, JACEK TEODORCZYK (nukl.), MARCIN GRUSZECKI, MICHAŁ KORZON.Źródło: Fizjoter. Pol. 2016; t. 16, nr 2, s. 42-53,ISSN: 1642-0136Punktacjaministerstwa: 10.000

51. Are compression corsets beneficial for the treatment of breast cancer-related lymphedema? : new opportunities in physiotherapy treatment : a preliminary report [Dokumentelektroniczny].RITA HANSDORFER-KORZON, JACEK TEODORCZYK (nukl.), AGNIESZKA GRUSZECKA, PIOTR LASS.Źródło: OncoTarg. Ther. 2016; vol. 9, s. 2089-2098, ISSN: 1178-6930, Uwagi: Dostępny w Internecie: https://www.dovepress.com/are-compression-corsets-beneficial-for-the-treatment-of-breast-cancer—peer-reviewed-article-OTT [dostęp: 8.04.2016], Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik ImpactFactor ISI: 1.653, Punktacja ministerstwa: 25.000

52. Relevance of low-pressure compression corsets in physiotherapeutic treatment of patients after mastectomy and lymphadenectomy [Dokumentelektroniczny]. RITA HANSDORFER-KORZON, JACEK TEODORCZYK (nukl.), AGNIESZKA GRUSZECKA, Jacek Wydra, PIOTR LASS.Źródło: Patient Prefer. Adher.2016; vol. 10, s. 1177-1187, ISSN: 1177-889X. Uwagi: Dostępny w Internecie: https://www.dovepress.com/relevance-of-low-pressure-compression-corsets-in-physiotherapeutic-tre-peer-reviewed-fulltext-article-PPA [dostęp: 08.07.2016], Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik ImpactFactorISI: 1.798 , Punktacja ministerstwa: 30.000

53. Pregnancy and delivery in patients with mastocytosis treated at the Polish Center of the European Competence Network on Mastocytosis (ECNM). KATARZYNA CIACH, MAREK NIEDOSZYTKO, ANNA ABACJEW-CHMYŁKO, Izabela Pabin, PRZEMYSŁAW ADAMSKI, KATARZYNA LESZCZYŃSKA, KRZYSZTOF PREIS, HANNA OLSZEWSKA, DARIUSZ G. WYDRA, RITA HANSDORFER-KORZON.Źródło: PLoS ONE 2016; vol. 11, nr 1, art. ID e0146924, s. [1-13], ISSN: 1932-6203, Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik ImpactFactor ISI: 2.806, Punktacja ministerstwa: 35.000

54. Jakość życia kobiet w Polsce z rakiem piersi leczonych mastektomią i rekonstrukcją piersi jest taka sama jak po leczeniu oszczędzającym pierś. Beata Szutowicz-Wydra, Jacek Wydra, WIESŁAW J. KRUSZEWSKI, MACIEJ CIESIELSKI, MARIUSZ SZAJEWSKI, Jakub Walczak, RITA HANSDORFER-KORZON.Źródło: Pol. Przegl. Chir. 2016; t. 88, nr 5, s. 464-474, ISSN: 0032-373X., Uwagi: W wersji elektronicznej czasopisma artykuł w języku angielskim na s. 264-269.; numer DOI artykułu: 10.1515/pjs-2016-0062Punktacja ministerstwa: 14.000

55. Zastosowanie metody Vojty w terapii dzieci z opóźnieniem psychoruchowym i wadami postawy [Dokument elektroniczny]. MARTA IWICKA, Karolina Kamińska, RITA HANSDORFER-KORZON, KATARZYNA JÓZEFOWICZ.Źródło: W: Współczesne problemy fizjoterapii / red. Monika Olszówka, Beata Zdunek. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2016, S. 285-297 Uwagi: Dostępny w Internecie: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/D4A8AD8C-B229-D179-E2C2-DB1C6FC6A7AC [dostęp: 8.09.2016]ISBN: 978-83-65598-25-7Punktacja ministerstwa: 4.000

56. Wybrane aspekty rehabilitacji oddechowej z zastosowaniem koncepcji PNF pacjentów wentylowanych mechanicznie przebywających na oddziale intensywnej terapii. TOMASZ ZWOLIŃSKI, JOLANTA SZAMOTULSKA, KATARZYNA KWIECIEŃ-JAGUŚ, RITA HANSDORFER-KORZON.Źródło: W: XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Pabianice, 25-26 listopada 2016 r., Plakat nr 32

57. Exercise-induced changes in caveolin-1, depletion of mitochondrial cholesterol and the inhibition of mitochondrial swelling in rat skeletal muscle but not in the liver. Flis Damian,Olek Robert, Kaczor Jan, Rodziewicz Ewa, Halon Malgorzata, Antosiewicz Jedrzej, Wozniak Michal, Gabbianelli Rosita, Ziolkowski Wieslaw. Źródło: Oxid Med Cell Longev.2016; 2016: 3620929, doi: 10.1155/2016/3620929, ISSN: 1942-0900, Punktacja Impact Factor: 4.593, Punktacja ministerstwa: 30.000

58. Problemy rehabilitacyjne w transplantacji serca. KAROLINA STUDZIŃSKA, Małgorzata Olejnik, DOMINIKA SZALEWSKA, RITA HANSDORFER-KORZON, GRZEGORZ RACZAK.Źródło: W: XII Olsztyński Dzień Fizjoterapii : Co nowego w rehabilitacji kardiologicznej, Olsztyn, 22 kwietnia 2016 r., S. 22

59. Bulimia psychiczna jako problem interdyscyplinarny. Wanda Komorowska-Szczepańska, RITA HANSDORFER-KORZON, MAREK BARNA, Anna Plata, Marzena Podgórska.Źródło: W: Żywienie a środowisko / pod red. nauk. Marzeny Podgórskiej. Gdańsk : Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, 2016, S. 70-78 ISBN: 978-83-926884-3-3Punktacja ministerstwa: 4.000

60. Krioterapia miejscowa jako metoda wspomagająca leczenie pacjentów ze zwyrodnieniem stawu biodrowego. RAFAŁ STUDNICKI, RITA HANSDORFER-KORZON, K. Dymek, E. Kamińska-Gwóźdź.Źródło: Forum Med. Rodz. 2015; t. 9, nr 2, s. 100-102, ISSN: 1897-3590, Punktacja ministerstwa: 3.000

61. A big bladder a big problem : results of biofeedback therapy .Katarzyna Krzemińska, Michał Maternik, Magdalena Drożyńska – Duklas, Piotr Czarniak, Agata Lakomy, Andrzej Gołębiewski, Aleksandra Żurowska.Źródło: 26th Congress of European Society of Paediatric Urology, Prague, Czech Republic, 14-17 October 2015.Sesja ESPUN S2, Thursday 15, October 2015.Dostępny w Internecie: http://jointmeeting2015.espu.org/program [dostęp: 19.02.2016]

62. Zespół pomijania stronnego u pacjentów po udarze mózgu : przegląd metod fizjoterapeutycznych. Marta Konkel, AGNIESZKA DROZD, MAJA NOWACKA-KŁOS, RITA HANSDORFER-KORZON, MAREK BARNA.Źródło: Forum Med. Rodz. 2015; t. 9, nr 5, s. 405-415, ISSN: 1897-3590, Punktacja ministerstwa: 3.000

63. The impact of hippotherapy integrated with kinesiology taping on the quality of trunk stabilisation in children with spastic form of infantile cerebral palsy [Dokumentelektroniczny]. AGATA A. LAKOMY, KATARZYNA KRZEMIŃSKA, A. Raniszewska, D. Langer, RITA HANSDORFER-KORZON, EWA PILARSKA.Źródło: Int. J. Neurorehabil. Eng. 2015; vol. 2, nr 1, art.ID 1000143, s. 1-5, ISSN: 2376-0281, Uwagi: Dostępny w Internecie: http://omicsgroup.org/journals/the-impact-of-hippotherapy-integrated-with-kinesiology-taping-on-the-quality-of-trunk-stabilisation-in-children-with-spastic-form-of-infantile-cerebral-palsy-2376-0281-1000143.pdf?aid=40821 [dostęp: 9.03.2015]DOI: 10.4172/2376-0281.1000143

64. Trening sensomotoryczny w procesie szkolenia sportowego tenisistów [Dokument elektroniczny]. E. Waldzińska, T. Waldziński, BOŻENA KOCHANOWICZ, RITA HANSDORFER-KORZON.Źródło: J. Educ. Health Sport 2015; vol. 5, nr 8, s. 417-433, ISSN: 2391-8306, Punktacja ministerstwa: 7.000

65. Algorytm postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a. Paulina Filip, RITA HANSDORFER-KORZON, AGNIESZKA DROZD, MAJA NOWACKA-KŁOS, MAREK BARNA.Źródło: Rehabil. Prakt. 2015, nr 5, s. 28-33, ISSN: 1895-4146, Punktacja ministerstwa: 6.000

66. Czy stosowanie fizjoterapii we wspomaganiu leczenia obwodowej neuropatii cukrzycowej jest uzasadnione? ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON, RITA HANSDORFER-KORZON, JACEK TEODORCZYK (nukl.).Źródło: Rehabil. Prakt. 2015, nr 5, s. 15-19,ISSN: 1895-4146, Punktacja ministerstwa: 6.000

67. Skuteczność metod fizykalnych w leczeniu odleżyny : opis przypadku. RAFAŁ STUDNICKI, K. Dymek, RITA HANSDORFER-KORZON, E. Kamińska-Gwóźdź.Źródło: Rehabil. Prakt. 2015, nr 2, s. 24-26, ISSN: 1895-4146, Punktacja ministerstwa: 6.000

68. Trening na cykloergometrze rowerowym jako alternatywa dla pacjentów z chromaniem przestankowym. Ewa Kozłowska, RITA HANSDORFER-KORZON, JACEK TEODORCZYK (nukl.).Źródło: Rehabil. Prakt. 2015, nr 6, s. 28-31,ISSN: 1895-4146 , Punktacja ministerstwa: 6.000

69. Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu spastyczności u pacjentów po udarze mózgu. RAFAŁ STUDNICKI, RITA HANSDORFER-KORZON, JAROSŁAW SŁAWEK.Źródło: Rehabil. Prakt. 2015, nr 4, s. 47-52, ISSN: 1895-4146, Punktacja ministerstwa: 6.000

70. Prolonged swimming promotes cellular oxidative stress and p66Shc phosphorylation, but does not induce oxidative stress in mitochondria in the rat heart. Ziolkowski Wieslaw, Flis Damian Jozef, Halon Malgorzata, Vadhana DM, Olek Robert Aleksander, Carloni M, Antosiewicz Jedrzej, Kaczor Jan Jacek, Gabbianelli Rosita. Żródło: Free Radic Res. 2015. Jan; 49 (1): 7-16., ISSN: 1071-5762, Punktacja Impact Factor: 2.949, Punktacja ministerstwa: 25.000

71. Result of the 6-minute walk test is an independent prognostic factor of surgically treated non-small cell lung cancer T[OMASZ] MARJAŃSKI, M. Badocha, D[AMIAN] WNUK, A. Mosiewicz, W[ITOLD] RZYMAN.Źródło: Ann. Oncol. 2015; vol. 26, suppl. 1, s. i22 Uwagi: European Lung Cancer Conference (ELCC), Geneva, Switzerland, 15-18 April 2015

72. Patients who do not reach a distance of 500 m during the 6-min walk test have an increased risk of postoperative complications and prolonged hospital stay after lobectomy [Dokument elektroniczny] TOMASZ MARJAŃSKI, DAMIAN WNUK, Damian Bosakowski, TOMASZ SZMUDA, WIOLETTA SAWICKA, WITOLD RZYMAN.Źródło: Eur. J. Cardio-Thorac. Surg. 2015; vol. 47, nr 5, s. e213-e219, bibliogr. 13 poz., nghngfn

73. E. Waldzińska , T. Waldziński , Kochanowicz Bożena, Rita Hansdorfer-Korzon.
Tytuł : Trening sensomotoryczny w procesie szkolenia sportowego tenisistów Sensomotoric training in the process of sport training of tennis players. Journal of Education, Health and Sport. 2015 ,5 pkt MniSZW

74. E. Waldzińska , T. Waldziński , Kochanowicz Bożena, Rita Hansdorfer-Korzon.
Tytuł : Trening sensomotoryczny w procesie szkolenia sportowego tenisistów Sensomotoric training in the process of sport training of tennis players. Journal of Education, Health and Sport. 2015 ,5 pkt MniSZW

75. The impact of hippotherapy integrated with kinesiology taping on the quality of trunk stabilisation in children with spastic form of infantile cerebral palsy. Agata Lakomy, Katarzyna Krzemińska, A. Raniszewska, D. Langer, Rita Hansdorfer – Korzon, Ewa Pilarska.
Int. J. Neurorehabil. Eng. 2015; vol. 2, nr 1, art. ID 1000143, s. 1-5. ISSN: 2376-0281

76. The management of childhood urinary incontinence. Michał Maternik, Katarzyna Krzemińska, Aleksandra Żurowska.Źródło: Pediatr. Nephrol. 2015; vol. 30, nr 1, s. 41-50.
ISSN: 0931-041X. Wskaźnik ImpactFactor ISI: 2.338.Punktacja ministerstwa: 35.000

77. Single sodium pyruvate ingestion modifies blood acid-base status and post-exercise lactate concentration in humans [Dokument elektroniczny] R. A. Olek, S. Kujach, DAMIAN WNUK, R. Laskowski. Źródło: Nutrients 2014; vol. 6, nr 5, s. 1981-1992, bibliogr. 49 poz., streszcz. ang. Uwagi: Dostępny w Internecie: http://www.mdpi.com/2072-6643/6/5/1981 [dostęp: 9.01.2015]

78 Fizjoterapeutyczna ocena czynności stawów skroniowo-żuchwowych wśród studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Maciej Krzyzanowski, RITA HANSDORFER-KORZON, ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON.Źródło: Fizjoter. Pol. 2014; vol. 14, nr 4, s. 14-22, ISSN: 1642-0136, Punktacja ministerstwa: 6.000

79. Przydatność analizy sEMG do oceny sekwencji pobudzeń mięśni okolicy lędźwiowo-kulszowej u pacjentów z dolegliwościami bólowymi. KAROLINA KLEIST-LAMK, RITA HANSDORFER-KORZON, STANISŁAW BAKUŁA, ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON.Źródło: Fizjoter. Pol. 2014; vol. 14, nr 3, s. 56-64, ISSN: 1642-0136, Punktacja ministerstwa: 6.000

80. Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów po zabiegu resekcji miąższu płuca. DAMIAN WNUK, RITA HANSDORFER-KORZON, JOANNA ŻURALSKA-WNUK, PIOTR CHWIROT, MAREK BARNA.Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2014; vol. 82, nr 1, s. 46-54, ISSN: 0867-7077, Punktacja ministerstwa: 7.000

81. Changes in skeletal muscle iron metabolism outpace amyotrophic lateral sclerosis onset in transgenic rats bearing the G93A hmSOD1 gene mutation. Halon Malgorzata, Kaczor Jan Jacek, Ziolkowski Wieslaw, Flis Damin Jozef, Borkowska Andzelika, Popowska Urszula, Nyka Walenty, Wozniak Michal, Antosiewicz Jedrzej. Źródło: Free Radic Res. 2014 Sep 11: 1-8, ISSN: 1071-5762, Punktacja Impact Factor: 2.976, Punktacja ministerstwa: 25.000

82. Rozpoznawanie zaburzeń autystycznych : studium przypadku. W. Komorowska-Szczepańska, KATARZYNA NOWICKA-SAUER, RITA HANSDORFER-KORZON, MAŁGORZATA PIETRZYKOWSKA.Źródło: Probl. Pielęg. 2014; t. 22, nr 1, s. 119-122, ISSN: 1233-9989, Punktacja ministerstwa: 5.000

83. Biofeedback therapy as a successful method of treatment for children with dysfunctional voiding in the long-term follow up. Katarzyna Krzemińska, Michał Maternik, Agata Lakomy, Przemysław Szcześniak,Aleksandra Żurowska.Źródło: W: 6th Warsaw Conference of PediatricUrology “Bladderdysfunction”, Białowieża, 2-4 October 2014 : finalprogramme

84. The efficacy of standard urotherapy in the treatment of children with bladder dysfunction
Autorzy: Agata Lakomy, Katarzyna Krzemińska, Michał Maternik, Magdalena Drożyńska – Duklas, P. Szcześniak, Ilona Chudzik, Aleksandra Żurowska
Źródło: W: 6th Warsaw Conference of PediatricUrology “Bladderdysfunction”, Białowieża, 2-4 October 2014 : finalprogramme

85. Ocena skuteczności zabiegów fizykalnych w redukcji bólu u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi w stawie kolanowym. Rafał Studnicki, A. Góral, K. Dymek, Katarzyna Krzemińska, Aneta Bytner. Źródło: Rehabil. Prakt. 2014, nr 1, s. 39-42. ISSN: 1895-4146 Punktacja ministerstwa: 4.000

86. Efficacy of physiotherapy for urinary incontinence following prostate cancer surgery. E. Rajkowska-Labon, S. Bakuła, M. Kucharzewski, Z. Śliwiński. BioMed Res. Int. 2014; vol. 2014, art. ID 785263, s. [1-9]

Aktualizacja strony: 01.01.2024
Przemysław Krajka, Jolanta Suchodolska, Damian Wnuk, Joanna Żuralska-Wnuk