Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej  > Zakład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii

Zakład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii

Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej

PROFIL

działalność naukowa, dydaktyczno-szkoleniowa i usługowa w zakresie epidemiologii, diagnostyki i leczenia chorób tropikalnych oraz kosmopolitycznych chorób zakaźnych i inwazyjnych

 • prowadzenie prac dotyczących problematyki związanej z kwalifikacją zdrowotną i oceną stanu zdrowia osób wyjeżdżających i powracających ze strefy klimatu tropikalnego,
 • badania immunologiczne nad rozpoznawaniem wybranych pasożytniczych i grzybiczych chorób tropikalnych oraz występujących w Polsce,
 • diagnostyka wybranych schorzeń o etiologii bakteryjnej, wirusowej i grzybiczej przy użyciu metod serologicznych, hodowlanych i mikroskopowych
 • ocena czynników ryzyka nabycia zakażenia wirusem E zapalenia wątroby oraz przydatności metod serologicznych i molekularnych w diagnostyce wirusowego zapalenia wątroby typu E
  W strukturze zakładu funkcjonuje Pracownia Medycyny Podróży kierowana przez prof. dr hab. Krzysztofa Korzeniewskiego, do zadań której należą:
 • prowadzenie badań naukowych nad rozpowszechnieniem chorób tropikalnych w populacji lokalnej Afryki Subsaharyjskiej oraz wśród podróżujących z Europy do strefy klimatu gorącego,
 • organizacja szkoleń i warsztatów w zakresie medycyny tropikalnej i podróży,
 • publikacja monografii i informatorów w zakresie medycyny tropikalnej i podróży,
 • dostarczanie bieżących informacji pracownikom ochrony zdrowia na temat zagrożeń zdrowotnych oraz działań profilaktycznych istotnych z punktu widzenia zdrowia międzynarodowego,
 • nadzór nad organizacją i działalnością Krajowej Sieci Certyfikowanych Ośrodków Medycyny Podróży

 • Aktualizacja strony: 10.09.2023
  Monika Rudzińska, Katarzyna Sikorska