Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki

Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki

Wydział Lekarski

DYDAKTYKAZajęcia z „Biofizyki” dla kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, lekarskiego English Division, elektroradiologii, ratownictwa medycznego, fizjoterapii, farmacji, analityki medycznej GUMed


Zajęcia fakultatywne z „Biofizyki narządów”, „Technik medycznych”, „Podstaw fizycznych metod obrazowania w medycynie” oraz* „Fizyki nurkowania” dla kierunku lekatrskiego GUMed*


Zajęcia z „Ochrony Przed promienipwaniewm Jonizującym” dla kierunku lekarsko-dentystycznego GUMed


Zajęcia z „Podstawy fizyczne materiałoznawstwa protetycznego” dla kierunku techniik dentystycznych GUMed


Zajęcia z „Fizyki medycznej, „Aparatury medycznej, „Technik diagnostycznych w medycynie”, „Metod obrazowania w medycynie nuklearnej, „Metod obrazowania w medycnie” dla międzywydziałowego kierunku inżynierii mechaniczno-medycznej (Wydział Lekarski GUMed, Wydział Mechaniczny PG)Aktualizacja strony: 03.10.2019
Piotr Boguś, Bogumił Łopatowski