Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Department of Experimental Biomedicine and Clinical Neurosciences, University of Palermo and Euro Mediterranean Institute of Science and Technology Palermo; Włochy

Publikacje:

1. Mika A, Macaluso F, Barone R, Di Felice Valentina, Sledzinski T (2019) Effect of exercise on fatty acid metabolism and adipokine secretion in adipose tissue. Frontiers in Physiology, 10:26

2. Mika A, Czumaj A, Stepnowski P, Macaluso P, Spinoso G, Barone R, Di Felice V, Sledzinski T (2019) Exercise and Conjugated Linoleic Acid Supplementation Induce Changes in the Composition of Liver Fatty Acids. Frontiers in Physiology, 10:602

3. Mika A, Kobiela J, Pakiet A, Czumaj A, Sokolowska E, Makarewicz W, Chmielewski M, Stepnowski P, Marino-Gamazza A, and Sledzinski T. Preferential uptake of polyunsaturated fatty acids by colorectal cancer cells. Scientific Reports, 2020, 10, 1954

Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen; Dania

Publikacje:

1. Pakiet A, Wilczynski M, Rostkowska O, Korczynska J, Jabłonska P, Kaska L, Proczko-Stepaniak M, Sobczak E, Stepnowski P, Magkos F, Sledzinski T, Mika A (2019) The Effect of One Anastomosis Gastric Bypass on Branched-Chain Fatty Acid and Branched-Chain Amino Acid Metabolism in Subjects with Morbid Obesity. Obes Surg, 2020, 30(1), 302-312

2. Mika A, Sledzinski T, Proczko-Stepaniak M, Magkos F (2020) One Anastomosis Gastric Bypass in the Treatment of Obesity: Effects on Body Weight and the Metabolome. In: Faintuch J., Faintuch S. (eds) Obesity and Diabetes. Springer, Cham.

Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB), Karolinska Institutet; Szwecja

Publikacje:

1. Czumaj A, Sledziński T, Carrero J-J, Stepnowski P, Sikorska-Wisniewska M, Chmielewski M, Mika A (2019) Alterations of fatty acid profile may contribute to dyslipidemia in chronic kidney disease by influencing hepatocyte metabolism. International Journal of Molecular Sciences, 20(10)

Biomedical Research Institute of Murcia, Hiszpania

Publikacje:

1. Hliwa A, Ramos-Molina B, Laski D, Mika A, Sledzinski T. The Role of Fatty Acids in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Progression: An Update (2021). Int J Mol Sci, 22, 6900

Aktualizacja strony: 12.02.2024
Anna Hallmann, Tomasz Śledziński