Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

WSPÓŁPRACA KRAJOWA

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie (Zakład Genetyki Medycznej)

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Analizy Środowiska)

Warszawski Uniwersytet Medyczny (Wydział Biologii)

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (Pracownia Sekwencjonowania DNA i Syntezy Oligonukleotydów)

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku

Jednostki GUMed:

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Klinika Chirurgii Onkologicznej

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii

Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

Katedra i Zakład Biochemii

Centrum Medycyny Translacyjnej

Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego

Zakład Chemii Klinicznej

Aktualizacja strony: 15.04.2024
Anna Hallmann, Tomasz Śledziński