Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Mikrobiologii  > Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Katedra Mikrobiologii

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

 • Miniatura-7 NCN/2023: Utworzenie biblioteki bakteriofagów zdolnych do lizy klinicznych szczepów Pseudomonas aeruginosa.
 • Miniatura-7 NCN/2023: Ocena bezpieczeństwa stosowania eksperymentalnej mieszanki bakteriofagów i laktoferryny w leczeniu gronkowcowych zakażeń układu oddechowego – badania na modelu in vitro i in vivo.
 • Młody Badacz: 01-65023-0005239 (2023): Oznaczenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej i cytotoksyczności nowo zsyntetyzowanych peptydów przeciwdrobnoustrojowych.
 • Projekt 07-00123 (2023). Small Research Projects and Equipment Fund (Society of Applied Microbiology). Identyfikacja biomarkerów białkowych w zakażeniach układu moczowego.
 • Doświadczony Badacz: 71-01415 (2023). Zakażenie SARS-CoV-2: wzrost potencjału patogennego szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od chorych.
 • INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0 10/2020/II 4.0 (2021-2022): Opracowanie zestawu diagnostycznego do oceny ryzyka rozwoju zakażenia u pacjentów z bakteriurią
 • OPUS 18 NCN 2019/35/B/NZ7/04394 (2020-2023): Intensywny chów drobiu – identyfikacja zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym i ich wpływ na zdrowie człowieka – współpraca z Zakładem Toksykologii Środowiska GUMed
 • PRELUDIUM 2018/29/N/ST8/01043 (2019-2022). Ocena wpływu wirującego pola magnetycznego na aktywność lityczną bakteriofagów – współpraca z Katedrą Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • MN 01-0320/08/289 (2018-2019): Aktywność nowo wyizolowanych bakteriofagów wobec wielolekoopornych klinicznych szczepów Staphylococcus aureus wytwarzających biofilm.

Uzyskane granty:

 • Projekt INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0 10/2020/II (2021-2022): Opracowanie zestawu diagnostycznego do oceny ryzyka rozwoju zakażenia u pacjentów z bakteriurią
 • Program Santander Universidades (2019-2020): Wpływ immunosupresji na właściwości antyfagocytarne bakterii izolowanych od pacjentów po przeszczepie nerki
 • Projekt INKUBATOR+ II+/I/3/2017 (2017-2019): Jakościowa ocena bakteriurii na podstawie aktywacji monocytów przez biofilm izolowanych bakterii.
 • Patent P.415250 dla wynalazku: Test diagnostyczny do identyfikacji potencjału chorobotwórczego szczepów z rodzaju Enterococcus (2017)
 • Santander (2014-2015): Wpływ immunosupresji na właściwości anty-fagocytarne bakterii izolowanych od pacjentów po przeszczepie nerki
 • Projekt OPUS NCN 2011/03/B/NZ5/04276 (2012-2016): Potencjalna przydatność wybranych peptydów przeciwdrobnoustrojowych w terapii przeciwgronkowcowej u chorych na mukowiscydozę.
 • Projekt NN401597540: Biofilm Enterococcus faecalis jako marker wirulencji szczepu w zakażeniach układu moczowego.

Prace własne:

 • Praca ST 01-10023 (2022-2024) Wpływ wybranych czynników na proliferację i wybrany potencjał patogenny lekoopornych szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z różnych zakażeń
 • Praca ST02-0543 (2019-2021): Charakterystyka genotypowa i fenotypowa szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej.
 • Praca ST02-0543/07 (2016-2018): Wrażliwość na bakteriofagi klinicznych szczepów Staphylococcus aureus w dobie narastającej oporności na antybiotyki.
 • Praca ST02-0543/07 (2013-2015): Analiza porównawcza koagulazo-dodatnich gronkowców izolowanych od ludzi i zwierząt pod względem wrażliwości na antybiotyki i właściwości toksynotwórczych.
Aktualizacja strony: 02.10.2023
Tomasz Jarzembowski, Lidia Piechowicz, Wioletta Podjacka