Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Rehabilitacji  > Klinika Rehabilitacji

Klinika Rehabilitacji

Katedra Rehabilitacji

OBRONIONE PRACE DOKTORSKIE

1) promotor: prof. Kazimierz Szawłowski:

• Lek. med. Wiesława Nyka – „Kształtowanie postawy ciała u dzieci z niedowładem spastycznym w następstwie wrodzonego i wcześnie nabytego uszkodzenia mózgu”

• Mgr Gabriela Chojnacka – „Rola rozwoju osobowości w procesie rehabilitacji dziecka z postępującą dystrofią mięśniową Duchenne’a”.

2) promotor: prof. Stanisław Bakuła:

• lek med. Iwona Maciąg-Tymecka -„Kształtowanie się funkcji postawnych i lokomocyjnych u dzieci
z mózgowym porażeniem dziecięcym leczonych wstrzyknięciami toksyny botulinowej.

• lek.med. Joanna Jabłońska-Brudło – „Dynamika zmian obrazu klinicznego i elektrofizjologicznego
w 6-letniej prospektywnej analizie następstw urazu termicznego u ofiar pożaru Hali Widowiskowej Stoczni Gdańskiej w roku 1994.

• mgr Rita Hansdorfer-Korzon – „Optymalizacja metod fizjoterapeutycznych diagnostycznych w leczeniu obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii”.

• lek.med. Dominika Zielińska – „Ocena przydatności ćwiczeń fizycznych, modyfikacji stylu życia oraz psychoterapii w rehabilitacji chorych z upośledzoną funkcją lewej komory serca”.

• lek.med. Jacek Drozdowski – „Analiza czynników prognostycznych, dynamiki przebiegu oraz obiektywnej i subiektywnej oceny skuteczności rehabilitacji chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc”.

• Lek.med. Agnieszka Biernacka – „Analiza wydolności fizycznej i siły wybranych grup mięśniowych oraz próba oceny stopnia i rodzaju niepełnosprawności pacjentów z twardziną uogólnioną”.

• Mgr Maria Izabela Mielnik – „Zastosowanie elementów śpiewu klasycznego w rehabilitacji chorych
z zaburzeniami głosu”

• Mgr Elżbieta Rajkowska-Labon – „Skuteczność postępowania fizjoterapeutycznego w leczeniu nietrzymania moczu po zabiegach operacyjnych raka prostaty”.

• Mgr Katarzyna Gierat-Haponiuk – „Ocena wpływu kompleksowego programu rehabilitacji na wydolność fizyczną pacjentów w odległym okresie po chirurgicznej korekcji wrodzonych wad serca”.

• Lek. med. Anna Binkiewicz- Glińska – „Analiza efektywności, jakości oraz organizacji rehabilitacji pacjentów na przykładzie modelu ochrony zdrowia w Polsce i Kanadzie.

• Lek.med. Piotr Niedoszytko – „Rehabilitacja pacjentów po implantacji wszczepialnego kardiowertera defibrylatora”.

• Lek.med. Maria Michajłowska – „Ocena skuteczności wczesnej poszpitalnej rehabilitacji kardiologicznej
w warunkach domowych pod kontrolą telemetrii”.

• Mgr Marta-Skoczkowska-Nedoszytko – „Wartość prognostyczna Kwestionariusza DS.14 oraz osobowości typu D wśród chorych po przebytym zawale serca”.

• Mgr Marzena Olszewska-Karaban – „Ocena propriocepcji i sposobu kontroli postawy ciała
u pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa”.

• Mgr Magdalena Podczarska-Głowacka – „Aktywność fizyczna jako o czynnik rehabilitacji pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego”.

• Mgr+Anna Permoda+ – „Ocena stanu funkcjonalnego układu kontroli postawy udzieci z wykrytymi zaburzeniami w postawie ciała”.

3) promotor- dr hab. Dominika Szalewska:

• Mgr Aneta Dąbrowska – „Ocena funkcji układu proprioceptywnego oraz zależności wzrokowej
w procesie kontroli postawy ciała osób ze skoliozą idiopatyczną”.

Aktualizacja strony: 16.12.2022
Agnieszka Sobierajska-Rek, Dominika Szalewska