Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Immunologii Medycznej

Katedra i Zakład Immunologii Medycznej

Wydział Lekarski

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Najważniejsze publikacje:

 1. 2019
  Publikacje:

1. Ł. Lewicki, J. Siebert, T. Koliński, K. Piekarska, M. Reiwer-Gostomska, R. Targoński, P. Trzonkowski, N. Marek-Trzonkowska “Mast cell derived carboxypeptidase A3 is decreased among patients with advanced coronary artery disease”, Cardiol J, 2019, 26:680-686

2. M. Prejs, G. Cholewiński, P. Trzonkowski, A. Kot-Wasik, K. Dzierzbicka „Synthesis and antiproliferative activity of new mycophenolic acid conjugates with adenosine derivatives”, Journal of Asian Natural Products Research, 21:2, 178-185

3. P. Łowiec, P. Trzonkowski, K. Chwojnicki „Multiple sclerosis-new therapeutic directions”, European J Transl. Clin Med, 2019,2:7-22

4. K. Specjalski, A. Maciejewska, R. Pawłowski, M. Zieliński, P. Trzonkowski, M. Pikuła, E. Jassem „Changing microRNA Expression during Three-Month Wasp Venom Immunotherapy”, Immuno Invest, 2019, 48:835-843

5. M. Ryba-Stanisławowska, J. Sakowska, M. Zieliński, U. Ławrynowicz & P. Trzonkowski „Regulatory T cells: the future of autoimmune disease treatment”, Expert Review of Clinical Immunology, 2019 15:7, 777-789

6. M. Gliwiński, M. Piotrowska, D. Iwaszkiewicz-Grześ, Z. Urban- Wójcik, P. Trzonkowski. „Therapy with CD4+CD25+ T regulatory cells – should we be afraid of cancer?”, Contemp Oncol (Pozn), 2019,23,1-6

7. M. Niedźwiecki, O. Budziło, E. Adamkiewicz-Drożyńska, D Pawlik-Gwozdecka D, Zieliński M, Maciejka-Kembłowska L, Szczepański T, P Trzonkowski „CD4+CD25highCD127low/-FoxP3 + Regulatory T-Cell Population in Acute Leukemias: A Review of the Literature”, J Immunol Res, 2019, 1-15,

8. A. Ten Brinke, M. Martinez-Llordella, N. Cools, CMU Hilkens, SM. van Ham, BEK. Geissler , G. Lombardi, P. Trzonkowski, E. Martinez-Caceres „Ways Forward for Tolerance-Inducing Cellular Therapies- an AFACTT Perspective”, Front Immunol, 2019, 10:181

9. U. Juhas, M Ryba-Stanisławowska, A. Brandt-Varma, M. Myśliwiec, J. Myśliwska „Monocytes of newly diagnosed juvenile DM1 patients are prone to differentiate into regulatory IL-10+ M2 macrophages” Immunologic Research, 2019, 67:58-69

10. U. Juhas, M. Ryba-Stanisławowska, U. Ławrynowicz, M. Myśliwiec, J. Myśliwska „Putative loss of CD83 immunosuppressive activity in long-standing complication-free juvenile diabetic patients during disease progression”, Immunologic Research, 2019, 67:70–76

11. M. Skrzypkowska, B. Słomiński, M. Ryba-Stanisławowska, U. Ławrynowicz, P. Gutknecht, J. Siebert „New mechanisms of CCR5-Δ32 carriers’ advantage – Impact on progenitor cells and renal function”, Int J Biochem Cell Biol, 2019, 108:92-97

12. B. Słomiński, U. Ławrynowicz, M. Ryba-Stanisławowska, M. Skrzypkowska, J. Myśliwska, M. Myśliwiec „CCR5-Δ32 polymorphism is a genetic risk factor associated with dyslipidemia in patients with type 1 diabetes”, Cytokine, 2019, 114:81-85

13. K. Bocheńska, M. Moskot, M. Malinowska, J. Jakóbkiewicz-Banecka, A. Szczerkowska-Dobosz, D. Purzycka-Bohdan, J. Pleńkowska, B. Słomiński, M. Gabig-Cimińska „Lysosome Alterations in the Human Epithelial Cell Line HaCaT and Skin Specimens: Relevance to Psoriasis”, Int J Mol Sci, 2019, 7:20, 2255:1-23

14. M. Deptuła, J.Zieliński, A. Wardowska, M.Pikuła „Wound healing complications in oncological patients: perspectives for cellular therapy” Adv Dermatol Allergol, 2019, XXXVI : 139–146

15. J. Kamińska, P. Langa, M. Deptuła, J. Zieliński, P. Sachadyna, A. Wardowska, M.Pikuła „Transcriptional activity of epigenetic remodeling genes declines In keratinocytes after In vitro expansion”, Advances of Medical Sciences,2019, 64:274-279

16. A. Palubicka, R. Jaworski, M. Wekwejt, B. Swieczko-Zurek, M. Pikula, J. Jaskiewicz, J. Zielinski „Surgical Site Infection after Breast Surgery: A Retrospective Analysis of 5-Year Postoperative Data from a Single Center in Poland”, Medicina, 2019, 55, 512

17. A. Wardowska, M. Komorniczak, B. Bułło-Piontecka, A. Dębska-Ślizień and M. Pikuła „Transcriptomic and Epigenetic Alterations in Dendritic Cells Correspond With Chronic Kidney Disease in Lupus Nephritis”, Frontiers in Immnunol, 2019,10,2026

18. G. Moszkowska, Zielińska H, M. Zieliński, A. Dukat-Mazurek, J. Dębska-Zielkowska, D. Lewandowska, M. Durlik, A. Dębska-Ślizień, P. Trzonkowski,Annals of Transplantation, Supplement 24, 2019

Referaty zjazdowe:

1. P. Trzonkowski “ATMP-Grade T Regulatory Cells as a Drug for Autoimmune Diseases”, TREG Summit Boston 20-22.05.2019 https://treg-directed-therapies.com/speaker/piotr-trzonkowski/

2. P. Trzonkowski “Treatment of autoimmune diseases with T regulatory cells in humans – promises and hurdles” podczas warsztatów “Discovery to clinical applications of regulatory T cells in autoimmunity and transplantation” zorganizowanych przez Brytyjskie Towarzystwo Immunologii (British Society for Immunology) – 11.07.2019, Birmingham, UK https://www.immunology.org/events/discovery-clinical-applications-regulatory-t-cells-in-autoimmunity-and-transplantation

3. P. Trzonkowski “Design and Development of CAR-Tregs”, Central European CAR-T Workshops. Warszawa, 13-14.11.2019

4. P. Trzonkowski “Treatment of type 1 diabetes with T regulatory cells – promises and hurdles”, Global Platform for Prevention of Autoimmune Diseases (GPPAD) Forum, Warszawa, 11.10.2019

5. P. Trzonkowski „Nowe sposoby leczenia chorób autoimmunologicznych: Terapia limfocytami Treg”, Centrum Kształcenia Podyplomowego Szpital Bielański, Warszawa, 23.01.2019

6. M. Zieliński „Nieinwazyjna diagnostyka odrzucania oczami diagnosty” (Sesja III: Nieinwazyjna Diagnostyka Odrzucania), 14 Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Centrum Kongresowe Nosalowy Dwór, 17-19.10.2019 Zakopane

7. M. Zieliński „Znaczenie efektu prozonalnego w badaniach przeciwciał anty-HLA” Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, 31.05.2019

8. M. Zieliński „Cytometria przepływowa w praktyce-ocena i kontrola jakości wyników pomiarów” XII Szkoła Cytometrii Przepływowej Becton Dickinson Polska, 04-05.09.2019

9. M. Zieliński „Immunologiczne podstawy szczepień”, Kurs doskonalący w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy specjalizujących się i lekarzy specjalistów w zakresie pediatrii, medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, Okręgowa Izba Lekarska, 16.11.2019, Gdańsk

Popularno-naukowe:

1. P. Trzonkowski „Dlaczego medycyna wymaga czasu i czy to musi tyle kosztować? II Kongres Medycyny Integralnej, Marzec 2019, Warszawa, Muzeum POLIN.

Abstrakty/Konferencje:

1. R. Rosa, B. Słomiński, M. Ryba-Stanisławowska, M. Skrzypkowska, U. Ławrynowicz, J. Siebert, J. Zieliński „KL-VS polymorphism of the KLOTHO gene in women with breast cancer – a preliminary report”, This work was supported by The State Committee for Scientific Research ST28 (Medical University of Gdańsk) IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej , “Biologia – Medycyna – Terapia”, 22.05.2019 – 25.05.2019 Szczawnica

2. M. Jankowiak, A. Maciejewska, M. Studziński, A. Mączyńska, K. Dudulska, M. Piotrowska, M. Myśliwiec, B. Słomiński „Polimorfizm genu CRP u chorych na cukrzycę typu 1” VIII Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców, 07.06.2019 Szczecin

3. M. Piotrowska, D. Iwaszkiewicz-Grześ, M. Gliwiński, „Modyfikacje histonu H3 podczas hodowli limfocytów T regulatorowych”, III Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kol Naukowych, 22.05.2019, Opole

4. M. Piotrowska, D. Iwaszkiewicz- Grześ, M. Gliwiński, P. Trzonkowski „Interleukin 2 as one of the factors affecting the survival of transferred regulatory T cells” , WIR, World Immune Regulation Meeting XIII, 6-9 April 2019, Davos, Switzerland.

5. M. Piotrowska, M. Gliwiński, D. Iwaszkiewicz-Grześ, M. Tarnowska, P. Trzonkowski „Marker of type 1 diabetes progression – telomeres of lymphocytes”, WIR, World Immune Regulation Meeting XIII, 6-9 April 2019, Davos, Switzerland.

6. M. Zieliński A. Tarasiewicz, M. Jankowska, H. Zielinska, J. Sakowska, G. Moszkowska, A. Dębska- Ślizień, B. Rutkowski, P. Trzonkowski „CD5 Positive B lymphocytes evolution after kidney transpalantation” 19th Congress of the European Society for Organ Transplanation (ESOT), 15-18.09.2019, Copenhagen, Denmark

7. M. Zieliński, H. Zielińska, A. Tarasiewicz, M. Jankowska, J. Sakowska, G. Moszkowska, A. Dębska-Ślizień, B. Rutkowski, P. Trzonkowski „Immunological landscape of humoral immunity in kidney transplant recipients”, 13th East-West Immunogenetics Conference (EWIC2019-Building Bridges), 14-16.03.2019, Zagreb, Croatia

8. M. Zieliński, A. Dukat-Mazurek, A. Tarasiewicz, H. Zielińska, M. Jankowska, J. Sakowska, G. Moszkowska, A. Dębska-Ślizień, B. Rutkowski, P. Trzonkowski „Lymphocytes B dynamics in kidney transplant recipients” 33nd European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, 8-11.05.2019, Lisbon, Portugal.

9. U. Ławrynowicz, A. Hnatiuk, U. Juhas, D. Myśliwczyk, M. Myśliwiec, M. Ryba-Stanisławowska „Limfocyty B CD19+CD25+IL-10+ u dzieci z otyłością” Postępy w Badaniach Biomedycznych- 10 Konferencja, 30.11.2019, Warszawa

10. U. Ławrynowicz, B. Słomiński, M. Myśliwiec, M. Ryba-Stanisławowska „Polimorfizm KLF14rs4731702 a status limfocytów T regulatorowych u pacjentów z cukrzyca typu 1” Postępy w Badaniach Biomedycznych – 10 Konferencja, 30.11.2019, Warszawa

11. U. Ławrynowicz, B. Słomiński, M. Okońska, L. Szumacher-Sharma, M. Myśliwiec, M. Ryba –Stanisławowska „CCL5 effect on regulatory cells in children with type 1 diabetes” IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej, Biologia-Medyczna-Terapia. -25.05.2019, Szczawnica

12. U. Juhas, M. Ryba-Stanisławowska, U. Ławrynowicz, M. Myśliwiec, J. Myśliwska, L. Szumacher-Sharma „CD83 level is reduced in plasma of long-standing complication-free juvenile diabetic patients”. IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „ Biologia-Medyczna-Terapia. -25.05.2019, Szczawnica

Projekty:

P. Trzonkowski, Zakończenie projektu STRATEGMED1/233368/1/NCBR/2014 (Akronim Tregs) finansowanego ze źródeł Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt: „Terapia komórkowa limfocytami T regulatorowymi CD3+CD4+CD25+CD127-„. Czas trwania projektu: 31.08.2014-31.08.2019.

D. Iwaszkiewicz-Grześ, Zakończenie projektu LIDER/160/L-6/14/NCBR/2015 (Akronim CellTreg) finansowanego ze źródeł Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt: „Ocena antygenowo specyficznych limfocytów regulatorowych u dzieci ze świeżo rozpoznana cukrzyca typu 1. Czas trwania projektu: 04.01.2016-04.03.2019.

*Patenty: *
P. Trzonkowski, D. Iwaszkiewicz-Grześ, M. Gliwiński, Potwierdzenie otrzymania patentu: ”Sposób otrzymywania in vitro antygenowo-specyficznych limfocytów T regulatorowych” (Zgłoszenie nr:P.430932.),2019

*Doktoraty i habilitacje: *

1. Bartosz Słomiński, Nadanie stopnia dla Bartosza Słomińskiego: Uchwala nr 57.2019/2020 Rady Nauk Medycznych, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 09 stycznia 2020r. w sprawie nadania n/w: dr. n. biol. Bartoszowi Słomińskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Genetyczne tło cukrzycy typu I”

2. Ulana Juhas, Tytuł rozprawy doktorskiej: „Charakterystyka komórek pochodzenia monocytarnego u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1”
Promotor: Prof dr hab. n. med. Jolanta Myśliwska, Obrona rozprawy doktorskiej 11.12. 2019

Dyplomy:

1. M. Maciejewska, M. Jankowiak, Dyplom za zajecie II miejsca, VIII Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym: „Nauki medyczne i nauki o zdrowiu-badania, edukacja, współpraca”, Szczecin, 07.06.2019

2. M. Gliwiński, Certyfikat nr 02/BW4S/2019 ukończenia szkolenia biznesowego: „Increase students enterpreneurial skills”, „Traning in problem-solving skills” , „Development of business and Communications skills”. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Gdańsk, 14-16.10.2019

3. M Gliwiński, Dyplom przyznany przez Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za Osiągnięcia Organizacyjne Zespołowe I Stopnia za opracowanie wstępnych założeń funkcjonowania Szkoły Doktorskiej GUMed. Gdańsk, 17.12.2019.

4. M. Zieliński, Dyplom przyznany przez Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia Naukowe Zespołowe II Stopnia dla Pana dr. n. med. Macieja Zielińskiego za badania endogennych komórek macierzystych/progenitorowych we krwi obwodowej pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu. 17.12. 2019

Nagrody:

1. M. Gliwiński, Travel Grant Winner: WIR, World Immune Regulation Meeting XIII, 6-9 April 2019, Davos, Switzerland.

2. M. Zieliński, Nagroda Zespołowa Naukowa II Stopnia Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dla Pana dr Macieja Zielińskiego „za rozwój metody analizy transkryptomicznej Komorek macierzystych tkanki tłuszczowej z użyciem unikatowych modeli bioinformatycznych” 17. 12.2019

*Listy nominacyjne: *D. Iwaszkiewicz-Grześ, Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2019 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczyk w kategorii: Naukowiec przyszłości.
 1. ROK 2018
  Katedra i Zakład Immunologii Medycznej

I. Publikacje

1. P. Langa, A. Wardowska, J. Zieliński, J. Podolak-Popinigis, P. Sass, P. Sosnowski, K. Kondej, A. Renkielska, P. Sachadyn, P. Trzonkowski, M. Pikuła „Transcriptional profile of in vitro expanded human epidermal progenitor cells for the treatment of non-healing wounds”, J. of Dermatological Science, 2018, 89, 272-281

2. A. Schumacher , M. Cichorek, M. Pikuła „Komórki macierzyste tkanki tłuszczowej w inżynierii tkankowej i terapii trudno gojących się ran” Postępy Hig Med. Dosw, 2018, 72, 806-821

3. A. Żyłko, A. Wardowska, P. Trzonkowski „Przeszczep skóry jako model zwierzęcy w badaniach funkcji limfocytów T regulatorowych”, Med. Weter, 2018, 74(5), 2833-289

4. Anke Fuchs, Mateusz Gliwinski, Nathali Grageda, Rachel Spiering, Abul K. Abbas, Silke Appel, David Berglund, Bruce Blazar, Jeffrey Bluestone, Anja ten Brinke, Todd M. Brusko, Maria Cristina Cuturi, Edward Geissler, Nick Giannoukakis, Karolina Golab, David A. Hafler, Joanna Hester, Keli Hippen, Mauro Di Ianni, Natasa Ilic, John Isaacs, Fadi Issa, Dorota Iwaszkiewicz-Grzes, Elmar Jaeckel, Irma Joosten, David Klatzmann, Hans JPM Koenen, Cees Van Kooten, Olle Korsgren, Karsten Kretschmer, Megan Levings, Natalia Maria Marek- Trzonkowska, Marc Martinez-Llordella, Djordje Miljkovic, Kingston H.G. Mills, Joana P Miranda, Ciriaco A Piccirillo, Amy L Putnam, Thomas Ritter, Shimon Sakaguchi, Silvia Sánchez-Ramón, Birgit Sawitzki, Ljiljana Sofronic-Milosavljevic, Megan Sykes, Qizhi Tang, Marta Vives-Pi, Herman Waldmann, Piotr Witkowski, Kathryn J Wood, Silvia Gregori, Catharien M.U. Hilkens, Giovanna Lombardi, Phillip Lord, Eva M Martinez-Caceres, Piotr Trzonkowski, Rosa Bacchetta, Manuela Battaglia, Martin Bornhäuser, S. Marieke Van Ham, Maria Grazia Roncarolo, “Minimum information about T regulatory cells (MITREG): a step towards reproducibility and standardization”, Frontiers in Immunology, section Immunological Tolerance and Regulation, 2018, 8, 1844

5. M. Deptuła, A. Wardowska, M. Dzierżyńska, S. Rodziewicz-Motowidło, M. Pikuła „Antibacterial Peptides in Dermatology–Strategies for Evaluation of Allergic Potential” Molecules, 2018, 23, 414

6. J. Zielinski, R. Jaworski, N. Irga‑Jaworska, M. Pikula, M. Hunerbein, J. Jaskiewicz „Use of fiberoductoscopy for the management of patients with pathological nipple discharge: experience of a single center in Poland” Breast Cancer, 2018, 25, 753-758

7. A. Mieczkowska, A. Schumacher, N. Filipowicz, A. Wardowska, M. Zieliński, P. Madanecki, E. Nowicka, P. Langa, M. Deptuła, J. Zieliński, K. Kondej, A. Renkielska, P. G. Buckley, D. K. Crossman, M. R. Crowley, A. Czupryn, P. Mucha, P. Sachadyn, Ł. Janus, P. Skowron, S. Rodziewicz-Motowidło, M. Cichorek, M. Pikuła, A. Piotrowski „Immunophenotyping and transcriptional profiling of in vitro cultured human adipose tissue derived stem cells” Scientific Reports, 2018, 8, 11339

8. G. Moszkowska, M. Zielinski, H. Zielinska, A. Dukat-Mazurek, J. Dębska-Zielkowska, A. Dębska-Slizien, B. Rutkowski, P. Trzonkowski „ Evaluation of Pretransplant Donor-Specific Alloantibodies With Different Crossmatch Techniques” Transplantation Proceedings, 2018, 50, 1625-1630

9. A. Gójska-Grymajło, M. Zieliński, A. Wardowska, D. Gąsecki, M. Pikuła, B. Karaszewski „CXCR7+ and CXCR4+ stem cells and neuron specific enolase in acute ischemic stroke patients” Neurochemistry International, 2018, 120, 134–139

10. A. Gójska‑Grymajło, M. Zieliński, D. Gąsecki, K. Kowalczyk, M. Kwarciany, B. Seroczyńska, W. M. Nyka „CD271+, CXCR7+, CXCR4+, and CD133+ Stem/Progenitor Cells and Clinical Characteristics of Acute Ischemic Stroke Patients” NeuroMolecular Medicine, 2018, 20, 301–311

11. M. Niedźwiecki, O. Budziło, M. Zieliński , E. Adamkiewicz-Drożyńska, L. Maciejka-Kembłowska, T. Szczepański, P. Trzonkowski „CD4+CD25highCD127low/−FoxP3+ Regulatory T Cell Subpopulations in the Bone Marrow and Peripheral Blood of Children with ALL: Brief Report” Journal of Immunology Research, 2018, article ID 1292404

12. K. Sznurkowska, M. Boćkowska, M. Zieliński, K. Plata-Nazar, P. Trzonkowski, A. Liberek, B. Kamińska, A. Szlagatys-Sidorkiewicz „Peripheral regulatory T cells and anti-inflammatory cytokines in children with juvenile idiopathic arthritis” Acta Biochim Pol., 2018, 65(1), 119-123

13. B. Słomińskia, M. Ryba-Stanisławowska, M. Skrzypkowska, J. Myśliwska, M. Myśliwiec „The KL-VS polymorphism of KLOTHO gene is protective against retinopathy incidence in patients with type 1 diabetes” BBA – Molecular Basis of Disease, 2018, 1864, 758–763

14. M. Obieziurska, A. J. Pacuła, U. Juhas, J. Antosiewicz, J. Scianowski „The Influence of O/S Exchange on the Biocatalytical Activity of Benzisoselenazol-3(2H)-ones” Catalysts, 2018, 8, 493

15. B. Słomiński, U. Ławrynowicz, M. Ryba-Stanisławowska, M. Skrzypkowska, J. Myśliwska, M. Myśliwiec „CCR5-Δ32 polymorphism is a genetic risk factor associated with dyslipidemia in patients with type 1 diabetes” https://doi.org/10.1016/j.cyto.2018.11.005

16. B. Słomiński, M. Skrzypkowska, M. Ryba-Stanisławowska, A. Brandt „Sex-related association of serum uric acid with inflammation, kidney function and blood pressure in type 1 diabetic patients” Pediatric Diabetes, 2018, 19, 1014–1019

17. M. W. Skrzypkowska, M. E. Ryba-Stanisławowska, B. Słomiński, P. G. Gutknecht, J. Siebert, J. M. Myśliwska „Association of circulating progenitor cells with angiotensin II in newly diagnosed hypertensive patients” Journal of Human Hypertension, 2018, 32, 46–53

18. M. Skrzypkowska, B. Słomiński, M. Ryba-Stanisławowska, P. Gutknecht, J. Siebert „Circulating CD34+ and CD34+VEGFR2+ progenitor cells are associated with KLOTHO KL-VS polymorphism”, Microvascular Research, 2018, 119, 1–6

19. M. W. Skrzypkowska, P. G. Gutknecht, M. E. Ryba-Stanisławowska, B. Słomiński, J. Siebert, J. M. Myśliwska „CD34+ and CD34+VEGFR2+ cells in poorly controlled hypertensive patients” Journal of Human Hypertension, 2018, DOI: https://doi.org/10.1038/s41371-018-0145-za

II. Doniesienia konferencyjne

1. D. Iwaszkiewicz-Grzes, M. Gliwiński, A. Wołoszyn-Durkiewicz, J. Sakowska, M. Żalińska, M. Hennig, M. Myśliwiec, P. Trzonkowski „Telomeres of lymphocytes T as a marker of type 1 diabetes progression in children”, 5th European Congress of Immunology 02-05.09.2018, Amsterdam, Holandia

2. M. Gliwiński, D. Iwaszkiewicz-Grześ, J. Sakowska, P. Trzonkowski „Interleukin-2 is essential in long-term efficacy of regulatory T cells in type 1 diabetes”, 5th European Congress of Immunology 02-05.09.2018, Amsterdam, Holandia

3. P. Trzonkowski “Treating autoimmune diseases with T regulatory cells – first clinical data”, 5th European Congress of Immunology 02-05.09.2018, Amsterdam, Holandia

4. K. Piekarska, N. Filipowicz, A. Piotrowski, M. Gucwa, J. Sakowska, K. Vogt, B. Sawitzki, J. Siebert, P. Trzonkowski, N. Marek-Trzonkowska “33ºC provides T regulatory cells stability”, 5th European Congress of Immunology 02-05.09.2018, Amsterdam, Holandia

5. M. Zielinski, G. Moszkowska, H.Zielinska, A. Dukat-Mazurek, J. Dębska-Zielkowska, J. Sakowska, B. Rutkowski, A. Dębska-Ślizień, P. Trzonkowski “Immune crossmatch for kidney transplantation – is there space for method improvement?” 5th European Congress of Immunology 02-05.09.2018, Amsterdam, Holandia

6. M. Zielinski, A. Tarasewicz, H.Zielinska, M. Jankowska, G. Moszkowska, J. Sakowska, B. Rutkowski, A. Dębska-Ślizień, P. Trzonkowski “Lymphocytes B as a potential marker of alloantibodies development after kidney transplantation” 5th European Congress of Immunology 02-05.09.2018, Amsterdam, Holandia

7. M. Zielinski, A. Tarasewicz, M. Jankowska, H.Zielinska, G. Moszkowska, A. Dębska-Ślizień, B. Rutkowski, P. Trzonkowski “Significance of Cytomegalovirus Specific T Lymphocytes in Kidney Transplant Recipients” 27th International Congress of The Transplantation Society 30.06-05.07.2018, Madryt, Hiszpania

8. M. Zielinski, A. Tarasewicz, H.Zielinska, M. Jankowska, G. Moszkowska, A. Dębska-Ślizień, B. Rutkowski, P. Trzonkowski “Lymphocytes B Development After Kidney Transplantation” 27th International Congress of The Transplantation Society 30.06-05.07.2018, Madryt, Hiszpania

9. M. Zieliński “Monitorowanie immunologiczne w transplantologii” Szkoła Cytometrii 11-12.10.2018, Warszawa, Polska

10. J. Sakowska, M. Zieliński, M. Żalińska, M. Hennig, D. Iwaszkiewicz-Grześ, M. Gliwiński, N. Marek-Trzonkowska, A. Jaźwińska-Curyłło, R. Owczuk, W. Młynarski, P. Jarosz-Chobot, A. Bossowski, J. Siebert, M. Myśliwiec, P. Trzonkowski “Zmiany fenotypu limfocytów B pod wpływem zastosowanej terapii skojarzonej limfocytami T regulatorowymi i rituzimabem u dzieci z cykrzycą typu 1” XXV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 07-08.12.2018, Gdańsk, Polska

11. U. Ławrynowicz, B. Słomiński, M. Myśliwiec, M. Ryba-Stanisławowska “Ocena ekspresji receptora CCR5 na limfocytach T regulatorowych u pacjentów z cukrzycą typu 1” BioMed Session 07.12.2018, Gdańsk, Polska

12. P. Rosa, M. Jankowiak, A. Maciejewska, M. Jankowski, A. Dobrzańska, B. Słomiński, M. Skrzypkowska, J. Siebert, J. Zieliński “CCR5-Δ32 gene polymorphism and their possible association with breast cancer – a preliminary report” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Nauka Okiem Młodego Naukowca” 09.06.2018, Łódź, Polska

13. M. Pikuła “In-vitro expanded human adipose-derived stem cells as a model for drug testing and tissue engineering tool” 7th International Conference and Exhibition on Cell and gene therapy, 15-16.03.2018, Londyn, Wielka Brytania

14. A. Hogendorf, R. Śmigiel, J. Wierzba, M. Constantionou, M. Borowiec, M. Zieliński, P. Trzonkowski, E. Budzyńska, K. Wyka, M. Piotrowicz, A. Jakubiuk-Tomaszuk, A. Cieślikowska, A. Kutkowska-Kazimierczak, J. Fijak-Moskal, M. Kugaudo, A. Szadkowska, W. Młynarski “Częste występowanie cukrzycy typu 1 u osób z zespołem 18q del może wynikać z dysregulacji immunologicznej I niedoboru limfocytów regulatorowych FoxP3” XVI konferencja Cukrzycy typu 1 Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 12-14.04.2018, Łódź, Polska

III. Rozdziały w książkach

1. Wardowska A. and Trzonkowski P. Role of Regulatory Subsets During Aging. In T. Fulop et al. (eds.), Handbook of Immunosenescence, Springer International Publishing AG 2018; https://doi.org/10.1007/978-3-319-64597-1_18-1
 1. 2016

1. Cegielska A, Dębska-Ślizień A, Moszkowska G, Imko-Walczuk B, Rutkowski B. Association Between HLA Type and Skin Cancer in Kidney Transplant Recipients. Transplant Proc. 2016; 48(5): 1608-10.

2. Cholewinski G, Iwaszkiewicz-Grześ D, Trzonkowski P, Dzierzbicka K. Synthesis and biological activity of ester derivatives of mycophenolic acid and acridines/acridones as potential immunosuppressive agents. J Enzyme Inhib Med Chem. 2016, 31(6): 974-82.

3. Dukat-Mazurek A, Zielińska H, Moszkowska G, Bieniaszewska M, Trzonkowski P. Rola wirtualnej próby krzyżowej w przeszczepianiu narządów litych. Forum Transplantologiczne. 2016, 3/1(6):5-10.

4. Gołąb K, Grose R, Trzonkowski P, Wickrema A, Tibudan M, Marek-Trzonkowska N, Matosz S, Solomina J, Ostrega D, Millis JM, Witkowski P. Utilization of leukapheresis and CD4 positive selection in Treg isolation and the ex-vivo expansion for a clinical application in transplantation and autoimmune disorders. Oncotarget 2016; 7(48): 79474-79484.

5. Hogendorf A, Lipska-Zietkiewicz BS, Szadkowska A, Borowiec M, Koczkowska M, Trzonkowski P, Drozdz I, Wyka K, Limon J, Mlynarski W. Chromosome 18q deletion syndrome with autoimmune diabetes mellitus: putative genomic loci for autoimmunity and immunodeficiency. Pediatr Diabetes. 2016; 17(2): 153-9.

6. Imko-Walczuk B, Piesiaków ML, Trzonkowski P, Pikuła M, Dębska-Ślizień A, Rutkowski B. Associations of Selected Cytokines Levels in Organ Transplant Recipients Without and With Malignant Skin Neoplasms. Transplant Proc. 2016; 48(5): 1654-9.

7. Koliński T, Marek-Trzonkowska N, Trzonkowski P, Siebert J. Heat shock proteins (HSPs) in the homeostasis of regulatory T cells (Tregs). Cent Eur J Immunol. 2016; 41(3): 317-323.

8. Kukowska M, Pikuła M, Kukowska-Kaszuba M, Schumacher A, Dzierzbicka K, Trzonkowski P. Synthetic Lipopeptides as potential topical therapeutics in wound and skin care: In vitro studies of permeations and cells behaviour. RSC Advances, 2016, 6, 115120-115131.

9. Marek-Trzonkowska N, Myśliwiec M, Iwaszkiewicz-Grześ G, Gliwiński M, Derkowska I, Żalińska M, Zieliński M, Grabowska M, Zielińska H, Piekarska K, Jaźwińska-Curyłło A, Owczuk R, Szadkowska A, Wyka K, Witkowski P, Młynarski W, Jarosz-Chrobot P, Bossowski A, Siebert J, Trzonkowski P. Factors affecting long-term efficacy of T regulatory cell-based therapy in type 1 diabetes. J. Transl. Med. 2016; vol. 14, nr 1, s. 332.

10. Moszkowska G, Zielińska H, Trzonkowski P. Znaczenie kliniczne przeciwciał anty-HLA wykrywanych przed transplantacją nerek i po jej wykonaniu. Forum Transplantologiczne. 2016, 3/1(6):13-19.

11. Pikuła M, Zieliński M, Specjalski K, Barańska-Rybak W, Dawgul M, Langa P, Jassem E, Kamysz W, Trzonkowski P. In Vitro Evaluation of the Allergic Potential of Antibacterial Peptides: Camel and Citropin. Chem Biol Drug Des. 2016, 87(4): 562-8.

12. Prejs M, Cholewinski G, Siebert A, Trzonkowski P, Dzierzbicka K. New conjugates of mycophenolic acid and their antiproliferative activity. J Asian Nat Prod Res. 2016; 18(11): 1057-62.

13. Sznurkowska K, Żawrocki A, Sznurkowski J, Zieliński M, Landowski P, Plata-Nazar K Iżycka-Świeszewska E, Trzonkowski P, Szlagatys-Sidorkiewicz A, Kamińska B. Peripheral and intestinal T-regulatory cells are upregulated in children with inflammatory bowel disease at onset of disease. Immunol. Investig. 2016; 45, 8: 787-79.

14. Ten Brinke TA, Hilkens CM, Cools N, Geissler EK, Hutchinson JA, Lombardi G, Lord P, Sawitzki B, Trzonkowski P, Van Ham SM, Martinez-Caceres EM. Clinical Use of Tolerogenic Dendritic Cells-Harmonization Approach in European Collaborative Effort. Mediators Inflamm. 2015; : 471719.

15. Zieliński M, Zielińska H, Moszkowska G, Trzonkowski P. Jaki monitoring po przeszczepieniu nerki powinniśmy stosować? Forum Transplantol. 2016; vol. 3, 1, 43-50.

16. Zieliński M, Tarasewicz A, Zielińska H, Jankowska M, Moszkowska G, Dębska-Ślizień A, Rutkowski B, Trzonkowski P. CD28 positive, cytomegalovirus specific cytotoxic T lymphocytes as a novel biomarker associated with cytomegalovirus viremia in kidney allorecipients. J Clin Virol. 2016; 83:17-25.

Wybrane doniesienia konferencyjne

1. Deptuła M, Pikuła M, Smużyńska S, Krzystyniak A, Zieliński M, Langa P, Schumacher A, Kasprzykowski F, Cichorek M, Trzonkowski P, Rodziewicz-Motowidło S. Cystatin C peptidomimetic derivative with antimicrobial and immunoregulatory properties as a potential wound supportive compound. J. Tissue Sci. Eng. 2016; vol. 7, nr 2 suppl., s. 15. 5th International Conference on Tissue Engineering & Regenerative Medicine, Berlin, Germany, September 12-14, 2016.

2. Gołębiewska J, Śledziński M , Solomina J, Tekin Z, Matosz S, Golab, Chon WJ, Trzonkowski P, Marek-Trzonkowska N, Śledziński Z, Rutkowski B, Dębska-Ślizień A, Witkowski P. Dziesięć lat obserwacji chorych z chwiejną postacią cukrzycy typu 1 po allotransplantacji wysp trzustkowych wg protokołu Edmonton : doświadczenia University of Chicago. XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego : Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość transplantologii, VIII Kurs transplantologii praktycznej, Warszawa, 22-23.01.2016

3. Gołąb K, Grose R, Placencia V, Wickrema A, Tibudan M, Ramachandran S, Matosz S, Solomina J, Marek-Trzonkowska N, Trzonkowski P, Witkowski P. New strategies for cell banking for regulatory T cell (Treg)-based therapy in order to overcome compromise of cell viability and Treg altered phenotype during cryopreservation. 2016 TTS Congress, Hongkong, August 18-23, 2016. Transplantation 2016; vol. 100, suppl. 7, s. S859-S860.

4. Gołąb K, Grose R, Placencia V, Wickrema A, Tibudan M, Ramachandran S, Matosz S, Solomina J, Marek-Trzonkowska N, Trzonkowski P, Witkowski P. Cell banking for clinical applications of regulatory T cells (Tregs) : how cryopreservation may affect viability and Treg phenotype and what can be done about it. ECI Workshop A FACTT, London, United Kingdom, 16th March 2016.

5. Kosikowska P, Lesner A, Langa P, Pikuła M, Obuchowski M. Antimicrobial and pro-proliferative properties of the novel peptide conjugates. IMAP2016: 6th International Meeting on Antimicrobial Peptides, Leipzig, August 31 – September 3, 2016.

6. Langa P, Pikuła M, Savkovic V, Wardowska A, Zieliński J, Kondej K, Hedrych-Ozimina A, Tarnok A, Trzonkowski P. Flow cytometry as a tool to analyze the impact of digestion reagents on primary epidermal cells. CYTO 2016: 31st Congress of the International Society for Advancement of Cytometry, Washington, USA, June 11 – 15, 2016.

7. Pikuła M. Źródła i metody pozyskiwania komórek macierzystych. Kongres naukowy Nowoczesne rozwiązania materiałowe i digitalne w medycynie regeneracyjnej i terapii chorób cywilizacyjnych, Sopot, 25.11.2016.

8. Pikuła M, Langa P, Wardowska A, Zieliński J, Kondej K, Hedrych-Ozimina A, Trzonkowski P. Fibrin glue as a carrier for cultured human epidermal progenitor cells for cellular therapy of non-healing wounds. Eur. Cells Mater. 2016; vol. 31, suppl. 1, s. P282. Towards Future Regenerative Therapies TERMIS-EU 2016 Conference, Uppsala, Sweden, 28 June – 1 July, 2016.

9. Pikuła M, Schumacher A, Zieliński M, Mieczkowska A, Langa P, Zieliński J, Cichorek M, Piotrowski A, Trzonkowski P. Characteristics and potential therapeutic use of adipose-derived stem cells. Medycyna XXI wieku: II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej i XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Kościelisko-Zakopane, 31 maja – 05 czerwca 2016.

10. Pikuła M, Schumacher A, Zieliński M, Langa P, Wardowska A, Kondej K, Zieliński J, Cichorek M, Trzonkowski P. Adipose-derived stem cells in basic research and clinical applications. Konferencja “Kompleksowe leczenie otyłości – od dietetyka do plastyka”, Gdańsk, 21-22.10.2016.

11. Schumacher A, Cichorek M, Zieliński M, Langa P, Zieliński J, Kondej K, Trzonkowski P, Pikuła M. Adipose-derived stem cells as a promising tool for pre-clinical and clinical studies in regenerative medicine. J. Tissue Sci. Eng. 2016; vol. 7, nr 2 suppl., s. 149. 5th International Conference on Tissue Engineering & Regenerative Medicine, Berlin, Germany, September 12-14, 2016.

12. Zieliński M, Tarasewicz A, Zielińska H, Jankowska M, Moszkowska G, Dębska-Ślizień A, Rutkowski B, Trzonkowski P. CD28-positive cytomegalovirus specific cytotoxicity T lymphocytes as a novel biomarker associated with cytomegalovirus viremia in kidney allorecipients. Transplantation 2016; vol. 100, suppl. 7, s. S482-S483. 2016 TTS Congress, Hongkong, August 18-23, 2016.

*
 1. 2015

1. Brinke AT, Hilkens CM, Cools N, Geissler E, Hutchinson JA, Lombardi G, Lord P, Sawitzki B, Trzonkowski P, Van Ham SM, Martinez-Caceres EM. Clinical use of tolerogenic dendritic cells-harmonization approach in European collaborative effort. Mediat Inflamm. 2015; vol. 2015, ID 471719.

2. Cholewinski G, Iwaszkiewicz-Grzes D, Trzonkowski P, Dzierzbicka KJ. Synthesis and biological activity of ester derivatives of mycophenolic acid and acridines/acridones as potential immunosuppressive agents. Enzyme Inhib Med Chem. 2015; 26: 1-9.

3. Kosikowska P, Pikuła M, Langa P, Trzonkowski P, Obuchowski M, Lesner A. Synthesis and evaluation of biological activity of antimicrobial – pro-proliferative peptide conjugates. PLoS ONE, 2015; 10, ID e140377.

4. Lewicki L, Siebert J, Marek-Trzonkowska N, Masiewicz E, Kolinski T, Reiwer-Gostomska M, Targonski R, Trzonkowski P. Elevated Serum Tryptase and Endothelin in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction: Preliminary Report. Mediators Inflamm. 2015; 2015:395173. doi: 10.1155/2015/395173.

5. Pikuła M, Langa P, Kosikowska P, Trzonkowski P. Komórki macierzyste i czynniki wzrostu w gojeniu ran. Stem cells and growth factors in wound healing. Post Hig Med Dośw., 2015, 69, 874-885.

6. Trzonkowski P, Bacchetta R, Battaglia M, Berglund D, Bohnenkamp HR, Brinke A, Bushell A, Cools N, Geissler EK, Gregori S, Marieke van Ham S, Hilkens C, Hutchinson JA, Lombardi G, Madrigal JA, Marek-Trzonkowska N, Martinez-Caceres EM, Roncarolo MG, Sanchez-Ramon S, Saudemont A, Sawitzki B. Hurdles in therapy with regulatory T cells. Sci Transl Med. 2015 Sep 9; 7(304):304ps.18.

7. Marek-Trzonkowska N, Myśliwiec M, Dobyszuk A, Grabowska A, Derkowska I, Juscińska J, Owczuk R, Szadkowska A, Witkowski P, Mynarski W, Jarosz-Chobot P, Bossowski A, Siebert J, Trzonkowski P. Therapy of type 1 diabbetes with CD4(+) CD25(high)CD127-regulatory T cells prolongssurvival of pancreatic islets-results of one year follow-up. Diabetes Technology and Therapeutics. 2015, 17: S84-S85.

8. Wilkowska A, Pikuła M, Rynkiewicz A, Wdowczyk-Szulc J, Trzonkowski P, Landowski J. Wzrost stężenia cytokin prozapalnych w osoczu pacjentów po zawale mięśnia sercowego a obecność depresji w okresie następnych 6 miesięcy. Psychiatr Pol. 2015, 49, 3: 455-464.

Rozdziały w książkach:

1. Gliwiński M, Iwaszkiewicz-Grześ D, Żalińska M, Myśliwiec M, Trzonkowski P. Novel experimental therapies of type 1 diabetes and future perspectives. W: Alterations in glucose homeostasis in children, adolescents and young adults : what’s new? / red. E. Otto-Buczkowska. New York: Nova Science Publishers Inc., 2015.

2. Iwaszkiewicz-Grześ D, Gliwiński M, Trzonkowski P. Pathogenesis of autoimmune type 1 diabetes. W: Alterations in glucose homeostasis in children, adolescents and young adults : what’s new? / ed. E. Otto-Buczkowska. New York : Nova Science Publishers Inc., 2015.

Wybrane doniesienia konferencyjne:

1. Langa P, Pikuła M, Krzystyniak A, Zieliński J, Wardowska A, Hellmann A, Trzonkowski P. Utilization of stained gold nanoparticles in gene expression analysis. 20th Leipziger Workshop Translational Cytomics; 13th International Workshop “Slide-Based Cytometry”, Leipzig, [Germany], March 04-06, 2015.

2. Langa P, Pikuła M, Krzystyniak A, Hellmann A, Zieliński J, Kondej K, Trzonkowski P. mRNA detection using smartflare gold nanoparticles in normal human keratinocytes in vitro. 30th Congress of the International Society for Advacement of Cytometry : CYTO 2015, Glasgow, [UK], June 26-30, 2015.

3. Mojsiewicz-Pieńkowska K, Szymkowska K, Glamowska D, Cal K, Jankowski Z, Jamrógiewicz M, Bartoszewski R, Bartoszewska S, Pikuła M. Consequences of overcoming the skin barrier by low molecular cyclic and linear methyl siloxanes (silicones). J. Clin. Exp. Dermatol. Res., 2015, vol. 6, nr 3, s. 60. 5th International Conference on Clinical & Experimental Dermatology, New Orleans, USA, July 13-15, 2015.

4. Pikuła M, Cichorek M, Schumacher A, Zieliński M, Langa P, Kondej K, Zieliński J, Trzonkowski P. Tkanka tłuszczowa jako bogate źródło komórek macierzystych do badań naukowych i aplikacji klinicznych. Chir. Plast. Oparz., 2015, t. 3, z. 2, s. 88-89. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot, 15-17 października 2015.

5. Pikuła M, Langa P, Wardowska A, Zieliński J, Kondej K, Renkielska A, Trzonkowski P. Medical applications of epidermal progenitor cells. Central European Conference on Regenerative Medicine, Bydgoszcz, Poland, 14-15 March 2015.

6. Pikuła M, Wardowska A, Langa P, Zieliński J, Kondej K, Renkielska A, Trzonkowski P. Komórki progenitorowe naskórka w terapii trudno gojących się ran. Non-healing wounds therapy with use of epidermal progenitor cells. X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej : Współczesne wyzwania biologii i medycyny, Jurata, 26-31 maja 2015 r.

7. Savari O, Gołąb K, Tekin Z, Schenck L, Tibudan M, Ramachandran S, Chon J, Shah U, Trzonkowski P, Marek-Trzonkowska N, Mills M, Matthews JB, Gerlud A, Witkowski P. Preservation of pancreatic endocrine function after total pancreatectomy and islet autotransplantation : a 6 year follow up. Xenotransplantation 2015; vol. 22, suppl. S1, s. S56. IPITA-IXA-CTS 2015 Joint Congress, Melbourne, Australia.

8. Sawicka J, Karpowicz P, Iłowska E, Langa P, Schumacher A, Deptuła M, Pikuła M, Rodziewicz-Motowidło S. Elastase-sensitive peptides as new approach in pharmacological stimulation of endogenous regeneration. 23rd Polish Peptide Symposium, Spała, 30th August – 3rd September 2015.

9. Smużyńska M, Pikuła M, Langa P, Iłowska E, Schumacher A, Deptuła M, Kasprzykowski F, Cichorek M, Trzonkowski P, Rodziewicz-Motowidło S. Compounds structurally based on N-terminal fragment of hCC as a pharmacological stimulants of regeneration. 23rd Polish Peptide Symposium, Spała, 30th August – 3rd September 2015.

10. Trzonkowski P. Clinical production of Treg. A FACTT MC-WG meeting and workshop. 2015. 08-10/10/ Gdańsk.

11. Trzonkowski P. Wyspy i nie tylko. XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. 2015. 03-05/10. Gdańsk.

*
 1. 2014

1. Dębowski D, Pikuła M, Lubos M, Langa P, Trzonkowski P, Lesner A, Łęgowska A, Rolka K. Inhibition of human and yeast 20S proteasome by analogues of trypsin inhibitor SFTI-1. PLoS One. 2014; 25,9(2):e89465.

2. Gołąb K, Kizilel S, Bal T, Hara M, Zielinski M, Grose R, Savari O, Wang XJ, Wang LJ, Tibudan M, Krzystyniak A, Marek-Trzonkowska N, Millis JM, Trzonkowski P, Witkowski P. Improved coating of pancreatic islets with regulatory T cells to create local immunosuppression by using the biotin-polyethylene glycol-succinimidyl valeric acid ester molecule. Transplant Proc. 2014; 46(6):1967-71.

3. Jankowska M, Trzonkowski P, Dębska-Ślizień A, Marszałł M, Rutkowski B. Vitamin B6 Status, Immune Response and Inflammation Markers in Kidney Transplant Recipients Treated With Polyclonal Anti-thymocyte Globulin. Transplant Proc. 2014; 46(8):2631-5.

4. Krzystyniak A, Gołąb K, Witkowski P, Trzonkowski P. Islet cell transplant and the incorporation of Tregs. Curr Opin Organ Transplant. 2014; 19(6):610-5.

5. Lesner A, Karna N, Psurski M, Lęgowska A, Wysocka M, Guzow K, Sieradzan A, Sieńczyk M, Trzonkowski P, Pikuła M, Zieliński M, Kosikowska P, Lukajtis R, Lęgowska M, Dębowski D, Wiczk W, Rolka K. Fluorescent analogs of trypsin inhibitor SFTI-1 isolated from sunflower seeds-synthesis and applications. Biopolymers Pept. Sci. 2014; 102(1):124-35.

6. Łęgowska M, Wysocka M, Burster T, Pikuła M, Rolka K, Lesner A. Ultrasensitive internally quenched substrates of human cathepsin L. Anal. Biochem; 466: 30-37.

7. Marek-Trzonkowska N, Myśliwiec M, Dobyszuk A, Grabowska M, Derkowska I, Juścińska J, Owczuk R, Szadkowska A, Witkowski P, Młynarski W, Jarosz-Chobot P, Bossowski A, Siebert J, Trzonkowski P. Therapy of type 1 diabetes with CD4+CD25high CD127-regulatory T cells prolongs survival of pancreatic islets – Results of one year follow-up. Clinical Immunology. 2014; 153:23-30.

8. Moszkowska G, Zielińska H, Zieliński M, Dukat-Mazurek A, Dębska-Ślizień A, Rutkowski B, Lewandowska D, Danielewicz R, Trzonkowski P. Identification of patients with increased immunological risk among potential kidney recipients in the Polish population. Hum Immunol. 2014; 75(7):650-5.

9. Pikuła M, Żebrowska ME, Pobłocka-Olech L, Krauze-Baranowska M, Sznitowska M, Trzonkowski P. Effect of enoxaparin and onion extract on human skin fibroblast cell line: therapeutic implications for the treatment of keloids. Pharm. Biol. 2014; 52(2): 262-267.

10. Samsel M, Dzierzbicka K, Trzonkowski P. Synthesis and antiproliferative activity of conjugates of adenosine with muramyl dipeptide and nor-muramyl dipeptide derivatives. Bioorg Med Chem Lett. 2014; 24(15):3587-91.

Rozdziały w książkach

1. Grażyna Moszkowska, Agnieszka Cegielska: „Przeszczepianie narządów a nowotwory skóry: układ HLA” W: Problemy dermatologiczne chorych po przeszczepieniu narządów / pod red. B. Imko-Walczuk, A. Dębskiej-Ślizień, J. Szepietowskiego, B. Rutkowskiego. Wrocław: Cornetis, 2014.

2. Michał Pikuła: „Przeszczepianie narządów a nowotwory skóry: karcynogeneza skórna” W: Problemy dermatologiczne chorych po przeszczepieniu narządów / pod red. B. Imko-Walczuk, A. Dębskiej-Ślizień, J. Szepietowskiego, B. Rutkowskiego. Wrocław: Cornetis, 2014.

Wybrane doniesienie konferencyjne

1. Kosikowska P, Lesner A, Langa P, Pikuła M, Trzonkowski P, Obuchowski M. Searching for novel peptide-based antimicrobials applicable in treatment of wounds. FEBS J. 2014; vol. 281, suppl. s1, s. 165-166, FEBS EMBO 2014 Conference, Paris, France, 30 August – 4 September 2014.

2. Langa P, Pikuła M, Kondej K, Wardowska A, Zieliński J, Renkielska A, Trzonkowski P. Epidermal progenitor cell culture and quality control using flow cytometry: a way to improve chronic wounds cell therapy”. XXIX Congress of the International Society for Advancement of Cytometry: Cytometry Advancing Science, Ft. Lauderdale, USA, May 2014, 17-21.

3. Maryn A, Zieliński M, Pikuła M, Latawiec E, Lewko B. Regulation of polyol pathway activity in podocytes. Nephron Clin. Pract. 2014; 126 (4): 178. 10th International Podocyte Conference, Freiburg, June 4-6, 2014.

4. Pikuła M. Isolation, expansion, and clinical application of autologous epidermal progenitor cells. J. Tissue Eng. Regen. Med. 2014; vol. 8, Tissue Engineering & Regenerative Medicine International Society, Genova, Italy, 10-13 June, 2014.

5. Pikuła M, Zieliński M, Specjalski K, Barańska-Rybak W, Dawgul M, Langa P, Jassem E, Kamysz W, Trzonkowski P. Basophil activation test for evaluation of hypersensitivity reactions to antibacterial peptides: implication for peptide-based drug development. Centr. Eur. J. Immunol. 2014; 39, suppl. 1: 19. 15th Congress of the Polish Society of Experimental and Clinical Immunology, Wrocław, 26th-28th June, 2014.

6. Trzonkowski P. Clinical applications of CD4+CD25highCD127 – T regulatory cells. Adoptive Immune Cell Therapy Symposium. London UK, 3-4 February 2014.

7. Trzonkowski P. Zastosowanie limfocytów T regulatorowych w terapii cukrzycy. II Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Bydgoszcz, 5 kwiecień 2014.

8. Trzonkowski P. Prewencja immunologiczna w cukrzycy typu 1 z użyciem limfocytów Tregs. IX Konferencja Cukrzycy Typu I, Wrocław, 24-26 kwiecień 2014.

9. Trzonkowski P. Komórki Treg w leczeniu cukrzycy. XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Gdańsk, 15-17 maj 2014.

*
 1. 2013

1. Barańska-Rybak W, Pikuła M, Dawgul M, Kamysz W, Trzonkowski P, Roszkiewicz J. Safety profile of antimicrobial peptides: camel, citropin, protegrin, temporin a and lipopeptide on HaCaT keratinocytes. Acta Pol Pharm. 2013; 70(5): 795-801.

2. Bien E, Krawczyk M, Izycka-Swieszewska E, Trzonkowski P, Kazanowska B, Adamkiewicz-Drozynska E, Balcerska A. Serum IL-10 and IL-12 levels reflect the response to chemotherapy but are influenced by G-CSF therapy and sepsis in children with soft tissue sarcomas. PostepyHig Med Dosw (Online). 2013; 31(67):517-28.

3. Bien E, Krawczyk M, Izycka-Swieszewska E, Trzonkowski P, Kazanowska B, Adamkiewicz-Drozynska E, Balcerska A. Deregulated systemic IL-10/IL-12 balance in advanced and poor prognosis paediatric soft tissue sarcomas. Biomarkers. 2013; 18(3): 204-15.

4. Gołąb K, Krzystyniak A, Marek-Trzonkowska N, Misawa R, Wang LJ, Wang X, Cochet O, Tibudan M, Langa P, Millis JM, Trzonkowski P, Witkowski P. Impact of culture medium on CD4(+) CD25(high)CD127(lo/neg) Treg expansion for the purpose of clinical application. Int Immunopharmacol. 2013; 16(3): 358-63.

5. Gołąb K, Leveson-Gower D, Wang XJ, Grzanka J, Marek-Trzonkowska N, Krzystyniak A, Millis JM, Trzonkowski P, Witkowski P. Challenges in cryopreservation of regulatory T cells (Tregs) for clinical therapeutic applications. Int Immunopharmacol. 2013; 16(3): 371-5.

6. Grzanka J, Leveson-Gower D, Golab K, Wang XJ, Marek-Trzonkowska N, Krzystyniak A, Wardowska A, Mills JM, Trzonkowski P, Witkowski P. FoxP3, Helios, and SATB1: roles and relationships in regulatory T cells. Int Immunopharmacol. 2013; 16(3): 343-7.

7. Iwaszkiewicz-Grzes D, Cholewinski G, Kot-Wasik A, Trzonkowski P, Dzierzbicka K. Synthesis and biological activity of mycophenolic acid-amino acid derivatives. Eur J Med Chem. 2013; 69:863-71.

8. Jankowska M, Marszałł M, Dębska-Ślizień A, Carrero JJ, Lindholm B, Czarnowski W, Rutkowski B, Trzonkowski P. Vitamin B6 and the immunity in kidney transplant recipients. J. Renal Nutr. 2013; 23(1): 57-64.

9. Marek-Trzonkowska N, Myśliwec M, Siebert J, Trzonkowski P. Clinical application of regulatory T cells in type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2013; 14(5): 322-32.

10. Pikuła M, Marek-Trzonkowska N, Wardowska A, Renkielska A, Trzonkowski P. Adipose tissue-derived stem cells in clinical applications. Expert Opin Biol Ther. 2013, 13(10): 1357-70.

11. Trzonkowski P, Dukat-Mazurek A, Bieniaszewska M, Marek-Trzonkowska N, Dobyszuk A, Juścińska J, Dutka M, Myśliwska J, Hellmann A. Treatment of Graft-versus-Host Disease with Naturally Occurring T Regulatory Cells. BioDrugs. 2013; 27(6): 605-14.

12. Tukaj S, Kleszczyński K, Vafia K, Groth S, Meyersburg D, Trzonkowski P, Ludwig RJ, Zillikens D, Schmidt E, Fischer TW, Kasperkiewicz M. Aberrant expression and secretion of heat shock protein 90 in patients with bullous pemphigoid. PLoS One. 2013 Jul 30;8(7):e70496.

13. Tukaj S, Trzonkowski P, Tukaj C. Regulatory effects of 1,25-dihydroxyvitamin D3 on vascular smooth muscle cells. Acta Biochim Pol. 2012; 59(3): 395-400.

14. Wang XJ, Leveson-Gower D, Gołąb K, Wang LJ, Marek-Trzonkowska N, Krzystyniak A, Wardowska A, Millis JM, Trzonkowski P, Witkowski P. Influence of pharmacological immunomodulatory agents on CD4()CD25(high)FoxP3() T regulatory cells in humans. Int Immunopharmacol. 2013; 16(3): 364-70.

15. Wardowska A, Dzierzbicka K, Menderska A, Trzonkowski P. New conjugates of tuftsin and muramyl dipeptide as stimulators of human monocyte-derived dendritic cells. Protein Pept Lett. 2013, 20(2): 200-4.

16. Wu DC, Hester J, Nadig SN, Zhang W, Trzonkowski P, Gray D, Hughes S, Johnson P, Wood KJ. Ex vivo expanded human regulatory T cells can prolong survival of a human islet allograft in a humanized mouse model. Transplantation. 2013; 96(8): 707-16.

17. Zieliński M, Zielińska H, Moszkowska G, Dębska-Ślizień A, Rutkowski B, Trzonkowski P. Modified flow cytometry crossmatch detecting alloantibody-related cytotoxicity as a way to distinguish lytic antibodies from harmless in allosensitised kidney recipients. Transplant Proc. 2013; 45(1): 88-94.

Podręczniki:

Piotr Trzonkowski, Michał Pikuła, Natalia Marek-Trzonkowska. „Cellular therapy in medicine.” Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG & MUG, Gdansk, 2013.

*
 1. 2012

1. Dawid Dębowski, Rafał Lukajtis, Anna Łęgowska, Natalia Karna, Michał Pikuła, Magdalena Wysocka, Irena Maliszewska, Marcin Sieńczyk, Adam Lesner, Krzysztof Rolka. Inhibitory and antimicrobial activities of OGTI and HV-BBI peptides, fragments and analogs derived from amphibian skin. Peptides 2012; 35 (2): 276-284.

2. Anna Dubaniewicz, Marlena Typiak, M. Wybieralska, M. Szadurska, S. Nowakowski, A. Staniewicz-Panasik, K. Rogoza, Adam Sternau, P. Deeg, Piotr Trzonkowski. Changed phagocytic activity and pattern of Fcγ and complement receptors on blood monocytes in sarcoidosis. Hum. Immunol. 2012; 73 (8): 788-794.

3. Krystyna Dzierzbicka, Anna Wardowska, Małgorzata Rogalska, Piotr Trzonkowski. New conjugates of muramyl dipeptide and nor-muramyl dipeptide linked to tuftsin and retro-tuftsin derivatives significantly influence their biological activity. Pharmacol Rep. 2012; 64(1): 217-23.

4. Beata Imko-Walczuk, Aleksandra Okuniewska, Michał Pikuła, Danuta Nowacka-Pikuła, M. Czubek, Janusz Jaśkiewicz, Piotr Trzonkowski. Możliwość klinicznego wykorzystania hodowli keratynocytów i komórek macierzystych naskórka w leczeniu przewlekłych owrzodzeń podudzi: doniesienie wstępne. Przegl. Dermatol. 2012; (99) 3: 230-234.

5. Magdalena Małachowska-Ugarte, Grzegorz Cholewinski, Krystyna Dzierzbicka, Piotr Trzonkowski. Synthesis and biological activity of novel mycophenolic acid conjugates containing nitro-acridine/acridone derivatives. Eur J Med Chem. 2012; 54: 197-201.

6. Natalia Marek, Maria Bieniaszewska, A. Krzystyniak, J. Juścińska, Jolanta Myśliwska, P. Witkowski, Andrzej Hellmann, Piotr Trzonkowski. The time is crucial for ex vivo expansion of T regulatory cells for therapy. Cell Transplant. 2012; 20 (11/12): 1747-1758.

7. Natalia Marek-Trzonkowska, Małgorzata Myśliwiec, Anita Dobyszuk, Marcelina Grabowska, I. Techmańska, J. Juścińska, Magdalena A. Wujtewicz, P. Witkowski, W. Młynarski, Anna Balcerska, Jolanta Myśliwska, Piotr Trzonkowski. Administration of CD4+CD25highCD127- Regulatory T cells preserves β-cell function in type 1 diabetes in children. Diabet. Care 2012; 35 (9): 1817-1820.

8. Natalia Marek-Trzonkowska, Małgorzata Myśliwiec, Anita Dobyszuk, Marcelina Grabowska, I. Techmańska, J. Juścińska, M.A. Wójtewicz, P. Witkowski, W. Młynarski, Anna Balcerska, Jolanta Myśliwska, Piotr Trzonkowski. Terapia limfocytami T regulatorowymi CD4+CD25highCD127- chroni komórki β trzustki w cukrzycy typu 1 u dzieci. Endokrynol. Pediatr. 2012; 11 (4): 17-25.

9. Michał Pikuła, Beata Imko-Walczuk, Danuta Nowacka-Pikuła, Aleksandra Okuniewska, Paulina Langa, Janusz Jaśkiewicz, Piotr Trzonkowski. Możliwości hodowli keratynocytów oraz komórek macierzystych naskórka i ich zastosowania w leczeniu trudno gojących się ran. Przegl. Dermatol. 2012; (99) 3: 222-229.

10. Piotr Trzonkowski, Natalia Marek-Trzonkowska, Małgorzata Myśliwiec. Terapia komórkowa z użyciem regulatorowych limfocytów T. Pediatr. Dypl. 2012; 16: 9-14.

11. Stefan Tukaj, Piotr Trzonkowski, Cecylia Tukaj. Regulatory effects of 1,25-dihydroxyvitamin D3 on vascular smooth muscle cells. Acta Biochim. Pol. 2012; 59 (3): 395-400.

Streszczenia zjazdowe:

1. M. Dawgul, W. Barańska-Rybak, A. Karafova, M. Jaśkiewicz, M. Pikuła, W. Kamysz. Activity of antimicrobial peptides: camel, citropin, protegrin, temporin A and lipopeptide against biofilms formed by clinical strains of Staphylococcus aureus and their safety profile on HaCaT keratinocytes. J. Invest. Dermatol. 2012; vol. 132, (S2), S115. 42nd Annual Meeting of the European Society for Dermatological Research, Venice, Italy, 19-22 September, 2012.

2. A. Dubaniewicz, M.J. Śmigielska, K. Rogoza, M. Wybieralska, M. Szadurska, J.M. Słomiński, P. Trzonkowski, A. Sternau. FCγR and CR the clearance of immunocomplexes by peripheral blood monocytes in sarcoidosis and tuberculosis. 8th International Congress on Autoimmunity, Grenada, Spain, May 9-13, 2012.

3. A. Dubaniewicz, M. Szadurska, M. Wybieralska, K. Rogoza, J.M. Słomiński, P. Kmieć, P. Trzonkowski, A. Sternau. Fcγ and CR on blood monocytes in differentiation between sarcoidosis and tuberculosis Eur. Respir. J. 2012; 40, supl. 56: 484. 22nd Annual Congress ERS, Vienna, Austria, 1-5 September 2012.

4. A. Dubaniewicz, M. Wybieralska, K. Rogoza, M. Typiak, A. Sternau, J.M. Słomiński, P. Trzonkowski. Phagocytosis by blood monocytes in differentiation between sarcoidosis and tuberculosis. Eur. Respir. J. 2012; 40, supl. 56, s. 484s. 22nd Annual Congress ERS, Vienna, Austria, 1-5 September 2012.

5. A. Dubaniewicz, A. Zimmermann, M. Typiak, M. Wybieralska, K. Rogoza, G. Moszkowska, J. Wysocka, K. Adamczyk-Bąk, J.M. Słomiński, P. Deeg, M. Szadurska. Gruźlica w trakcie leczenia sarkoidozy płuc : związek z HLA? Pneumonol. Alergol. Pol. 2012; t. 80, supl. 1, s. 7. XXII Spotkanie Polskiej Grupy ERS, Krynica Zdrój, 8-11 marca 2012 r.

6. M. Filipowicz, M. Łęgowska, M. Wysocka, A. Lesner, A. Sieradzan, M. Pikuła, P. Trzonkowski, K. Guzow, K. Rolka. Fluorescent analogues of SFTI-1: desing, synthesis and biological studies. Acta Biochim. Pol. 2012; vol. 59, suppl. 3, s. 178. 47th Congress of the Polish Biochemical Society Polish-German Biochemical Societies Joint Meeting, Poznań, september 11th-14th, 2012.

7. A. Krzystyniak, K. Gołab, N. Marek-Trzonkowska, L.J. Wang, R. Misawa, X. Wang, O. Cochet, J. M. Millis, P. Trzonkowski, P. Witkowski. Proper selection of the culture media improves results of ex vivo human Treg expansion for the purpose of the clinical organ and cell co-transplantation. Am. J. Transplant. 2012; vol. 12, suppl. s3, s. 448-449. American Transplant Congress 2012, Boston, MA, June 2-6, 2012.

8. A. Łęgowska, M. Wysocka, A. Lesner, M. Filipowicz, A. Sieradzan, M. Pikula, P. Trzonkowski, K. Guzow, K. Rolka. Fluorescent analogues of SFTI-1 – synthesis and application. Journal of Peptide Science, 2012 vol. 18, S1, 19-200. 32nd European Peptide Symposium, Athens, Greece, 2-7 September, 2012.

9. N. Marek-Trzonkowska, M. Myśliwiec, A. Dobyszuk, M. Grabowska, I. Techmanska, J. Juscinska, M.A. Wujtewicz, P. Witkowski, W. Mlynarski, A Balcerska, Jolanta Myśliwska, P. Trzonkowski. Administration of CD4+CD25highCD127- T regulatory cells as a therapy for remission in type 1 diabetes in children. 72nd American Diabetes Association Scientific Sessions, USA, Philadelphia, June 8-12, 2012.

10. N. Marek-Trzonkowska, M. Myśliwiec, A Dobyszuk, M Grabowska, I. Techmańska, J. Juścińska, M.A. Wujtewicz, P. Witkowski, W. Młynarski, A. Balcerska, J. Myśliwska, P. Trzonkowski. Terapia limfocytami T regulatorowymi chroni komórki β trzustki w cukrzycy typu 1. Med. Wieku Rozw. 2012; t. 16, supl. 1, s. 43-44. XIII Konferencja Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego “Cukrzyca typu 1 i stan przedcukrzycowy w wieku rozwojowym”, Warszawa, 19-21 kwietnia 2012.

11. N. Marek-Trzonkowska, M. Myśliwiec, A. Dobyszuk, M. Grabowska, I. Techmańska, J. Juścińska, M. Wujtewicz, P. Witkowski, W. Młynarski, A. Balcerska, J. Myśliwska, P. Trzonkowski. Administration of regulatory T cells preserves βcell function in children with 1 diabetes. Pediatr. Diabet. 2012; vol. 13, suppl. 17, s. 15. 38th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Istanbul, Turkey, 10-13 October, 2012.

12. A. Maryn, B. Lewko, E. Latawiec, A Dampc, M. Zieliński, M. Pikuła. Sorbitol dehydrogenase is an active component of the polyol pathway in podocytes. Mitt. Dtsch. Ges. Nephrol. 2012, nr 4, P 255. Abstract band der 4. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, Hamburg, 6-9, Oktober 2012.

13. M. Mielczarek, Maciej Zieliński, Rafał Gałąska, Marcin Fijałkowski, Andrzej Koprowski, R. Targoński, Dariusz Ciećwierz, Marcin Gruchała, Andrzej Rynkiewicz, Piotr Trzonkowski. Influence of percutaneous coronary intervention on CD271+mesenchymal stem cells mobilization in patients with STEMI and stable coronary artery disease. Eur. Heart J. 2012; 33, suppl. 1, 429-430.

14. G. Moszkowska, H Zielińska, M. Zieliński, A. Dębska-Ślizień, B. Rutkowski, P. Trzonkowski. Przedtransplantacyjna ocena alloprzeciwciał u biorców podwyższonego ryzyka immunologicznego. Badania immunogenetyczne w transplantologii i diagnostyce, Otrębusy k/Warszawy, 23-24.11.2012.

15. M. L. Piesiaków, B. Imko-Walczuk, P. Trzonkowski, M. Pikuła, A. Dębska-Ślizień, B. Rutkowski. Aktywność wybranych cytokin a ryzyko rozwoju nowotworów skóry u pacjentów po przeszczepieniu narządów. Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 365-366. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Kraków, 19-22 września 2012.

16. M. Pikuła, B. Imko-Walczuk, A. Okuniewska, K. Kondej, A. Renkielska, J. Jaśkiewicz, M. Czubek, P. Trzonkowski. Możliwości hodowli keratynocytów i komórek macierzystych naskórka oraz ich zastosowania w leczeniu trudno gojących się ran. Przegl. Dermatol. 2012; vol. 99, nr 4, s. 365-366. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Kraków, 19-22 września 2012.

17. M. Pikula, P. Langa, J. Drukala, K. Kondej, A. Hedrych-Ozimina, M. Graczyk-Aszkielowicz, A.Wardowska, A. Renkielska. Isolation and culture of human keratinocytes and epidermal stem cells for clinical purposes. J Tissue Eng Regen Med 2012; 6 (S1): 1–429. 3rd TERMIS Word Congress 2012, Vienna, Austria, 5-8.09.2012.

18. M. Szadurska, M. Typiak, S. Nowakowski, M. Wybieralska, P. Trzonkowski, A. Dubaniewicz. Ocena przydatności analizy ekspresji receptorów FcγR i CR na monocytach krwi obwodowej w różnicowaniu sarkoidozy i grużlicy płuc. Pneumunol. Alergol. Pol. 2012; t. 80, supl. 1, s. 13. XXII Spotkanie Polskiej Grupy ERS, Krynica Zdrój, 08-11 marca 2012.

19. M. Wysocka, A. Lesner, N. Gruba, M. Kitamatsu, P. Trzonowski, M. Pikula, A. Łęgowska, K. Rolka. New sensitive cell permeable substrates of human proteasome. Journal of Peptide Science, 2012 vol. 18, S1, 19-200. 32nd European Peptide Symposium, Athens, Greece, 2-7 September, 2012.

20. M. Zieliński, H. Zielińska, G. Moszkowska, A. Dębska-Ślizień, B. Rutkowski, P. Trzonkowski. Changes in the immune system after renal transplantation in elderly recipients infected by the human cytomegalovirus. 3rd International Workshop on CMV and Immunosenescence, Córdoba, Spain, 15-16 March, 2012.

Rozdziały w książkach:

1. Grażyna Moszkowska. Identyfikacja przeciwciał anty-HLA jako badanie zapobiegające odrzucaniu humoralnemu u biorców nerek podwyższonego ryzyka immunologicznego. W: Badania immunogenetyczne w transplantologii i diagnostyce / pod red. K. Boguni-Kubik. Wrocław: I-BIS, 2012 S. 66-76.

2. Piotr Trzonkowski, G. W. Basak, T. Stokłosa, Z. Gaciong. Immunologia transplantacyjna. W: Immunologia: nowe wydanie, Wyd. 6 zm. / red. nauk. J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek, T. Stokłosa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

*
 1. 2011 rok

1. Ewa Bień, Anna Balcerska, Maciej Niedźwiecki, Małgorzata Krawczyk, Małgorzata Rapala, Piotr Trzonkowski, Jan Stępiński. G-CSF therapy and catheter-related Gram-positive sepsis increase serum IL-2 receptor α level and may falsely suggest a relapse in children with soft tissue sarcomas unless serum beta2-microglobulin, lactate dehydrogenase and C-reactive protein levels are determined concomitantly. Cytokine 2011; 55: 347-352.

2. Krystyna Dzierzbicka, Grzegorz Cholewiński, Dorota Iwaszkiewicz-Grześ, Piotr Trzonkowski. Poszukiwanie nowych leków immunosupresyjnych. Wiadomości Chemiczne 2011; 65: 1-2.

3. Krystyna Dzierzbicka, Anna Wardowska, Piotr Trzonkowski. Recent developments in the synthesis and biological activity of muramylpeptide. Current Medicinal Chemistry 2011; 18.

4. Barbara Lewko, Elżbieta Latawiec, AnnaMaryn, Anna Barczyńska, Michał Pikuła, Maciej Zieliński, Apolonia Rybczyńska. Osmolarity and glucose differentially regulate aldose reductase activity In cultured Mouse podocytes. Experimental Diabetes Research 2011:278963. Epub 2011 Dec 29.

5. Magdalena Małachowska-Ugarte, Grzegorz Cholewiński, Jarosław Chojnacki, Krystyna Dzierzbicka. 4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-6-methoxy-7-methyl-5-(oxiran-2-ylmethyl)-2-benzofuran-3(1H)-one. Acta Cryst. 2011; E67: o3393.

6. Natalia Marek, Maria Bieniaszewska, Adam Krzystyniak, Jolanta Juścińska, Jolanta Mysliwska, Piotr Witkowski, Andrzej Hellmann, Piotr Trzonkowski. Time is crucial for ex vivo expansion of T regulatory cells for therapy. Cell transplantation 2011 (4).

7. Natalia Marek, Krystyna Raczyńska, Janusz Siebert, Małgorzata Myśliwiec, Katarzyna Zorena, Jolanta Myśliwska, Magdalena Reiwer-Gostomska, Piotr Trzonkowski. Decreased angiogenin concentration in vitreous and serum in proliferative diabetic retinopathy. Microvascular Research 2011; 82: 1–5.

8. Natalia Marek, Adam Krzystyniak, Olivia Cochet, Ryosuke Misawa, Ling-Jia Wang, Ipek Ergenc, Karolina Gołąb , Xiaojun Wang, German Kilimnik, Manami Hara, Seda Kizilel, Piotr Trzonkowski, J. Michael Millis, Piotr Witkowski. Coating Human Pancreatic Islets With CD4+CD25highCD127- regulatory T cells as a novel approach for the local immunoprotection. Annals of Surgery 2011; 254 (3): 512-519.

9. Natalia Marek, Piotr Trzonkowski. Homeostatic proliferation of NK cells: friend or foe in cellular immunotherapy? Immunotherapy 2011; 3(6): 727–729.

10. Monika Ryba, Natalia Marek, Łukasz Hak, Karolina Rybarczyk-Kapturska, Małgorzata Myśliwiec, Piotr Trzonkowski, Jolanta Myśliwska. Anti-TNF rescue CD4+Foxp3+ regulatory T cells in patients with type 1 diabetes from effects mediated by TNF. Cytokine 2011; 55: 353–361.

11. Piotr Trzonkowski. All Road lead to T regulatory cells. Transplantation 2011; 91 (2): 150-151.

12. Mark Wills, Arne Akbar, Mark Beswick, Jos A Bosch, Calogero Caruso, Giuseppina Colonna-Romano, Ambarish Dutta, Claudio Franceschi, Tamas Fulop, Effrossyni Gkrania-Klotsas, Joerg Goronzy, Stephen J Griffiths, Sian M Henson, Dietmar Herndler-Brandstetter, Ann Hill, Florian Kern, Paul Klenerman, Derek Macallan, Richard Macaulay, Andrea B Maier, Gavin Mason, David Melzer, Matthew Morgan, Paul Moss, Janko Nikolich-Zugich, Annette Pachnio, Natalie Riddell, Ryan Roberts, Paolo Sansoni, Delphine Sauce, John Sinclair, Rafael Solana, Jan Strindhall, Piotr Trzonkowski, Rene van Lier, Rosanna Vescovini, George Wang, Rudi Westendorp, Graham Pawelec. Report from the second cytomegalovirus and immunosenescence workshop. Immunity & Ageing 2011; 8:10.

13. Hanna Zielińska, Grażyna Moszkowska, Maciej Zieliński, Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski, Piotr Trzonkowski. Algorithm to manage highly sensitized kidney transplant recipients In Poland. Transplantation Proceedings 2011; 43: 2903–2907.

14. Hanna Zielińska, Grażyna Moszkowska, Alicja Dębska-Ślizień, Maciej Zieliński, Magdalena Jankowska, Bolesław Rutkowski, Piotr Trzonkowski. Możliwości diagnostyczne oceny ryzyka immunologicznego biorcy nerki przed przeszczepieniem i po jego wykonaniu. Forum Nefrologiczne 2011; 4 (4): 320-330.

15. Hanna Zielińska, Magdalena Jankowska, Maciej Zieliński, Grażyna Moszkowska, Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski, Piotr Trzonkowski. Zależne od przeciwciał odrzucanie aloprzeszczepu nerkowego – opis przypadku. Forum Nefrologiczne 2011; 4 (4): 347-355.

16. Maciej Zieliński, Hanna Zielińska, Grażyna Moszkowska, Piotr Trzonkowski. Użyteczność kart kontrolnych Shewharta w metodach pomiarowych wykorzystujących cytometrię przepływową. Laboratorium 2011; 3-4: 40-43.

17. Iwona Reszczyńska, Maciej Zieliński, Maciej Niedźwiecki, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska. Wstępna ocena ekspresji antygenu CD34 na komórkach macierzystych krwi obwodowej w przebiegu leczenia ostrej białaczki limfo blastycznej u dzieci. Nowa Pediatria 2011; 3: 55-59.

Streszczenia Zjazdowe 2011

1. Wioletta Barańska-Rybak, Małgorzata Dawgul, Michał Pikuła, Wojciech Kamysz. Safety profile of selected antimicrobial peptides on HaCaT keratinocytes J. Invest. Dermatol. 2011; vol. 131, suppl. 2, s. S43. 41st Annual ESDR Meeting, Barcelona, Spain, 7-10 September 2011.

2. Marta Chełmińska, Maciej Zieliński, Hanna Zielińska, J. Gleń, Henryka Murawska, Piotr Trzonkowski, Ewa Jassem. Diagnostic Usefulness Of Basophil Activation Test In Differentiation Cross Reactions Concomitant Latex Allergy. XIV Congress of The Polish Society of Experimental and Clinical Immunology, Gdańsk, June 16th-18th, 2011.

3. Marta Chełmińska, Maciej Zieliński, Hanna Zielińska, J. Gleń, Henryka Murawska, Piotr Trzonkowski, Ewa Jassem. Diagnostic Methods Of Usefulness In Diagnosis Of Latex Allergy. XIV Congress of The Polish Society of Experimental and Clinical Immunology, Gdańsk, June 16th-18th, 2011.

4. Cochet O, Ergenc I, Marek N, Krzystyniak A, Nazli C, Trzonkowski P, Millis MJ, Kizilel S, Witkowski P. Novel microencapsulation of the pancreatic islets within biofunctional GLP-1/PEG hydrogel for improved survival after transplantation. 18th Annual Charles B. Huggins Research Symposium, USA, Chicago; 9 kwietnia 2011.

5. Małgorzata Dawgul, Wioletta Barańska-Rybak, Michał Pikuła, Wojciech Kamysz. Antimicrobial peptides as potential tool to fight staphylococcal skin infections, Skin Forum 12th Annual Meeting, Penetrating the Stratum Corneum – Measurement, Modulation and Modelling, Goethe Universitat Frankfurt, Germany, March 28th to 29th, 2011.

6. Ergenc I, Marek N, Krzystyniak A, Cochet O, Nazli C, Trzonkowski P, Millis JM, Kizilel S, Witkowski P: Microencapsulation of the pancreatic islet within biofunctional GLP-1/PEG hydrogel. 13th World Congress of International Pancreas and Islet Transplant Association, 1-4 czerwca 2011, Czechy, Praga [Nagroda dla Młodych Naukowców przyznana przez The Transplantation Society (TTS) i International Pancreas and Islet Transplant Association (IPITA)].

7. Krzystyniak A, Marek N, Ergenc I, Cochet O, Misawa R, Wang LJ, Wang X, Kizilel S, Trzonkowski P, Millis JM, Witkowski P Coating of human pancreatic islets with CD4+CD25+CD127 – T regulatory cells inhibits rejection. A novel immunoprotective approach. 18th Annual Charles B. Huggins Research Symposium, USA, Chicago, 9 kwietnia 2011.

8. Krzystyniak A, Gołąb K, Marek N, Trzonkowski P, Misawa R, Wang LJ, Wang X, Cochet O, Millis JM, Witkowski P: Optimization of the in vitro expansion of the human T regulatory cells for the purpose of the clinical co-transplantation. Cell Transplant Society (CTS) and the International Xenotransplantation Association (IXA) Congress, USA, Miami; 23-26 października 2011.

9. Krzystyniak A, Marek N, Ergenc I, Cochet O, Misawa R, Wang LJ, Wang X, Kizilel S, Trzonkowski P, Millis JM, Witkowski P Coating of human pancreatic islets with CD4+CD25+CD127 – T regulatory cells as a novel immunoprotective approach. Rachmiel Levine Diabetes and Obesity Symposium, USA, Pasadena; 20-23 marca 2011.

10. Magdalena Małachowska-Ugarte, Krystyna Dzierzbicka, Piotr Trzonkowski, Synteza koniugatów kwasu mykofenolowego (MPA) z pochodnymi l-nitroakrydyny/4-nitroakrydonu jako potencjalnych związków immunosupresyjnych, VII Ogólnopolskie Studenckie Seminarium Naukowo-Technologiczne, Sopot, 9-13 maja 2011.

11. M. Małachowska-Ugarte, K. Dzierzbicka, P. Trzonkowski. Synthesis and immunosuppressive activity of novel mycophenolic acid derivatives’. Joint Meeting on Medicinal Chemistry, Catania (Włochy), June 30th – July 2nd, 2011.

12. M. Małachowska-Ugarte, K. Dzierzbicka, P. Trzonkowski, Antyprołiferative activity of novel mycophenolic acid derivatives, YoungChem 2011, International Congress of Young Chemists, Kraków, 12-16.10.2011.

13. M. Małachowska-Ugarte, K. Dzierzbicka, P. Trzonkowski, Immunosuppressive activity of noveł mycophenolic acid derivatives, IV Congress of Polish Biotecłmołogy and IV EUROBIOTECH 2011 “Four Colors of Biotechnology”. Central European Congress of Life Sciences”, Kraków, 12-15.10.2011.

14. Marek N, Krzystyniak A, Ergenc I, Cochet O, Misawa R, Wang LJ, Wang X, Kizilel S, Trzonkowski P, Millis JM, Witkowski P: Coating of human pancreatic islets with CD4+CD25+CD127 – T regulatory cells inhibits the rejection. A novel immunoprotective approach; 13th World Congress of International Pancreas and Islet Transplant Association, 1-4 czerwca 2011, Czechy, Praga [Nagroda dla Młodych Naukowców przyznana przez The Transplantation Society (TTS) oraz International Pancreas and Islet Transplant Association (IPITA)].

15. Marek N, Raczyńska K, Myśliwiec M, Zorena K, Myśliwska J, Trzonkowski Piotr: Związek pomiędzy komórkami układu immunologicznego a rozwojem retinopatii cukrzycowej; II Forum Okulistyki- Terapie Łączone, 10-11 czerwca 2011, Kołobrzeg.

16. Marek N, Myśliwiec M, Raczyńska K, Krzystyniak A, Ergenc I, Kizilel S, Cochet O, Misawa R, Wang LJ, Millis JM, Myśliwska J, Witkowski P, Trzonkowski P: Diabetes type 1 as an imbalance in the immune system – diagnostic and therapeutic perspectives; XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, 16-18 czerwca 2011, Gdańsk.

17. Marek N, Krzystyniak A, Ergenc I, Cochet O, Misawa R, Wang LJ, Wang X, Kizilel S, Trzonkowski P, Millis JM, Witkowski P: Attaching CD4+CD25+CD127- T Regulatory Cells to the Human Pancreatic Islets as a novel immunoprotective approach. The Midwest Islet Club 4th Annual Meeting, USA , Wisconsin; 25-26 maj 2011.

18. Marek N, Krzystyniak A, Ergenc I, Cochet O, Misawa R, Wang LJ, Wang X, Kizilel S, Trzonkowski P, Millis JM, Witkowski P Coating of human pancreatic islets with CD4+CD25+CD127 – T regulatory cells inhibits rejection. A novel immunoprotective approach. XII TTS Basic Science Symposium, USA, Boston; 11- 14 czerwca 2011.

19. Anna Maryn, Elżbieta Latawiec, Maciej Zieliński, Michał Pikuła, Barbara Lewko. Modulation of the polyol pathway enzymes in cultured podocytes. Acta Biochim. Pol. 2011; vol. 58, suppl. 2, s. 279. The 2nd Polish Congress of Biochemistry and Cell Biology, September 5th-9th, 2011, Kraków.

20. Anna Maryn, Elżbieta Latawiec, Michał Pikuła, Piotr Trzonkowski, Barbara Lewko. Polyol pathway in cultured mouse podocytes. Symbiose, Basel, Switzerland, 27 July – 6 August 2011.

21. Piekarska A., P. Trzonkowski, P. Wiśniewski, A. Hellmann. The Impact of cGvHD on anti-infectious Immune reconstitution after HCT and practical guidelines for vaccination schedules. Bone Marrow Transplantation 2011; 46 (1). Le Palais des Congres, France, Paris, 3-6 kwiecień 2011.

22. Michał Pikuła, Maria Żebrowska, Loretta Pobłocka-Olech, Mirosława Krauze-Baranowska, Małgorzata Sznitowska, Piotr Trzonkowski. Enoxaparin and onion extract inhibit proliferation and modulate cytokine production in human dermal fibroblasts. XIV Congress of The Polish Society of Experimental and Clinical Immunology, Gdańsk, June 16th-18th, 2011.

23. Witkowski P, Marek N, Krzystyniak A, Ergenc I, Cochet O, Misawa R, Wang LJ, Wang X, Kizilel S, Trzonkowski P, Millis JM: Coating of human pancreatic islets with CD4+CD25+CD127 – T regulatory cells – a novel immunoprotective approach. 131st Annual Meeting of American Surgical Association, USA, Boca Raton; 14-16 kwietnia 2011.

24. Hanna Zielinska. An Modern Algorithm To Assess The Level Of Anti-Hla Alloantibodies Specific For The Donor In The Serum Of Renal Transplant Recipients. The 19thinternational Students’ Scientific Conference For Students And Young Doctors, May 12th-14th 2011 In Gdansk, Poland.

25. H. Zielińska, M. Zieliński, G. Moszkowska, A. Debska-Slizien, B. Rutkowski, P. Trzonkowski Modified Flow Cytometry Cross Match Method Detecting Cytolityc Anti-Donor Antibodies As A Potential Way To Distinguish Clinically Relevant/Harmless Antibodies. Tissue Antigens 77 (Abstract P 162, 460, 2011).

26. Hanna Zielińska, Alicja Dębska-Ślizień, Grażyna Moszkowska, Maciej Zieliński, Bolesław Rutkowski, Piotr Trzonkowski. Program Przeszczepów Dla Wysoko Zimmunizowanych Biorców. Algorytm postępowania na podstawie wniosków z badań biorców Pra >50% w Polsce oraz programów światowych. X Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

27. Hanna Zielińska, Alicja Dębska-Ślizień, Grażyna Moszkowska, Maciej Zieliński, Bolesław Rutkowski, Piotr Trzonkowski. Program Przeszczepów Dla Wysoko Zimmunizowanych Biorców. Algorytm Postępowania Na Podstawie Wniosków Z Badań Biorców Pra >50% W Polsce Oraz Programów Światowych. XIV Congress of The Polish Society of Experimental and Clinical Immunology, Gdańsk, June 16th-18th, 2011.

*
 1. 2010

Prace oryginalne

1. Krzysztof Lewandowski, Witold Prejzner, Hanna Makuch-Łasica, Piotr Trzonkowski, Mirosław Majewski, Andrzej Hellmann. Białaczka włochatokomórkowa oraz gammapatia monoklonalna u pacjenta z przewlekłą białaczką limfocytową. Acta Haematologica Polonica 2010; 41: 89-94.

2. Natalia Marek, Jolanta Myśliwska, Krystyna Raczyńska, Piotr Trzonkowski. Membrane potential of CD4+ T cells is a subset specific feature that depends on the direct cell-to-cell contacts with monocytes. Human Immunology 2010; 71(7): 666-675.

3. Natalia Marek, Małgorzata Myśliwiec, Krystyna Raczyńska, Katarzyna Zorena, Jolanta Myśliwska, Piotr Trzonkowski. Increased spontaneous production of VEGF by CD4+ T cells in type 1 diabetes. Clinical Immunology 2010; 137(2): 261-70.

4. Michał Pikuła, Karolina Kondej, Janusz Jaśkiewicz, Jarosław Skokowski, Piotr Trzonkowski. Flow cytometric sorting and analysis of human epidermal stem cell candidates. Cell Biology International 2010; 34: 911-915.

5. Agnieszka Piwkowska, Dorota Rogacka, Maciej Jankowski, Marek Henryk Dominiczak, Jan Kazimierz Stępiński, Stefan Angielski. Metformin induces suppression of NAD(P)H oxidase activity in podocytes. Biochemical and Biophysical Research Communication 2010; 393(2): 268-273.

6. Dorota Rogacka, Agnieszka Piwkowska, Maciej Jankowski, Katarzyna Kocbuch, Marek Henryk Dominiczak, Jan Kazimierz Stępiński, Stefan Angielski. Expression of GFAT1 and OGT in podocytes: transport of glucosamine and the implications for glucose uptake into these cells. Journal Cellular Physiology 2010; 225(2): 577-584.

7. Janusz Siebert, Magdalena Reiwer-Gostomska, Jolanta Myśliwska, Natalia Marek, Krystyna Raczyńska, Leopold Glasner. Glycemic control influences serum angiogenin concentrations in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2010; 33(8): 1829-1830.

8. Trzonkowski P, Debska-Slizień A, Jankowska M, Wardowska A, Carvalho-Gaspar M, Hak Ł, Moszkowska G, Bzoma B, Mills N, Wood KJ, Myśliwska J, Rutkowski B. Immunosenescence increases the rate of acceptance of kidney allotransplants in elderly recipients through exhaustion of CD4+ T-cells. Mechanisms of Ageing and Development 2010; 131(2): 96-104.

9. Cecylia Tukaj, Piotr Trzonkowski, Michał Pikuła, Anna Hallmann, Stefan Tukaj. Increased migratory properties of aortal smooth muscle cells exposed to calcitriol in culture. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2010; 121: 208-211.

10. Magdalena Wysocka, Adam Lesner, Katarzyna Guzow, Julia Kulczycka, Anna Łęgowska, Wiesław Wiczk, Krzysztof Rolka. Highly specific substrates of proteinase 3 containing 3-(2-benzoxazol-5-yl)-l-alanine and their application for detection of this enzyme in human serum. Analytical Chemistry 2010; 82(9): 3883-3889.

Streszczenia zjazdowe

1. Paulina Langa, Michał Pikuła, Piotr Trzonkowski, Janusz Jaśkiewicz, Jarosław Skokowski. Effect of selected growth factors on proliferation and differentiation of human keratinocytes in vitro. 18th International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors, Gdańsk, 22.04-24.04.2010.

2. M. Małachowska-Ugarte, K. Dzierzbicka, Piotr Trzonkowski. Synteza koniugatów kwasu mykofenolowego (MPA) z pochodnymi 1-nitroakrydyny/4-nitroakrydonu jako potencjalnych związków immunosupresyjnych. XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego “Farmacja polska na tle Unii Europejskiej”, Gdańsk, 12-15.09.2010.

3. Natalia Marek, Małgorzata Myśliwiec, Katarzyna Zorena, Krystyna Raczyńska, Jolanta Myśliwska. Rola limfocytów i monocytów w rozwoju retinopatii cukrzycowej. Pediatric Endocrinology, Diabetes, and Metabolism 2010; 16 suppl. 1, s. 25. XII Konferencja Cukrzycy Typu 1, Gdańsk, 9-11.04.2010.

4. Jolanta Myśliwska, Natalia Marek, Katarzyna Zorena, Małgorzata Myśliwiec. Czy terapia anty-TNF w cukrzycy typu 1 może być skuteczna. VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Aktualne problemy profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób zapalnych, infekcyjnych i nowotworowych, Jurata, 20-23.05.2010.

5. Marlena Śmigielska, Anna Dubaniewicz, Piotr Trzonkowski. Are complexemia and expression of FcyR and CR receptors on peripheral blood monocytes involved in the etiopatogenesis of sarcoidosis? Eur. Resp. J. 2010; 36, suppl. 20th ERS Annual Congress, Barcelona, Spain, 18-22.09.2010.

6. Marlena Śmigielska, Anna Dubaniewicz, Piotr Trzonkowski. The complexemia and expression of FcγR and CR receptors in the etiopathogenesis of sarcoidosis. Int. Immunol. 2010; 22, suppl.1, 47. 14th International Congress of Immunology, Kobe, Japan, 23.08.2010.

7. Piotr Trzonkowski, Małgorzata Myśliwiec, Natalia Marek, Katarzyna Zorena, Anna Balcerska, Jolanta Myśliwska. Perspektywy terapii komórkowej w oparciu o limfocyty T CD4+CD25+ w cukrzycy typu 1. Pediatric Endocrinology, Diabetes, and Metabolism 2010; 16, suppl. 1, s. 9. XII Konferencja Cukrzycy Typu 1, Gdańsk, 9-11.04.2010.

8. Piotr Trzonkowski, M. Bieniaszewska, J. Juścińska, A. Krzystaniak, A. Dobyszuk, J. Myśliwska, A. Hellmann. Ex vivo expanded CD4+CD25+ T regulatory cells as an efficient immunosuppression in the clinical setting. 9th International Conference on New Trends in Immunosuppression and Immunotherapy, Genewa, 04-06.02.2010.

9. Anna Wardowska, Krystyna Dzierzbicka, Małgorzata Rogalska, Piotr Trzonkowski. Chemical Modification of Natural Immunomodulators Tuftsin and Muramyl Dipeptide Significantly Influence Their Biological Activity. Proceedings of the 31st European Peptide Symposium, Kopenhaga, 05-09.09.2010.

10. Anna Wardowska, Krystyna Dzierzbicka, Agnieszka Menderska, Piotr Trzonkowski. Conjugates of Tuftsin and Muramyl Dipeptide as Stimulators of Monocyte-Derived Dendritic Cells. Proceedings of the 31st European Peptide Symposium, Kopenhaga, 05-09.09.2010.

11. Anna Wardowska, Krystyna Dzierzbicka, M. Rogalska, Piotr Trzonkowski. Wpływ modyfikacji chemicznych na aktywność biologiczną naturalnych immunomodulatorów – tuftsyny i muramylodipeptydu oraz ich pochodnych. XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego “Farmacja polska na tle Unii Europejskiej”, Gdańsk, 12-15.09.2010.

12. Anna Wardowska, Krystyna Dzierzbicka, A. Menerska, Piotr Trzonkowski. Koniugaty tuftsyny i muramylodipeptydu jako stymulatory ludzkich komórek dendrytycznych uzyskiwanych z monocytów. XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego “Farmacja polska na tle Unii Europejskiej”, Gdańsk, 12-15.09.2010.

13. Hanna Zielińska. Alloprzeciwciała anty-HLA w nowoczesnej diagnostyce transplantacyjnej. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rola zgodności tkankowej w transplantologii”, Poznań, 27-29.10.2010.

14. Maciej Zieliński, Hanna Zielińska, Alicja Dębska-Ślizień, Grażyna Moszkowska, Bolesław Rutkowski, Piotr Trzonkowski. Zmodyfikowana metoda fcxm wykrywająca limfocytotoksyczność związanych aloprzeciwciał sposobem na rozróżnienie przeciwciał istotnych klinicznie od nieszkodliwych, VII Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych”, Kraków, 09-11.12.2010.

*
 1. 2009

Prace oryginalne

1. Piotr Trzonkowski, Magdalena Szaryńska, Jolanta Myśliwska, Andrzej Myśliwski. Ex vivo expansion of CD4+CD25+ T regulatory cells for immunosuppressive therapy. Cytometry Part A. 75A; 2009; 175-188.

2. Piotr Trzonkowski, Maria Bieniaszewska, Jolanta Juścińska, Anita Dobyszuk, Adam Krzystyniak, Natalia Marek, Jolanta Myśliwska, Andrzej Hellman. First-in-man clinical results of the treatment of patients with graft versus host disease with human ex vivo expanded CD4+CD25+CD127 – T regulatory cells. Clinical Immunology 2009; 133: 22-26.

3. Michał Pikuła, Maria E. Żebrowska, Piotr Trzonkowski, Andrzej Myśliwski, Małgorzata Sznitowska. Effects of enoxaparin and onion extract on cytokine production in skin fibroblasts. Central European Journal of Immunology 2009; 34(2): 68-71.

4. Michał Pikuła, Piotr Trzonkowski. Biologia komórek macierzystych naskórka oraz ich znaczenie w medycynie. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2009; 63: 449-456.

5. Hanna Zielińska, Maciej Zieliński, Grażyna Moszkowska, Alicja Dębska-Ślizień, Magdalena Maria Jankowska, Bolesław Rutkowski, Piotr Trzonkowski. Znaczenie diagnostyczne swoistych przeciwciał anty-HLA u chorych przed i po transplantacji nerek. Programy dla wysoko zimmunizowanych. Diagnostic value of specific anty-HLA alloantibodies before and after renal transplantation. Programs for highly sensitized recipients. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2009; 63: 435-448.

6. Piotr Trzonkowski, Jolanta Myśliwska, Graham Pawelec, Andrzej Myśliwski. From bench to bedside and back: the SENIEUR Protocol and the efficacy of influenza vaccination in the elderly. Biogerontology 2009.

7. Krystyna Dzierzbicka, Karol Sągol, Anna Wardowska, Piotr Trzonkowski. Desmuramylopeptydy – struktura i aktywność biologiczna. Desmuramylpeptide – strukture and biological activity. Wiadomości chemiczne 2009; 63.

8. Magdalena Małachowska, Grzegorz Cholewiński, Krystyna Dzierzbicka, Anna Wardowska, Piotr Trzonkowski. Kwas mykofenolowy i jego analogi. Synteza i aktywność biologiczna. Mycophenoloc acid (MPA) and its analogues. Synthesis and biological activity. Wiadomości 2009; 63, 3-4: 309-332.

9. Anna Wardowska, Krystyna Dzierzbicka, Magdalena Szaryńska, Maria Dąbrowska-Szponar, Katarzyna Wiśniewska, Andrzej Myśliwski, Piotr Trzonkowski. Analogues of muramyl dipeptide (MDP) and tuftsin limit infection and inflammation in murine model of sepsis. Vaccine 2009; 27: 369-374.

Rozdziały w książkach:

1. Piotr Trzonkowski. Effect of Anti-influenza Vaccination on Immune System in the Elderly. Handbook on Immunosenescence 2009, XXXII, 1656 p., Hardcover: 1461-1492.

2. Grażyna Moszkowska, Alicja Dębska-Ślizień, Magdalena Durlik. Kryteria ogólne doboru potencjalnego biorcy (typowanie tkankowe, dane kliniczne). Praktyczny przewodnik. Wytyczne dotyczące zasad zgłaszania, kwalifikacji i przygotowania zmarłych dawców do pobrania narządów. Gdańsk: Via Medica 2009; 159-165.

Streszczenia zjazdowe:

1. Piotr Trzonkowski, Maria Bieniaszewska, Jolanta Juścińska, Adam Krzystyniak, Jolanta Myśliwska, Andrzej Hellmann. Treatment of patients with chronic graft versus host disease with ex vivo expanded CD4+CD25+CD127 – T regulatory cells. I ESOT Basic Science Meeting, XI TTS Basic Science Symposium. Bruksela, Belgia; 12-15.03.2009.

2. Piotr Trzonkowski, Alicja Dębska-Ślizień, Magdalena M. Jankowska, Łukasz Hak, Grażyna Moszkowska, Anita Dobyszuk, Beata Bzoma, Bolesław Rutkowski. Immune faktors that increase a chance of acceptance of allogeneic kidney in elderly recipients. 14th Congress of the European Society for Organ Transplantation. Paris, France.; 30.08-2.09. 2009.

3. Joanna Galgowska, Alicja Dębska-Ślizień, Wojciech Wołyniec, Anna Milecka, Grażyna Moszkowska, Bolesław Rutkowski. Pregnancy after kidney transplantation – a single centre experience. 14th Congress of the European Society for Organ Transplantation. Paris, France.; 30.08-2.09. 2009.

4. Alicja Dębska-Ślizień, Wojciech Wołyniec, Grażyna Moszkowska, Dariusz Zadrożny. A comparison of transplant outcomes in peritoneal and hemodialysis patients – a paired kidney analysis. 14th Congress of the European Society for Organ Transplantation. Paris, France.; 30.08-2.09. 2009.

5. Andrzej Chamienia, Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski, Grażyna Moszkowska, Darek Zadrożny. Living donor kidney transplantation (LDKT)- 10 years single centre experience. 14th Congress of the European Society for Organ Transplantation. Paris, France.; 30.08-2.09. 2009.

6. Alicja Dębska-Ślizień,Beata Bzoma, Grażyna Moszkowska, Iwona Sikora, Andrzej Chamienia, Dariusz Zadrożny, Zbigniew Śledziński, Bolesław Rutkowski. Adult pre-emptive kidney transplantation: a paired kidney analysis. 14th Congress of the European Society for Organ Transplantation. Paris, France.; 30.08-2.09. 2009.

7. Alicja Dębska-Ślizień, Wojciech Wołyniec, Grażyna Moszkowska, Dariusz Zadrożny, A.Milecka, Bolesław Rtkowski. A comparison of transplant outcomes in peritoneal and hemodialysis patients – a paired kidney analysis. IXth Congres of the Polish Transplantation Socjety. Kraków, Polska; 14-16.05.2009.

8. Alicja Dębska-Ślizień,Beata Bzoma, Grażyna Moszkowska, Iwona Sikora, Andrzej Chamienia, Dariusz Zadrożny, Zbigniew Śledziński, Bolesław Rutkowski. Adult pre-emptive kidney transplantation: a paired kidney analysis. IXth Congres of the Polish Transplantation Socjety. Kraków, Polska; 14-16.05.2009.

9. Joanna Galgowska, Alicja Dębska-Ślizień, Wojciech Wołyniec, Anna Milecka, Grażyna Moszkowska, Bolesław Rutkowski. Pregnancy after kidney transplantation – a single centre experience. IXth Congres of the Polish Transplantation Socjety. Kraków, Polska; 14-16.05.2009.

10. Marek N., Raczyńska K., Zorena K., Myśliwiec M., Myśliwska J.: The significance of immune system in the pathogenesis of diabetic retinopathy – The 29th Symposium Retinologicum, Gdańsk, Poland, 16-18.04.2009.

11. Marek N., Myśliwiec M., Zorena K., Trzonkowski P., Raczyńska K., Myśliwska J.: Membrane potential of CD4+ T cells is a subset specific feature that depends on the direct cell-to-cell contacts with monocytes – 2nd European Congress of Immunology, Berlin, Germany, 13-16.09.2009.

12. Michał Pikuła, Maria E. Żebrowska, Piotr Trzonkowski, Andrzej Myśliwski, Małgorzata Sznitowska. V konferencja naukowo-szkoleniowa, Wpływ heparyny drobnocząsteczkowej oraz wyciągu z cebuli na ludzkie fibroblasty skóry: implikacje dla leczenia blizn przerostowych, Jurata 2009.

*
 1. 2008

Prace oryginalne:

1. Homeostatic repopulation by CD28-CD8+T cells in alemtuzumab-depleted kidney transplant recipients treated with reduced immunosuppression. P. Trzonkowski, M. Zilvetti, S. Chapman, J. Więckiewicz, A. Sutherland, P. Friend, K. J. Wood. Am. J. Transplant.2008; 8:338-347
2. Comparative analysis of the proliferative activity of cholesteatoma epithelium. Autorzy: J. Kuczkowski, E. Iżycka-Świeszewska, A. Bąkowska. Mediterr. J. Otol. 2008; 4:148-151

Rozdziały w książkach:

1. Problemy związane z kwalifikacją i doborem dawcy nerki. A. Milecka, M. WUJTEWICZ, G. MOSZKOWSKA. W: Leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarskiej / pod red. BOLESŁAWA RUTKOWSKIEGO. Gdańsk : Via Medica, 2008; S. 347-359 ISBN: 978-83-7599-011-9

Streszczenia zjazdowe:

1. Ex vivo expansion of CD25+CD4+ T regulatory cells for immunosuppressive therapy. P. TRZONKOWSKI, J. MYŚLIWSKA, A. MYŚLIWSKI. Cent. Eur. J. Immunol.2008; 33: suppl. 1: 67-68; XIII Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunology, Kraków, 14-17 May 2008

2. Homeostatic repopulation by CD28-CD8+ T-cells in alemtuzumab – depleted kidney transplant recipients treated with reduced immunosuppression. P. Trzonkowski, M. Zilvetti, S. Chapman, J. Więckiewicz, A. Sutherland, P. Friend, K. J. Wood. Cent. Eur. J. Immunol. 2008; 33, suppl. 1:180;XIII Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunology, Kraków, 14-17 May 2008

3. Immunomodulation of macrophages activity in murine bacteremia model. A. WARDOWSKA, M. SZARYŃSKA, P. TRZONKOWSKI, K. Dzierzbicka, A. MYŚLIWSKI. Cent. Eur. J. Immunol. 2008; 33, suppl. 1: 124; XIII Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunology, Kraków, 14-17 May 2008

4. Opposite distribution of DR, DQ and (GT)n NRAMP1 alleles in sarcoidosis and tuberculosis. A. DUBANIEWICZ, G. MOSZKOWSKA, A. STERNAU. Centr. Eur. J. Immunol.2008; 33, suppl. 1: 51-52; XIII Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunology, Kraków, 14-17, May 2008

5. Characterization of human epidermal stem cells. M. PIKUŁA, P. TRZONKOWSKI, K. KONDEJ, J. JAŚKIEWICZ, A. MYŚLIWSKI. Folia Histochem. Cytobiol. 2008; 46, suppl. 2: S87; XIII International Congress of Histochemistry and Cytochemistry : ICHC2008 “Imaging of cell dynamics”, Gdańsk, Poland, 23rd-27th August 2008

6. The influence of new MDP and tuftsin analogs on cytokines levels in experimentally induced sepsis. A. WARDOWSKA, M. SZARYŃSKA, P. TRZONKOWSKI, K. Dzierzbicka, A. MYŚLIWSKI. Folia Histochem. Cytobiol.2008; 46, suppl. 2: S76; XIII International Congress of Histochemistry and Cytochemistry : ICHC2008 “Imaging of cell dynamics”, Gdańsk, Poland, 23rd-27th August 2008

7. Nitrate/nitrite productions in serum and supernatant of mycobacterial heat shock proteins-induced peripheral blood mononuclear cells cultures in sarcoidosis and tuberculosis. A. DUBANIEWICZ, L. KALINOWSKI, P. TRZONKOWSKI, A. STERNAU, A. MYŚLIWSKI. Pneumonol. Alergol. Pol. 2008; 76: 297; XIX Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, Ustroń, 6-9 marca 2008 r.

8. Proliferacja homeostatyczna limfocytów T CD28- CD8+ umożliwia podawanie zredukowanej immunosupresji podtrzymującej u biorców nerki indukowanych przeciwciałem CAMPATH-H1. P. TRZONKOWSKI, M. Zilvetti, S. Chapman, J. Więckiewicz, A. Sutherland, P. Friend, K. Wood.; VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Bydgoszcz, 11-13 września 2008 r. : program

9. Comparative analysis of the proliferative activity of cholesteatoma epithelium. J. KUCZKOWSKI, E. IŻYCKA-ŚWIESZEWSKA, A. BĄKOWSKA. Mediterr. J. Otol.2008; 4, suppl. 1: 155-156; Abstracts of 8th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery, Mediterranean Society of Otology and Audiology 10th International Congress, Antalya, Turkey, 15-20 June 2008

10. Expression of selected surface receptors on circulating T cells as predictive markers of diabetic nephropathy. Marek N., Raczyńska K., Zorena K., Myśliwiec M., Myśliwska J. 13th Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunology, Kraków, Poland, 14-17 May 2008

11. CD14+CD16+ and CD14+ +CD16- monocytes in children with type 1 diabetes. Marek N., Raczyńska K., Zorena K., Myśliwiec M., Myśliwska J. 18th Sympsium of Polish Society of Pediatric Endocrinology, Gdańsk, Poland, 4-6 September 2008

2007

Prace oryginalne

1. The relationship between constitutive ATP release and its extracellular metabolism in isolated rat kidney glomeruli. J.Karczewska, L.Martyniec, B.Dzierżko, J.Stępiński, S.Angielski. 2007, Journal of Physiology and Pharmacology, 58,331-343.

2. Expression patterns of Ki-67 and telomerase activity in middle ear cholesteatoma. J.Kuczkowski, T.Pawełczyk, A.Bąkowska, W.Narożny, B.Mikłaszewski. 2007, Otology and Neurotology, 28, 204-207.

3. Ocena wybranych parametrów układu hemostazy u osób otyłych. R. Świątkowska-Stodulska, A. Skibowska-Bielińska, A. Bąkowska, P. Wiśniewski, K. Sworczak. 2007 Endokrynol. Pol., 58,6,505-509.

4. Ocena ekspresji wybranych komórek immunokompetentnych w błonie śluzowej żołądka u dzieci zakażonych Helicobacter Pylorii przed i po eredykacji zakażenia: doniesienie wstępne. A. Kotłowska.-Kmieć, M. Korzon, G. Łuczak, A. Bąkowska, E. Kozielska, A. Galińska, A. Borkowska, K. Plata-Nazar, J. Furtak, M. Bogotko-Szarszewska. 2007 Med.Wieku Rozw. 11, 4, 397-403.

5. Kidney transplantation in patients with end stage failure in the course of type 1 diabetes. A.Rozumko, A.Sendrowicz, A.Milecka, W.Wołyniec, A.Dębska-Ślizień, D.Zadrożny,G.Moszkowska, B.Rutkowski. 2007, Organs, tissues and cells, (1), 13-18.

6. A single – center experience of renal transplantation in elderly patients: a paired-kidney analysis. A.Dębska – Ślizień, M.Jankowska, W.Wołyniec, M.Zientkiewicz, M.Gortowska, G.Moszkowska, A.Chamienia, D.Zadrożny, Z.Śledziński, B.Rutkowski.2007, Transplantation, 83,9,

7. Renal transplantation in dialysis patients with the history of coronary artery bypass grafting and cardiac valve replacement. A.Dębska-Ślizień, S.Lizakowski, W.Wołyniec, B.Giergielewicz, D.Zadrożny, A.Milecka, G.Moszkowska, M.Dudziak, J.Rogowski, Z.Śledziński. 2007, Transplantation Proceedings, 39, 45-50.

8. DQA1*03011 allele:Protective or an adverse affect on the developtment of sarcoidosis: premilinare study. A. Dubaniewicz, A Dubaniewicz, A. Dubaniewicz, G. Moszkowska 2007. Respir. Med. 101,10, 2213-2216.

9. Tukaj C, Trzonkowski P, Kubasik-Juraniec J, Myśliwski A. Quantifying division of aortal smooth muscle cells in culture stimulated by 1,25(OH)2D3. J Steroid Biochem Mol Biol. 2007 103(3-5):525-8,

10. Hak L, Mysliwska J, Wieckiewicz J, Szyndler K, Trzonkowski P, Siebert J, Mysliwski A. NK cell compartment in patients with coronary heart disease. Immun Ageing. 2007; 4:3.

11. Dubaniewicz A, Trzonkowski P, Dubaniewicz-Wybieralska M, Dubaniewicz A, Singh M, Mysliwski A. Mycobacterial heat shock protein-induced blood T lymphocytes subsets and cytokine pattern: comparison of sarcoidosis with tuberculosis and healthy controls. Respirology 2007; 12(3):346-54

12. Trzonkowski P, Debska-Slizien A, Mysliwski A, Rutkowski B. Treatment with recombinant human erythropoietin is associated with rejuvenation of CD8+ T cell compartment in chronic renal failure patients. Nephrol Dial Transplant. 2007:22(11):3221-7

Książki/Rozdziały:

Ocena dawcy (zmarłego, żywego) oraz dobór dawcy. A Dębska-Ślizień, G. Moszkowska, Z. Włodarczyk. 2007 W:Leczenie nerkozastępcze po red. B. Rutkowskiego. Lublin: Wyd. CZELEJ sp. z.o.o., 297-311.

Aktualizacja strony: 01.06.2021
Mateusz Gliwiński, Dorota Iwaszkiewicz-Grześ, Monika Ryba-Stanisławowska, Bartosz Słomiński, Danuta Sosnowska, Piotr Trzonkowski, Maciej Zieliński