Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Anatomii  > Zakład Anatomii i Neurobiologii

Zakład Anatomii i Neurobiologii

Katedra Anatomii

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

  • Organizacja synaptyczna i połączenia korowe przedmurza i ciała migdałowatego
  • Ocena aktywacji wybranych szlaków sygnalizacyjnych w przebiegu programowanej śmierci komórek glejowych w warunkach niedokrwienia mózgowia u szczura
  • Rozwój, dojrzewanie i starzenie neuronów ciała migdałowatego i przedmurza
  • Lokalizacja zmian patologicznych w płacie skroniowym w otępieniu naczyniopochodnym i chorobie Alzheimera
  • Filogeneza i anatomia porównawcza przedmurza i ciała migdałowatego
  • Ukształtowanie i zmienność struktur płata skroniowego w badaniach pośmiertnych i przy pomocy MRI

Uzyskane granty:

  • Jak stopień rozwoju mózgowia wpływa na plastyczność układu kontrolującego odpowiedź na stres – badania behawioralne oraz porównawcze oposa (Monodelphis domestica) i szczura? – kierownik projektu – dr Ilona Klejbor
  • Ocena neuroprotekcyjnego wpływu kwasu walproinowego i minocykliny na rozwój padaczki w przebiegu krwiaka śródmózgowego u szczura – kierownik projektu dr Katarzyna Majak
  • Wpływ inhibitorów proteasomów na struktury zaangażowane w procesy zapamiętywania i pamięci – potencjalne znaczenie dla patogenezy chorób zwyrodnieniowych mózgu – kierownik projektu dr Sławomir Wójcik
Aktualizacja strony: 11.07.2023
Jan Spodnik