Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie  > Pracownia Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej

Pracownia Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej

Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Dydaktyka w medycynie

Zajęcia prowadzone są dla studentów z poniższych roczników:

Pielęgniarstwo studia stacjonarne II stopnia I rok
Pielęgniarstwo studia niestacjonarne II stopnia I rok
Położnictwo studia stacjonarne II stopnia I rok
Położnictwo studia niestacjonarne II stopnia I rok

Zamierzeniem realizacji przedmiotu jest między innymi: kształtowanie umiejętności w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej, tj. operacjonalizacja celów kształcenia, umiejętność rozwiązywania problemów edukacyjnych w symulowanych sytuacjach, opracowanie konspektu zajęć oraz rozwijanie kompetencji społecznych związanych z działalnością edukacyjną.

Prowadzący:
dr n. med. Hanna Nowakowska

Program szczegółowy znajduje się w Extranecie

Aktualizacja strony: 08.09.2020
Hanna Grabowska, Ewa Łukaszewicz