Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Fizjopatologii

Katedra i Zakład Fizjopatologii

Wydział Lekarski

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

W Katedrze i Zakładzie Fizjopatologii realizowane są projekty badawcze w ramach działalności statutowej ST-58 (“Rola ograniczonych procesów proteolitycznych w mechanizmie starzenia się limfocytów i patogenezie przewlekłych chorób zapalnych i neurodegeneracyjnych”) a także indywidualne projekty fundowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki.

Uzyskane granty:

 • Grant Narodowego Centrum Nauki Opus 22 “Nowe immunomodulatory kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalna terapia w toczniu rumieniowatym układowym” (kierownik projektu: dr hab. Anna Wardowska, 2022-2026)
 • Grant Naukowa Fundacja Polpharmy “Układ immunologiczny pacjentów z nerkową postacią tocznia rumieniowatego układowego po przebytej infekcji SARS-CoV-2” (kierownik projektu: dr hab. Anna Wardowska, 2021-2024)
 • Grant Narodowego Centrum Nauki Miniatura 2 “Wzajemne relacje apoptozy i autofagii limfocytów T krwi obwodowej w zaburzeniach depresyjnych” (kierownik projektu: dr Krzysztof Pietruczuk, 2019)
 • Grant Narodowego Centrum Nauki Miniatura UMO-2011/01/M/NZ3/02948 “Możliwy udział zmian aktywności systemu kalpainy-kalpastatyny w procesach starzenia się ludzkich limfocytów T – porównanie osób długowiecznych Polski (Pomorskie) i Włoch (Sycylia)” (kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek M. Witkowski, 2012-2014)
 • Grant promotorski KBN N N401 614140 “Wpływ leków normotymicznych na apoptozę i aktywację limfocytów T krwi obwodowej chorych na chorobę afektywną dwubiegunową” (kierownik projektu: dr Krzysztof Pietruczuk, 2012-2013)
 • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Iuventus Plus IP2010 022770 “Regulacja transkrypcji genu kodującego receptor dla erytropoetyny w limfocytach T CD4+” (kierownik projektu: dr Katarzyna Lisowska, 2011)
 • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Iuventus Plus IP2010 038770 “Wpływ zahamowania ekspresji ZNF334 na fenotyp i czynności limfocytów CD4+ pochodzących od osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz próba zbadania molekularnego podłoża tego zjawiska” (kierownik projektu: dr Monika Soroczyńska-Cybula, 2011)

Prace własne:

 • IDUB 01-0502/08/262: Analiza lizoproteomiczna produktów działania proteaz z grupy kalpain w ludzkich komórkach odpornościowych (kierownik: prof. dr hab. Jacek Witkowski, 2021)
 • IDUB 01-0510/08/262: Ocena ekspresji α-Klotho w limfocytach T CD4+ u pacjentów hemodializowanych (kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Lisowska, 2021)
 • MB 01-0422/08/262: Ocena wpływu dwóch nieinwazyjnych metod stymulacji nerwu błędnego na stan psychiczny i wybrane parametry układu odpornościowego pacjentów chorujących na depresję jednobiegunową (rozprawa doktorska, kierownik pracy: Mateusz Maziewski)
 • MB 01-423/08/262: Wpływ ketaminy na układ odpornościowy u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi (rozprawa doktorska, kierownik pracy: Łukasz Szałach)
 • MB 01-0422/08/262: Wpływ oleju z czarnuszki siewnej (Nigella sativa) na fenotyp, altywacje oraz apotozę limfocytów T (rozprawa doktorska, kierownik pracy: Klaudia Ciesielska-Figlon)
 • MN 01-0113/08: Udział mikroRNA w procesie starzenia się ludzkich limfocytów T (rozprawa doktorska, kierownik pracy: Joanna Frąckowiak)
 • MN 101: Ocena funkcji limfocytów B u chorych na przewlekłą chorobe nerek i jej modulacji przez erytropoetynę (rozprawa doktorska, kierownik pracy: Aleksandra Jasiulewicz)
Aktualizacja strony: 26.04.2024
Katarzyna Lisowska, Agnieszka Odachowska