Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Immunologii Medycznej

Katedra i Zakład Immunologii Medycznej

Wydział Lekarski

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Terapie komórkowe

Biologia komórek macierzystych (markery, sygnalizacja wewnątrzkomórkowa, podstawy molekularne regeneracji). Rodzaje komórek macierzystych. Techniki izolacji komórek z różnych tkanek (szpik kostny, tkanka tłuszczowa, krew, pępowina, skóra).Uzyskiwanie i hodowla indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSCs).Kliniczne zastosowania komórek układu immunologicznego (limfocyty, komórki dendrytyczne). Możliwości klinicznego zastosowania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej (leczenie chorób degeneracyjnych, zapalnych, genetycznych).
Podstawy inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej (np. uzyskiwanie wysp trzustkowych, substytutów skóry, kości, chrząstki).Modyfikacje genetyczne komórek oraz możliwości ich klinicznego wykorzystania w leczeniu wybranych schorzeń człowieka (niedobory immunologiczne, choroby metaboliczne oraz nowotworowe). Aspekty prawne, etyczne oraz ograniczenia terapii komórkowych

Aktualizacja strony: 01.06.2021
Mateusz Gliwiński, Dorota Iwaszkiewicz-Grześ, Monika Ryba-Stanisławowska, Bartosz Słomiński, Danuta Sosnowska, Piotr Trzonkowski, Maciej Zieliński