Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

DYDAKTYKA

Misją Zakładu Fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest :
kształcenie studentów na pięcioletnich Jednolitych Studiach Magisterskich

Wykształcenie – magister na kierunku Fizjoterapia.

Absolwent Jednolitych Studiów Magisterskich posiada teoretyczne oraz praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Dotyczy to w szczególności:

• Przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź obrażeń, a w cięższych przypadkach – kształtowaniu zdolności motorycznych na poziomie optymalnym dla danej osoby

• Kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób niepełnosprawnych, stosownie do ich potencjalnych możliwości, aby mogły brać czynny udział w życiu społecznym

• Dostosowania działań do nadrzędnych celów rehabilitacji poszczególnych osób, w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów określają możliwości zatrudnienia absolwentów w takich miejscach pracy jak:

• Publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia ( np. szpitale o różnym profilu, specjalistyczne przychodnie, poradnie i gabinety rehabilitacyjne, przychodnie wielospecjalistyczne oraz ośrodki i sanatoria rehabilitacyjne)

• Przyszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej i ośrodki wychowawczo – rehabilitacyjne

• Zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej

• Publiczne i niepubliczne placówki prowadzące działalności w zakresie niepełnosprawności

• Jednostki gospodarki i podmioty gospodarcze prowadzące działalność pro zdrowotną ( np. ogniska TKKF, ośrodki i gabinety odnowy biologicznej, gabinety masażu, a także tzw. ”fitness centra)

• Placówki sportowe ( np. klubowe gabinety odnowy biologicznej, przychodnie sportowo – lekarskie i centralne ośrodki sportu)

• Inne placówki ( w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez absolwenta)

Ukończenie Jednolitych Studiów Magisterskich umożliwia dostęp do dalszych studiów: studia III stopnia (doktoranckie) oraz studia podyplomowe.
Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe dają możliwość samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi

Aktualizacja strony: 01.01.2024
Przemysław Krajka, Jolanta Suchodolska, Damian Wnuk, Joanna Żuralska-Wnuk