Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej  > Zakład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii

Zakład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii

Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej

DYDAKTYKA

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z zakresu:

medycyny tropikalnej i chorób zakaźnych
mikrobiologii
parazytologii
mikologii medycznej
medycyny pracy nt zagrożenia czynnikami biologicznymi w środowisku pracy
chorób wewnętrznych

dla studentów:

• II, III, V, VI roku Wydz. Lekarskiego oraz English Division
• II i III roku studiów licencjackich i magisterskich Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydz. Farmaceutycznego
• I i II roku studiów licencjackich i magisterskich uzupełniających Oddziału Pielęgniarstwa WL

Ponadto Zakład organizuje okresowo:

• cykl konferencji szkoleniowych dla ośrodków i lekarzy aplikujących do miana Certyfikowanych Ośrodków Medycyny Podróży z zakresu medycyny podróży

oraz we współpracy z innymi jednostkami IMMiT:

• szkolenia dla lekarzy specjalizujących się medycynie pracy i medycynie transportu z zakresu medycyny morskiej, tropikalnej i hiperbarycznej

• szkolenia dla diagnostów specjalizujących się w mikrobiologii z zakresu parazytologii

• staże kierunkowe dla diagnostów specjalizujących się w mikrobiologii z zakresu parazytologii

Aktualizacja strony: 10.09.2023
Monika Rudzińska, Katarzyna Sikorska