Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Immunologii Medycznej

Katedra i Zakład Immunologii Medycznej

Wydział Lekarski

POLECAMY W INTERNECIE

Pracownia Komórek Macierzystych i Terapii Komórkowych

Celem laboratorium jest opracowanie metod leczenia opartych na postępach w dziedzinie terapii komórkowych i transplantologii eksperymentalnej. Obecnie pracujemy nad zastosowaniem techniki leczenia ran i oparzeń w oparciu o namnożone in vitro autologiczne keratynocyty oraz nad protokołem leczenia chorób autoimmunologicznych przy pomocy namnożonych in vitro komórek regulatorowych CD25+CD4+. Kontynuujemy także prace nad funkcją układu odpornościowego w transplantologii oraz nad tworzeniem modeli zwierzęcych do testowania nowych związków immunosupresyjnych syntetyzowanych w kooperacji z Politechniką Gdańską.

Laboratorium Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Hematologii UCK

Laboratorium Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Hematologii (LIKTiH) jest specjalistycznym laboratorium Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Zadaniem LIKTiH jest wykonywanie badań diagnostycznych z zakresu immunologii medycznej dla pacjentów z klinik i poradni UCK a także innych zakładów opieki zdrowotnej oraz pacjentów indywidualnych. LIKTiH ściśle współpracuje z Zakładem Immunologii Klinicznej i Transplantologii GUMed, z którego się wywodzi, oraz Poradnią Immunologii Klinicznej i Poradnią Chorób Immunologicznych Dzieci UCK. Szczególnie polecamy umieszczony na stronie LIKTiH-UCK informator w formie PDF z wykazem i opisem wykonywanych badań immunologicznych.

Program Horyzont 2020: Action to Focus and Accelerate Cell-based Tolerance-inducing Therapies

The objective of this Action is to build a network of European Centres involved in Cell-based Tolerance-inducing Therapies (CTT) that will synergise CTT efforts to maximise gain of knowledge and to fast-forward directed CTT development for treatment of AID, allergy and prevention of graft rejection.

This will create a forum for the exchange and integration of knowledge and expertise and in doing so, will advance the systematic and standardised development and application of CTT in a more efficient and cost-effective way.

The Action aims to achieve this goal by

setting up common protocols between different centres,
defining and validating comparative functional parameters for safe CTT product application and
integrating and standardising immune monitoring of CTT.

„Terapie komórkowe w medycynie”

Skrypt omawia różne rodzaje terapii komórkowych mające zastosowanie m.in. w medycynie regeneracyjnej , transplantologii, immunologii klinicznej i terapii nowotworów. W opracowaniu zwrócono również uwagę na aspekty prawne, techniczne i bezpieczeństwo terapii komórkowych. Autorzy: Prof. Piotr Trzonkowski, dr Michał Pikuła, dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska (praca w języku angielskim).

Przeszczep wysp trzustkowych – raport z projektu

W latach 2010-2018 naukowcy z Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii naszej uczelni prowadzili prace nad przeszczepianiem wysp trzustkowych. Przeszczep wysp trzustkowych to technika wprowadzona do praktyki klinicznej około 20 lat temu. Ma ona bardzo ograniczone zastosowanie jedynie u pacjentów, u których nie można uzyskać kontroli glikemii przy pomocy terapii insuliną. W transplantologii wysp trzustkowych wyzwaniem jest ciągle ochrona przeszczepu przed odrzuceniem przez organizm biorcy oraz znaczące efekty uboczne stosowanej immunosupresji. Z tego powodu więcej niż połowa pacjentów traci przeszczepione wyspy w ciągu 5 lat od zabiegu.
PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY. W JEDNOSTCE NIE TOCZĄ SIĘ ŻADNE PRACE NAD JEGO KONTYNUACJĄ.

Aktualizacja strony: 01.06.2021
Mateusz Gliwiński, Dorota Iwaszkiewicz-Grześ, Monika Ryba-Stanisławowska, Bartosz Słomiński, Danuta Sosnowska, Piotr Trzonkowski, Maciej Zieliński