Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Anatomii  > Zakład Anatomii i Neurobiologii

Zakład Anatomii i Neurobiologii

Katedra Anatomii

PROFIL

  • Struktura ośrodków podkorowych i ich połączenia z korą mózgu
  • Morfologia i rozmieszczenie neuronów zawierających białka wiążące wapń w przedmurzu, jądrze śródgruszkowym, ciele migdałowatym i prążkowiu szczura i oposa
  • Molekularne podstawy procesów uczenia się i pamięci emocjonalnej w zwierzęcych modelach padaczki
  • Zmiany ekspresji komórek glejowych w przebiegu ostrego krwotocznego i niekrwotocznego udaru mózgu u szczura
  • Plastyczność układu kontrolującego odpowiedź stresową – badania behawioralne oraz porównawcze oposa (Monodelphis domestica) i szczura
  • Wpływ inhibitorów proteasomów na struktury zaangażowane w procesy zapamiętywania i emocji – ich potencjalne znaczenie w chorobach zwyrodnieniowych mózgu
  • Rola miostatyny w patogenezie atrofii mięśniowej (Projekt prowadzony we współpracy z Department of Pathology and Animal Health, University of Naples Federico II, Włochy)
Aktualizacja strony: 11.07.2023
Jan Spodnik