Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii  > Zakład Prewencji i Dydaktyki

Zakład Prewencji i Dydaktyki

Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

DYDAKTYKA

Zakład Prewencji i Dydaktyki kieruje realizacją następujących
przedmiotów:

1.style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      style='mso-bidi-font-weight:normal'>Propedeutyka Chorób Wewnętrznych 1 (class=SpellE>Introduction to Internal class=SpellE>Medicine 1), dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego

 

Celem przedmiotu
jest nauczenie studentów prawidłowego zbierania wywiadu lekarskiego obraz
przeprowadzania badania fizykalnego. Zajęcia wykonywane są w warunkach
symulowanych – studenci badają siebie wzajemnie oraz wykorzystują dodatkowy
sprzęt w postaci modeli i fantomów.

 

Zajęcia
prowadzone są w budynku nr 1 przy ulicy Dębinki 7. Przedmiot oraz lokalizacja i
wyposażenie Zakładu wprowadzone zostały dzięki realizacji projektu “Poprawa
jakości kształcenia studentów poprzez przebudowę pomieszczeń po przychodni
przyklinicznej i wyposażenie nowej pracowni pacjenta symulowanego w GUMed w
Gdańsku i APS w Słupsku”. Otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego – całkowity budżet wyniósł
3 998 249,69 zł, a dofinansowanie z EFRR dla GUMed – 2 682 200,55 zł.
Umowę podpisano 2 czerwca 2011, a projekt zakończono w połowie 2014 roku.
Dzięki niemu utworzono i wyposażono między innymi 5 pracowni dydaktycznych, 2
symulowane gabinety lekarskie, studio nagrań oraz multimedialną salę
seminaryjną.

 

2.style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      style='mso-bidi-font-weight:normal'>Propedeutyka Chorób Wewnętrznych 2 (class=SpellE>Introduction to Internal class=SpellE>Medicine 2) dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego

 

Zajęcia są
kontynuacją przedmiotu rozpoczynanego na II roku studiów. Studenci rozwijają
umiejętności w zakresie zbierania wywiadu i badania fizykalnego na oddziale
szpitalnym w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii UCK, dzięki
kontaktom z realnymi pacjentami. Ponadto nabywają wiedzę dotyczącą
epidemiologii, symptomatologii i diagnostyki podstawowych schorzeń w dziedzinie
chorób wewnętrznych.

 

Zajęcia
realizowane są w formie seminariów, ćwiczeń przy łóżku pacjenta, ale również
nowoczesnych metod dydaktycznych. Zaliczyć do nich można:

 

style='font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:
Symbol;color:black;mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:12.0pt;mso-fareast-language:
PL'>·        
nauczanie
problemowe (PBL – Problem Based Learning
),
technikę nauki wykorzystującą dyskusję w grupach, uczenie innych i samodzielne
pogłębianie wiedzy w oparciu o przedstawiony studentom problem wykraczający
poza ich aktualną wiedzę i umiejętności. Zajęcia prowadzone są w małych grupach
dyskusyjnych. Poza uzupełnianiem wiedzy medycznej rozwijają też kompetencje,
takie jak:

style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings'>Ø 
-Identyfikacja
i rozwiązywanie problemów

style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings'>Ø 
- Współpraca w grupie

style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings'>Ø 
- Konstruktywna krytyka

style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings'>Ø 
- Umiejętność rozwiązywania trudnych i
konfliktowych sytuacji.

style='font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:
Symbol'>·        
pacjent
standaryzowany

 

style='mso-list:Ignore'>3.      
Zajęcia
fakultatywne:

- ABC Interny
dla studentów III roku Wydziału Lekarskiegostyle='color:red'>

- ABC diagnozy
lekarskiej – ciekawe przypadki kliniczne dla studentów II roku Wydziału
Lekarskiego

- Komunikacja z
pacjentem. Punkt widzenia lekarza praktyka, dla studentów III roku Wydziału
Lekarskiego

style='mso-bidi-font-style:normal'> 

Ponadto, dzięki czynnej pracy zawodowej w Klinice Nadciśnienia
Tętniczego i Diabetologii pracownicy Zakładu zaangażowani są również w
dydaktyce w następujących przedmiotach:

1.style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      Choroby
wewnętrzne – Nadciśnienie tętnicze i diabetologia (Internal
Medicinehypertension and
diabetology), dla studentów IV roku Wydziału
Lekarskiego

2.style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      Choroby
wewnętrzne (Internal Medicine),
dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego

 

Kolekcja
filmów szkoleniowych współtworzonych przez pracowników Zakładu Prewencji i
Dydaktyki
style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%'>Aktualizacja strony: 02.10.2023
Krzysztof Flis, Janusz Springer