Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Immunologii Medycznej

Katedra i Zakład Immunologii Medycznej

Wydział Lekarski

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

*Immunopatologia*- Oddział Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmacji, semestr VII 4 rok

Forma zaliczenia przedmiotu-egzamin
I.termin-test- 11 styczeń 2005, godz.11.30
II.termin-cztery tematy opisowe, 18 styczeń 2005
III.termin-cztery tematy opisowe, 2 luty 2005

(daty proponowane, do ustalenia ze starostą roku)

Warunki wpisu ocen pozytywnych do indeksu:
I.termin, -_II_. i III.termin
ocena dostateczna 60-70 punktów, 40_-_60
ocena dobra-75-90 punktów, 61_-_95
ocena bardzo dobra-91-100 punktów, 96_-_100
*Do egzaminu *mogą przystąpić studenci, którzy aktywnie uczestniczyli w seminariach i ćwiczeniach. Osoby nieobecne z przyczyn losowych mogą uczestniczyć w zajęciach z inną grupą zgodnie z planem.
Na wszystkich ćwiczeniach i seminarium z immunocytochemii obowiązuje odzież ochronna!

Zalecane materiały:
1.Notatki z wykładów, ćwiczeń i seminariów
2.Immunologia kliniczna, pod red. M.L.Kowalskiego
3.Immunocytochemia, pod. red.M.Zabieli
4.Metody diagnostyki serologicznej w reumatologii, pod red. S.Lufta

Aktualizacja strony: 01.06.2021
Mateusz Gliwiński, Dorota Iwaszkiewicz-Grześ, Monika Ryba-Stanisławowska, Bartosz Słomiński, Danuta Sosnowska, Piotr Trzonkowski, Maciej Zieliński