Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

O KIERUNKU FIZJOTERAPIA

W tym miejscu znajdziesz istotne informacje na temat kierunku Fizjoterapia. Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: fizjoterapia@gumed.edu.pl

Zapraszamy także interesariuszy zewnętrznych do zgłaszania uwag i pomysłów odnośnie programu studiów. Informujemy, że Wydział organizuje cykliczne spotkania z interesariuszami zewnętrznymi. Serdecznie zapraszamy!

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 5 lat. Fizjoterapia stanowi jeden z elementów postępowania w dziedzinie ochrony zdrowia, jest to medyczny kierunek związany z leczeniem lub łagodzeniem skutków choroby i ich następstw, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym.

Absolwent studiów kierunku Fizjoterapia uzyskuje przygotowanie zawodowe poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. W trakcie studiów nabywa umiejętności i doświadczenia praktycznego w zakresie diagnostyki funkcjonalnej, planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych. Jest przygotowany do prowadzenia działań fizjoprofilaktycznych oraz zapobiegających niepełnosprawności polegających na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych, kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności, przywracaniu utraconych funkcji osobom w różnym wieku. Fizjoterapeuta, przez wielopłaszczyznowe i wszechstronne kształcenie staje się koordynatorem w procesie powrotu pacjenta do zdrowia.

Na kierunku Fizjoterapia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk podstawowych (anatomia, fizjologia, biochemia etc.), przedmiotów kierunkowych: fizjoterapia ogólna, kinezjologia, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy i terapia manualna oraz przedmiotów klinicznych (fizjoterapia w ortopedii, neurologii, reumatologii, onkologii, w chorobach wewnętrznych oraz innych specjalnościach medycznych). Student ma szansę doskonalenia umiejętności, zdobywania i poszerzania wiedzy na licznych zajęciach fakultatywnych i klinicznych praktykach zawodowych dobranych do indywidualnych zainteresowań. Dla pasjonatów fizjoterapii uczelnia oferuje rozwój w studenckich kołach naukowych, udział w studenckich konferencjach naukowych oraz w ogólnopolskich konkursach wiedzy fizjoterapeutycznej.

Celem studiów na kierunku Fizjoterapia jest wykształcenie dysponujących szeroką wiedzą merytoryczną i praktyczną fachowców – fizjoterapeutów, rzetelnie przygotowanych do realizacji przyszłych czynności zawodowych. Istotnym elementem jest nie tylko przekazanie wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, czy dyscyplin pokrewnych, ale również kształtowanie wrażliwości etyczno- społecznej oraz rozwoju osobistego i naukowego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje oraz uprawnienia do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi a także do kształcenia podyplomowego w ramach specjalizacji w zakresie fizjoterapii oraz możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich.

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów określają możliwości zatrudnienia absolwentów w takich miejscach pracy jak:

publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia (np. szpitale o różnym profilu, specjalistyczne przychodnie, poradnie rehabilitacyjne i gabinety fizjoterapeutyczne, przychodnie wielospecjalistyczne oraz uzdrowiska),

ośrodki gimnastyki korekcyjnej dla dzieci szkolnych i przedszkolnych,

ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze,

zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej,

publiczne i niepubliczne placówki prowadzące działalność w zakresie niepełnosprawności,

podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną (np. ogniska TKKF, ośrodki i gabinety odnowy biologicznej, gabinety masażu, a także centra fitness, wellness i spa),

placówki sportowe (np. klubowe gabinety odnowy biologicznej, przychodnie sportowo-lekarskie i centralne ośrodki sportu).
Kierunek prowadzi wymianę studentów w ramach programu ERASMUS, co stanowi okazję do odbycia części studiów za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca oraz godziny egzaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.rekrutacja.gumed.edu.pl

cykl_kształcenia_jednolite_magisterskie_2018_2023 (plik pdf, 522 kB)

cykl_ksztalcenia_2018_2020_mgr_II_S (plik pdf, 269 kB)

cykl_ksztalcenia_2018_2020_mgr_II_NS (plik pdf, 289 kB)

aktualizacja_cyklu_ksztalcenia_2016-2021_od_3_roku_w_roku_akad2018_2019 (plik pdf, 403 kB)

Aktualizacja strony: 05.07.2024
Przemysław Krajka, Jolanta Suchodolska, Damian Wnuk, Joanna Żuralska-Wnuk