Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie  > Pracownia Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej

Pracownia Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej

Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Najważniejsze publikacje:

  1. NOWAKOWSKA H, Lewartowska-Zychowicz M.: (Prze)żyć z cukrzycą w szkole Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2018 : t. 21, nr 4, s. 87-97
  2. NOWAKOWSKA H, Pietkiewicz I.: Narzędzia procesu bolońskiego w opiniach studentów pomorskich uczelni, Colloquium 2016, nr 1, s. 57-76
  3. NOWAKOWSKA H.: Edukacja zdrowotna: jak efektywnie uczyć pacjentów z cukrzycą zasad samoopieki, Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016 (książka)
  4. NOWAKOWSKA H, Lewartowska-Zychowicz M.: Relacja pacjent-personel medyczny w interpretacjach użytkowników forum internetowego Moja Cukrzyca, Pom. J. Life Sci 2018 : vol. 64, nr 3, s. 161-167,
Aktualizacja strony: 08.09.2020
Hanna Grabowska, Ewa Łukaszewicz