Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii  > Zakład Prewencji i Dydaktyki

Zakład Prewencji i Dydaktyki

Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

DYDAKTYKA

Zakład Prewencji i Dydaktyki kieruje realizacją następujących przedmiotów:

1.      Propedeutyka Chorób Wewnętrznych 1 (Introduction to Internal Medicine 1), dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego

 

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów prawidłowego zbierania wywiadu lekarskiego obraz przeprowadzania badania fizykalnego. Zajęcia wykonywane są w warunkach symulowanych – studenci badają siebie wzajemnie oraz wykorzystują dodatkowy sprzęt w postaci modeli i fantomów.

 

Zajęcia prowadzone są w budynku nr 1 przy ulicy Dębinki 7. Przedmiot oraz lokalizacja i wyposażenie Zakładu wprowadzone zostały dzięki realizacji projektu “Poprawa jakości kształcenia studentów poprzez przebudowę pomieszczeń po przychodni przyklinicznej i wyposażenie nowej pracowni pacjenta symulowanego w GUMed w Gdańsku i APS w Słupsku”. Otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego – całkowity budżet wyniósł 3 998 249,69 zł, a dofinansowanie z EFRR dla GUMed – 2 682 200,55 zł. Umowę podpisano 2 czerwca 2011, a projekt zakończono w połowie 2014 roku. Dzięki niemu utworzono i wyposażono między innymi 5 pracowni dydaktycznych, 2 symulowane gabinety lekarskie, studio nagrań oraz multimedialną salę seminaryjną.

 

2.      Propedeutyka Chorób Wewnętrznych 2 (Introduction to Internal Medicine 2) dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego

 

Zajęcia są kontynuacją przedmiotu rozpoczynanego na II roku studiów. Studenci rozwijają umiejętności w zakresie zbierania wywiadu i badania fizykalnego na oddziale szpitalnym w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii UCK, dzięki kontaktom z realnymi pacjentami. Ponadto nabywają wiedzę dotyczącą epidemiologii, symptomatologii i diagnostyki podstawowych schorzeń w dziedzinie chorób wewnętrznych.

 

Zajęcia realizowane są w formie seminariów, ćwiczeń przy łóżku pacjenta, ale również nowoczesnych metod dydaktycznych. Zaliczyć do nich można:

 

·        nauczanie problemowe (PBL – Problem Based Learning), technikę nauki wykorzystującą dyskusję w grupach, uczenie innych i samodzielne pogłębianie wiedzy w oparciu o przedstawiony studentom problem wykraczający poza ich aktualną wiedzę i umiejętności. Zajęcia prowadzone są w małych grupach dyskusyjnych. Poza uzupełnianiem wiedzy medycznej rozwijają też kompetencje, takie jak:

Ø Identyfikacja i rozwiązywanie problemów

Ø  Współpraca w grupie

Ø  Konstruktywna krytyka

Ø  Umiejętność rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji.

·        pacjent standaryzowany

 

3.      Zajęcia fakultatywne:

- ABC Interny dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego

- ABC diagnozy lekarskiej – ciekawe przypadki kliniczne dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego

- Komunikacja z pacjentem. Punkt widzenia lekarza praktyka, dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego

 

Ponadto, dzięki czynnej pracy zawodowej w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii pracownicy Zakładu zaangażowani są również w dydaktyce w następujących przedmiotach:

1.      Choroby wewnętrzne – Nadciśnienie tętnicze i diabetologia (Internal Medicinehypertension and diabetology), dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego

2.      Choroby wewnętrzne (Internal Medicine), dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego

 

Kolekcja filmów szkoleniowych współtworzonych przez pracowników Zakładu Prewencji i Dydaktyki


Aktualizacja strony: 26.08.2021
Krzysztof Flis, Janusz Springer