Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej  > Zakład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii

Zakład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii

Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

 • Ocena czynników ryzyka nabycia zakażenia wirusem E zapalenia wątroby oraz przydatności metod serologicznych i molekularnych w diagnostyce wirusowego zapalenia wątroby typu E.
 • Epidemiologia, diagnostyka i ocena skuteczności leczenia zakażeń przewodu pokarmowego zawlekanych do Polski.
 • Międzynarodowa kontrola przypadków malarii importowanej do Europy – stała współpraca z innymi ośrodkami Unii Europejskiej.
 • Nabyta toksoplazmoza węzłowa i toksoplazmoza ciężarnych – ocena swoistej odpowiedzi immunologicznej oraz skuteczności leczenia.
 • Zarażenia Candida, Aspergillus i Cryptococcus spp. u osób powracających z tropiku i w badanych grupach ludności woj. pomorskiego.
 • Prewalencja grzybów z rodzaju Candida w różnych materiałach biologicznych.
 • Analiza epidemiologiczna i kliniczna zarażeń Blastocystis hominis w zależności od ich genotypów u osób powracających z tropiku i nieopuszczających granic kraju.
 • Badania nad zróżnicowaniem genotypowym różnych szczepów Dientamoeba fragilis izolowanych od pacjentów Poradni Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych z oceną ewentualnych różnic epidemiologicznych i klinicznych.
 • Badania epidemiologiczne nad intensywnością inwazji T. canis/cati w wybranych populacjach wiekowych i środowiskowych ludności woj. pomorskiego.
 • Ocena zagrożenia epidemiologicznego inwazją T. canis/cati w różnych miejscach woj. pomorskiego.

 • Aktualizacja strony: 10.09.2023
  Monika Rudzińska, Katarzyna Sikorska