Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Immunologii Medycznej

Katedra i Zakład Immunologii Medycznej

Wydział Lekarski

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Immunopatologia – Oddział Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmacji semestr IV-2rok

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy Państwu ramowy program zajęć z immunopatologii – dyscypliny laboratoryjnej i klinicznej, która zajmuje się patogenezą, diagnozowaniem i leczeniem chorób będących następstwem zaburzeń mechanizmów immunologicznych. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna dla analityka medycznego, pracującego nie tylko w klinice czy w szpitalu lecz również w zakładzie podstawowej opieki medycznej. Prawidłowość wykonanego badania, jego interpretacja i ścisła współpraca z lekarzem zlecającym badanie, często decydują o dalszych losach pacjenta.

Mamy głęboką nadzieję, że układ zajęć z immunopatologii ułatwi Państwu w przyszłości zastosowanie i propagowanie poznanych metod diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny.

Zespół Dydaktyczny

Treść programu:
Celem zajęć jest:

• Zrozumienie znaczenia zaburzeń immunologicznych w patogenezie chorób

• Nabycie przez przyszłych analityków medycznych umiejętności prawidłowego doboru, wykonania i interpretacji badań immunologicznych

• Poznanie zasad współpracy z lekarzem leczącym

Obowiązujące piśmiennictwo:
• „Immunologia Kliniczna” pod red. Marka L. Kowalskiego
• „Immunologia”- J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek

Regulamin dydaktyczny przedmiotu:

• Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa; studenci nieobecni z przyczyn losowych mogą odrobić zajęcia w dogodnym terminie z inną grupą – zgodnie z planem zajęć. Zgoda na odrabianie ćwiczeń jest każdorazowo podejmowana przez asystenta prowadzącego ćwiczenia. Jeśli zwiększenie ilości osób ćwiczących zagraża prawidłowości prowadzonych zajęć, asystent ma prawo odmówić wpuszczenia studenta na ćwiczenia

• W przypadku gdy nie jest możliwe odrobienie ćwiczenia z inną grupą, student może zaliczyć materiał ćwiczenia u asystenta
• prowadzącego lub kierownika zakładu

• Na ćwiczeniach obowiązuje odzież ochronna.

• Forma zaliczenia przedmiotu – zaliczenie

I termin – test (zakres punktów –65%-100%), II i III termin – 4 tematy opisowe( zakres punktów za prawidłowo opisany temat 1-3)Warunki wpisu ocen pozytywnych do indeksu:
I termin – test II i III termin – 4 tematy opisowe
Ocena dostateczna - 61 – 74 % odpowiedzi prawidłowych 4 – 7 punktów
Ocena dobra - 75 – 90% odpowiedzi prawidłowych 8 – 9 punktów
Ocena bardzo dobra - 91 – 100 % odpowiedzi prawidłowych 10 – 12 punktów

Aktualizacja strony: 01.06.2021
Mateusz Gliwiński, Dorota Iwaszkiewicz-Grześ, Monika Ryba-Stanisławowska, Bartosz Słomiński, Danuta Sosnowska, Piotr Trzonkowski, Maciej Zieliński