Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

“Ocena zmian metabolomicznych surowicy i treści jelitowej pacjentów chorobliwie otyłych poddanych interwencji bariatrycznej OPUS, Narodowe Centrum Nauki, 2022-2025 Kierownik: dr hab. Adriana Mika, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

“Metabolizm bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i patofizjologiczna rola elongazy kwasów tłuszczowych -1 (ELOVL1)” OPUS19 2020-2023 Kierownik: dr hab. Adriana Mika, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

“Aromatyzacja steroidów przez małże morskie: charakterystyka kompleksu enzymatycznego i efektywność procesu w obecności związków EDs (ang. Endocrine Disruptors)” OPUS19 2020-2023 Kierownik: dr hab. Anna Hallmann, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

“Transport z prądami oceanicznymi farmaceutyków stosowanych w terapii człowieka i wpływ tych związków na morskie organizmy w europejskiej części Arktyki” Grant polsko-norweski Grieg, Narodowe centrum Nauki, 2020-2022, Kierownik: dr hab. Adam Piotr Sokołowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii. Kierownik zadania: dr hab. Anna Hallmann, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

“Rola dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej typu I w tkance tłuszczowej i jej rola w rozwoju otyłości.” Rozwój młodych naukowców, 2019-2020. Kierownik: dr Agnieszka Chomiczewska, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

“Ocena wpływu adenozyny na metabolizm lipidów w wątrobie na modelu mysim.” Miniatura 2, Narodowe Centrum Nauki, 2018-2019. Kierownik: dr Agnieszka Chomiczewska, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

“Zakaźna neoplazja? Rola horyzontalnego transferu komórek nowotworowych w etiologii neoplazji u małży z Zatoki Gdańskiej” HARMONIA 9, Narodowe Centrum Nauki, 2018-2021. Kierownik: dr Katarzyna Smolarz, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii. Kierownik zadania: dr Anna Hallmann, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

“Zmiany metabolizmu lipidów w raku jelita grubego – określenie ich roli w rozwoju nowotworu i ocena antyproliferacyjnych właściwości inhibitorów metabolizmu lipidów ” SONATA BIS 6, Narodowe Centrum Nauki, 2017-2021. Kierownik: dr hab. Tomasz Śledziński, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

“Ewaluacja wpływu Omega Loop Gastric Bypass na poziom bioaktywnych lipidów w przebiegu otyłości olbrzymiej ” SONATA 11, Narodowe Centrum Nauki, 2017-2020. Kierownik: dr Adriana Mika, Katedra Analizy Środowiska UG. Wykonawca: dr hab. Tomasz Śledziński, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

“Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure” Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2014-2017. Kierownik: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii. Kierownik zadania: dr Anna Hallmann, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

„Rola zaburzeń profilu kwasów tłuszczowych w przewlekłej chorobie nerek” OPUS 6, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2017. Kierownik: dr hab. Michał Chmielewski, Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMed. Wykonawca: dr hab. Tomasz Śledziński, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

“Wpływ zanieczyszczeń związkami typu EDs (ang. Endocrine Disruptors) na fizjologię rozrodu bezkręgowców morskich Zatoki Gdańskiej” Badania Własne, Narodowe Centrum Nauki 2011-2014. Kierownik: dr Anna Hallmann, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

“Regulacja ekspresji genu chemeryny w tkance tłuszczowej pacjentów z otyłością olbrzymią” Iuventus Plus, MNiSW, 2010-2011. Kierownik: dr Tomasz Śledziński, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Aktualizacja strony: 15.04.2024
Anna Hallmann, Tomasz Śledziński