Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

DLA INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Zapraszamy interesariuszy zewnętrznych do kontaktu w sprawie kierunku studiów Fizjoterapia. Jeżeli zatrudniasz naszych absolwentów, chcesz podzielić się opinią na ich temat, uważasz że brakuje im pewnych kompetencji lub przeciwnie – uważasz, że doskonale radzą sobie na rynku pracy – podziel się z nami swoją opinią.

Opinie można przekazywać osobiście w siedzibie Zakładu Fizjoterapii, albo drogą mailową na adres

fizjoterapia@gumed.edu.pl

Informujemy także, że w strukturach GUMed funkcjonuje Zespół ds. Współpracy z Interesariuszami Zewnętrznymi. Zapraszamy do współpracy z Uczelnią w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz optymalizacji nauczania na kierunku

Aktualizacja strony: 02.04.2023
Przemysław Krajka, Damian Wnuk, Joanna Żuralska-Wnuk