Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Mikrobiologii  > Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Katedra Mikrobiologii

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Najważniejsze publikacje:

 1. Biofilm Formation and Prevalence of Biofilm-Related Genes Among Clinical Strains of Multidrug-Resistant Staphylococcus aureus. NATALIA KAŹMIERCZAK, Bartłomiej Grygorcewicz, LIDIA PIECHOWICZ. Microbial Drug Resistance.Jul 2021.956-964.
 2. Environmental phage-based cocktailand antibiotic combination effects on Acinetobacter baumannii biofilm in a human urine model. Grygorcewicz Bartłomiej, Wojciuk Bartosz, Roszak Marta, ŁUBOWSKA NATALIA, Błażejczak Piotr, Jursa-Kulesza Joanna, Rakoczy Rafał, Masiuk Helena, Dołęgowska Barbara. Microb. Drug Resist. 2021 : vol. 27, nr 1, s. 25-35.
 3. Changes of urine isolates of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae biofilm affect monocytes’ response. AGNIESZKA DACA, Justyna Gołębiewska, Marek Bronk, TOMASZ JARZEMBOWSKI. World J Microbiol Biotechnol. 2021 Sep 28;37(11):181.
 4. Antibiotics act with vB_AbaP_AGC01 phage against Acinetobacter baumannii in human heat-inactivated plasma blood and Galleria mellonella models. Grygorcewicz Bartłomiej, Roszak Marta, Golec Piotr, Śleboda-Taront Daria, ŁUBOWSKA NATALIA, Górska Martyna, Jursa-Kulesza Joanna, Rakoczy Rafał, Wojciuk Bartosz, Dołęgowska Barbara. Int. J. Mol. Sci. 2020 : vol. 21, nr 12, art. ID 4390, s. 1-14.
 5. Dissemination of t437-SCCmecIV and coagulase-negative t037-SCCmecIII types among borderline oxacillin-resistant staphylococcus aureus isolated from skin infections and diabetic foot ulcers. STAŃKOWSKA MARIA, GARBACZ KATARZYNA, PIECHOWICZ LIDIA, Bronk Marek. Infect. Drug Resist.2019 : vol. 12, s. 3197-3203.
 6. Proliferation rate and penicillin binding of enterococcalisolates from patients with immunosuppression JARZEMBOWSKI TOMASZ A., DACA AGNIESZKA E., WITKOWSKI JACEK M., BRYL EWA DOROTA.: Lett. Appl. Microbiol. 2019 : vol. 69, nr 1, s. 30-34.
 7. Characterization of the three new kayviruses and their lytic activity against multidrug-resistant Staphylococcus aureu. ŁUBOWSKA NATALIA, Grygorcewicz Bartłomiej, Kosznik-Kwaśnica Katarzyna, ZAUSZKIEWICZ-PAWLAK AGATA ], Węgrzyn Alicja, Dołęgowska Barbara, PIECHOWICZ LIDIA. Microorganisms. 2019 : vol. 7, art. ID 471, s. 1-18.
 8. New insight into genotypic and phenotypic relatedness of Staphylococcus aureus strains from human Infections or animal reservoirs. Lisowska-Łysiak Klaudia, Kosecka-Strojek Maja, Białecka Joanna, Kasprowicz Andrzej, GARBACZ KATARZYNA, PIECHOWICZ LIDIA, Kmet Vladimir, Savini Vincenzo, Międzobrodzki Jacek. Pol. J. Microbiol. 2019 : vol. 68, nr 1, s. 93-104.
 9. Subspecies differentiation and genotyping of Francisella tularensis strains isolated from clinical and environmental samples. Cieślik P., Knap J. P., PIECHOWICZ LIDIA, Bielawska -Drózd A.. Lett. Appl. Microbiol. 2018 : vol. 67, nr 6, s. 550-556.
 10. Activity of antimicrobial peptides and conventional antibiotics against superantigen positive Staphylococcus aureus isolated from patients with atopic dermatitis. BŁAŻEWICZ IZABELA, JAŚKIEWICZ MACIEJ, PIECHOWICZ LIDIA, NEUBAUER DAMIAN, NOWICKI ROMAN J., KAMYSZ WOJCIECH, BARAŃSKA-RYBAK WIOLETTA. Post. Dermatol. Alergol. 2018 : t. 35, nr 1, s. 74-82.
 11. Biofilm Staphylococcus aureus i rola bakteriofagów w jego eradykacji.
  ŁUBOWSKA NATALIA, PIECHOWICZ LIDIA. Post. Hig. Med. Dośw. (online). 2018 : t. 72, s. 101-107.
 12. In vitro estimation of the infectious potential of the enterococcal strain by an analysis of monocytes’ response to the formed biofilm. JARZEMBOWSKI TOMASZ, DACA AGNIESZKA, WITKOWSKI JACEK M., BRYL EWA, RUTKOWSKI BOLESŁAW, Kasprzyk Joanna. Post. Hig. Med. Dośw. (online)2018 : t. 72, s. 290-294.
 13. Decolonization of Staphylococcus aureus in patients with atopic dermatitis: a reason for increasing resistance to antibiotics? BŁAŻEWICZ IZABELA, JAŚKIEWICZ MACIEJ, BAUER MARTA, PIECHOWICZ LIDIA, NOWICKI ROMAN J., KAMYSZ WOJCIECH, BARAŃSKA-RYBAK WIOLETTA. Post. Dermatol. Alergol. 2017 : t. 34, nr 6, s. 553-560
 14. Increasing rate of daptomycin non-susceptible strains of Staphylococcus aureus in patients with atopic dermatitis.BŁAŻEWICZ IZABELA, JAŚKIEWICZ MACIEJ, PIECHOWICZ LIDIA, NEUBAUER DAMIAN, NOWICKI ROMAN J., KAMYSZ WOJCIECH, BARAŃSKA-RYBAK WIOLETTA. Post. Dermatol. Alergol. 2017 : t. 34, nr 6, s. 547-552.
 15. Drug-eluting biopsy needle as a novel strategy for antimicrobial prophylaxis in tansrectal prostate biopsy. Sieczkowski Marcin, GIBAS ARTUR, Wasik Andrzej, Kot-Wasik Agata, PIECHOWICZ LIDIA, Namieśnik Jacek, MATUSZEWSKI MARCIN. Technol. Cancer Res. Treat. 2017 : vol. 16, nr 6, s. 1038-1043.
 16. Activity of antimicrobial peptides, alone or combined with conventional antibiotics, against Staphylococcus aureus isolated from the airways of cystic fibrosis patients. GARBACZ KATARZYNA, KAMYSZ WOJCIECH, PIECHOWICZ LIDIA. Virulence. 2017 : vol. 8, nr 1, s. 94-100.
 17. Distribution of toxin genes among different spa types and phage types of animal Staphylococcus aureus.KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ, A.Mroczkowska. Arch. Microbiol. 2015; vol. 197, nr 7, s. 935-940
 18. The high PMNs phagocytosis resistance of enterococcal isolates from RTx patiens. TOMASZ JARZEMBOWSKI, AGNIESZKA DACA, JACEK M. WITKOWSKI, EWA BRYL, BOLESŁAW RUTKOWSKI. BioMed Res. Int. 2015; vol.2015, art. ID 432579, s. [1-5]
 19. Clonal distribution of bone sialoprotein-binding protein gene among Staphylococcus aureus isolates associated with bloodstream infections. KATARZYNA WIŚNIEWSKA, A. Piórkowska, JOANNA KASPRZYK, M. Bronk, KRYSTYNA ŚWIEĆ Folia Microbiol. 2014; vol. 59, nr 6, s. 465-471.
 20. Prophages in enterococcal isolates from renal transplant recipients: renal failure etiologies promote selection of strains. AGNIESZKA DACA, TOMASZ JARZEMBOWSKI, JACEK M. WITKOWSKI, EWA BRYL, BOLESŁAW RUTKOWSKI, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. BioMed Res. Int. 2014; vol. 2014, art. ID 514689,
 21. The structure of O-polysaccharide isolated from Cronobacter universalis NCTC 9529. K. Marszewska, M. Czerwicka, S. J. Forsythe, E. Sałdak, S. Szulta, HALINA DZIADZIUSZKO, K. Ossowska, Z. Kaczyński. Carbohydr. Res. 2014; vol. 398, s. 77-79, bibliogr. 17 poz., streszcz. ang.
 22. Structural studies of O-polysaccharide isolated from Cronobacter sakazakii Sequence Type 12 from a case of neonatal necrotizing enterocolitis. Kinga Marszewska, Małgorzata Czerwicka, Stephen J. Forsythe, Karolina Ossowska, HALINA DZIADZIUSZKO, Zbigniew Kaczyński. Carbohydr. Res. 2015; vol. 407, s.55-58
 23. MSSA i MRSA w atopowym zapaleniu skóry: kto przejmuje kontrolę? Izabela Błażewicz, MACIEJ JAŚKIEWICZ, MARTA BAUER, LIDIA PIECHOWICZ, ROMAN NOWICKI, WOJCIECH KAMYSZ, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK. Przegl. Dermatol. 2015; t. 102, nr 5, s. 427-428
 24. Zróżnicowanie typów spa i kaset SCCmec u klinicznych szczepów Staphylococcus aureus oprnych na metycylinę izolowanych w ośrodkach regionu gdańskiego. JOANNA KASPRZYK, LIDIA PIECHOWICZ, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, Ł. Dziewit, M. Bronk, KRYSTYNA ŚWIEĆ. Med. Dośw. Mikrobiol. 2015; t. 67, nr 2, s. 79-88
 25. The high phagocytic activity of macrophages against blood stream isolates of enterococci.TOMASZ JARZEMBOWSKI, AGNIESZKA DACA, JACEK M. WITKOWSKI, EWA BRYL, BOLESŁAW RUTKOWSKI, KRYSTYNA ŚWIEĆ.
  Austin Therapeut. 2016; vol.3, nr 1, art ID 1025, s. 01-03
 26. Nowa metoda profilaktyki przeciwbakteryjnej w przezodbytniczej biopsji stercza. M. Sieczkowski, A.Gibas, A.Wasik, A. Kot-Wasik, LIDIA PIECHOWICZ, J. Namieśnik, MARCIN MATUSZEWSKI.
  PTU 2016, nr 21, s. 36-37
 27. Poultry-like pA+biotype of Staphylococcus aureus CC346/084 clone in human population. LIDIA PIECHOWICZ, KATARZYNA GARBACZ.. Curr. Microbiol. 2016; vol. 73, nr 1, s. 124-131
 28. Activity of antimicrobial peptides, or combined with conventional antibiotics, against Staphylococcus aureus isolated from the airways of cystic fibrosis patients. KATARZYNA GARBACZ, WOJCIECH KAMYSZ, LIDIA PIECHOWICZ. Virulence 2017; vol. 8, nr 1, s. 94-100
 29. The antistaphylococcal activity of citropin 1.1 and temporin A against planktonic cells and biofilms formed by isolates from patients with atopic dermatitis: an assessment of their potential to induce microbial resistance compared to conventional antimicrobials. MAŁGORZATA DAWGUL, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, LIDIA PIECHOWICZ, MARTA BAUER, DAMIAN NEUBAUER, ROMAN NOWICKI, WOJCIECH KAMYSZ. Pharmaceuticals 2016; vol. 9, nr 2, art.30, s.[1-13]
 30. Rola peptydów przeciwdrobnoustrojowych w wybranych dermatozach. Izabela Błażewicz, MACIEJ JAŚKIEWICZ, LIDIA PIECHOWICZ, WOJCIECH KAMYSZ, ROMAN NOWICKI, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK. Przegl. Dermatol. 2016; t. 103, s. 227-232
 31. Wrażliwość na daptomycynę szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od chorych na atopowe zapalenie skóry.Izabela Błażewicz, MACIEJ JAŚKIEWICZ, LIDIA PIECHOWICZ, ROMAN NOWICKI, WOJCIECH KAMYSZ, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK.
  Przegl. Dermatol. 2016; t. 103, supl. 1, s. S29-S30
Aktualizacja strony: 23.11.2022
Tomasz Jarzembowski, Lidia Piechowicz, Wioletta Podjacka