Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki

Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki

Wydział Lekarski

PRACOWNIA EPR

Pracownia Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego
Kierownik pracowni : dr hab. Bartłomiej Ciesielski
Temat badań: Dozymetria promieniowania jonizującego metodą spektroskopii Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego – EPR.


Badania prowadzone w Pracowni EPR Katedry dotyczą ilościowej charakterystyki stabilnych wolnych rodników wygenerowanych w materii przez promieniowanie jonizujące. W przypadku materiałów biologicznych zachowujących wygenerowany promieniowaniem sygnał EPR (tkanki zębów, kości, paznokcie, włosy), pomiar natężenia tego sygnału pozwala na określenie ex vivo dawki pochłoniętego promieniowania. Pozwala to na zaliczenie tej techniki badawczej do jednej z metod biodozymetrii. Dozymetria EPR w szkliwie zębów odegrała istotną rolę w dokumentacji dawek pochłoniętych przez ofiary ataków jądrowych na Hiroszimę i Nagasaki jak również przez ludność regionów skażonych w rezultacie awarii czarnobylskiej. Ostatnio, pomiary EPR próbek kości i paznokci wykorzystuje się w celu określenie dawek u ofiar wypadków radiacyjnych w radioterapii i w przemysłowych zastosowaniach izotopów promieniotwórczych.

Pracownia EPR Katedry i Zakładu Fizyki i Biofizyki od kilkunastu lat aktywnie uczestniczy w międzynarodowych programach porównawczych dozymetrii EPR. Tematyka dozymetrii EPR była przedmiotem 2 prac licencjackich, 5 prac magisterskich, 3 prac doktorskich, jednej rozprawy habilitacyjnej zrealizowanych w Katedrze Biofizyki.


_______ Spektrometr EPR to nowoczesna aparatura do badań cząstek paramagnetycznych takich jak np. wolne rodniki ____

Wnęka rezonansowa spektometru

Spektrometr EPR

Aktualizacja strony: 03.10.2019
Piotr Boguś, Bogumił Łopatowski