Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie  > Pracownia Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej

Pracownia Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej

Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

PROFIL

Pracownia wchodzi w skład Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie. Jej członkowie zajmują się działalnością dydaktyczną, konsultacyjną i naukowo-badawczą, skoncentrowaną wokół następujących zagadnień:
edukacja prozdrowotna i edukacja terapeutyczna,
profilaktyka,
aktywizujące techniki nauczania, wykorzystywane w procesie edukacji podopiecznych,
uczenie się i nauczanie ludzi dorosłych,
wychowanie,
higiena pracy głosem,
terapia logopedyczna.
Wyniki badań prezentowane są podczas konferencji naukowych organizowanych w GUMED i innych ośrodkach akademickich, a także publikowane jako materiały o charakterze naukowym i dydaktycznym (podręczniki, materiały metodyczne). Wpisują się one w główny nurt badań pedagogicznych i społecznych.
Działalność dydaktyczno-konsultacyjna obejmuje opiekę nad przebiegiem dydaktyki w zakresie kształtowania kompetencji pedagogicznych. Członkowie Pracowni sprawują również opiekę nad pracami licencjackimi i magisterskimi z zakresu edukacji prozdrowotnej, edukacji terapeutycznej, higieny pracy głosem oraz terapii logopedycznej.

Aktualizacja strony: 08.09.2020
Hanna Grabowska, Ewa Łukaszewicz