Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Immunologii Medycznej

Katedra i Zakład Immunologii Medycznej

Wydział Lekarski

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

 • Nowe techniki medyczne oparte o immunoterapię (projekt rozwojowy NCBiR) – PROJEKT ZAKOŃCZONY
  Więcej>>
 • PROJEKT STRATEGMED TREGS: „Terapia komórkowa w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127-„
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Więcej>>
 • Rola komórek regulatorowych w odporności i możliwości ich zastosowania w terapii immunosupresyjnej po przeszczepach allogenicznych i w chorobach autoimmunologicznych.
 • Zaburzenia odporności a cukrzyca typu 1.
 • Zmiany epigenetyczne w toczniu rumieniowatym trzewnym – znaczenie metylacji DNA (grant NCN). – PROJEKT ZAKOŃCZONY
 • Leczenie trudno gojących się ran u ludzi z zastosowaniem autologicznych przeszczepów hodowanych in vitro komórek macierzystych naskórka oraz keratynocytów. – PROJEKT ZAKOŃCZONY
 • Profil ekspresji genów w hodowlach ludzkich komórek progenitorowych naskórka i jego wpływ na powodzenie terapii ran u ludzi (grant NCN). – PROJEKT ZAKOŃCZONY
 • Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji (projekt NCBiR STRATEGMED Regennova) Więcej>> – PROJEKT ZAKOŃCZONY
 • Action to Focus and Accelerate Cell-based Tolerance-inducing Therapies (A FACTT). Więcej>>
 • Ocena antygenowo specyficznych limfocytów regulatorowych u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 (grant NCBiR Lider)
Aktualizacja strony: 01.06.2021
Mateusz Gliwiński, Dorota Iwaszkiewicz-Grześ, Monika Ryba-Stanisławowska, Bartosz Słomiński, Danuta Sosnowska, Piotr Trzonkowski, Maciej Zieliński