Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej  > Zakład Parazytologii Tropikalnej

Zakład Parazytologii Tropikalnej

Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Najważniejsze publikacje:

 1. Grzeszczuk A., Stańczak J., Kubica-Biernat B. 2002. Serological and molecular evidence of human granulocytic ehrlichiosis focus in the Białowieża Primeval Forest (Puszcza Białowieska), northeastern Poland. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect Dis., 21: 6-11.
 2. Myjak P., Nahorski W., Pieniazek N.J., Pietkiewicz, H. 2002. Usefulness of PCR for diagnosis of imported malaria in Poland. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 21: 215-218.
 3. Stańczak J., Okróy-Rysop G., Racewicz M., Kubica-Biernat B., Kruminis-Łozowska W. 2002. Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in the selected Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae) population in Weilburg, Hesse, Germany. Int. J. Med. Microbiol., 291 (suppl. 33): 206-209.
 4. Stańczak J., Racewicz M., Kruminis-Łozowska W., Kubica-Biernat B. 2002. Coinfection of Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae) in northern Poland with the agent of Lyme borreliosis (LB) and human granulocytic ehrlichiosis (HGE). Int. J. Med. Microbiol., 291 (suppl. 33): 198-201.
 5. Szostakowska B., Myjak P., Kur J. 2002. Identification of anisakid nematodes from the Southern Baltic Sea using PCR-based methods. Moll. Cell. Probe 16: 111-118.
 6. Hiszczyńska-Sawicka E., Brillowska-Dąbrowska A., Dąbrowski S., Pietkiewicz H., Myjak P., Kur J. 2003. High yield expression and single-step purification of Toxoplasma gondii SAG1, GRA1, and GRA7 antigens in Esherichia coli. Protein Exper. Purif., 27: 150-157.
 7. Knap J.P., Kubica-Biernat B. 2003. Czy gorączka Zachodniego Nilu (WNF) dotarła do Polski? Stanowisko zespołu ekspertów powołanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Przeg. Epidemiol., 57: 399-404.
 8. Myjak P., Nahorski W., Pietkiewicz H., Nickisch-Rosenegk M., Stolarczyk J., Kacprzak E., Felczak-Korzybska I., Szostakowska B., Lucius R. 2003. Molecular confirmation of human alveolar echinococcosis in Poland. Clin. Infect. Dis., 37: 121-125.
 9. Grzeszczuk A., Stańczak J., Kubica-Biernat B., Racewicz M., Kruminis-Łozowska W., Prokopowicz D. 2004. Human anaplasmosis in north-eastern Poland: seroprevalence in humans and prevalence in Ixodes ricinus ticks. Ann. Agric. Environ. Med., 11: 99-103.
 10. Kopańska K., Najda A., Żebrowska J., Chomicz J., Piekarczyk J., Myjak P., Bretner M. 2004. Synthesis and activity of 1H-benzimidazole and 1H-benzotriazole derivates as inhibitors of Acanthamoeba castellanii. Bioorg. Med. Chem., 12: 2617-2624.
 11. Myjak P., Nahorski W., Żarnowska-Prymek H., Pietkiewicz H. 2004. Przydatność “OptiMAL Rapid Malaria test” do szybkiego rozpoznawania malarii importowanej do Polski. Wiad. Parazytol., 50: 193-199.
 12. Pietkiewicz H., Hiszczyńska-Sawicka E., Kur J., Petersen E., Nielsen H., Stankiewicz M., Andrzejewska I., Myjak P. 2004. Usefulness of Toxoplasma gondii recombinant antigens in serodiagnosis of human toxoplasmosis. J. Clin. Mirobiol., 42: 1779-1781.
 13. Stańczak J., Gabre R.M., Kruminis-Łozowska W., Racewicz M., Kubica-Biernat B. 2004. Ixodes ricinus as a vector of Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum and Babesia microti in urban and suburban forests. Ann. Agric. Environ. Med., 11: 99-103.
 14. Szostakowska B., Kruminis-Łozowska W., Racewicz M., Knight R., Tamang L., Myjak P., Graczyk T. 2004. Cryptosporidium parvum and Giardia lamblia recovered from feral filth flies. Appl. Environ. Microbiol., 70: 3742-3744.
 15. Kubica-Biernat B. 2005. Malaria i jej wektory w Polsce. W: Stawonogi – różnorodność form i oddziaływań. A. Buczek, Cz. Błaszak – red. Lublin, Koliber: 281-287.
 16. Chomicz L., Żebrowska J., Piekarczyk J., Starościak B., Myjak P., Walski M., Kazimierczuk Z.: In vitro studies on susceptibility of Acanthamoeba castellanii to selected chemical agents. – Acta Parasitologica, 2005, 50, 1: 25-31.
 17. Hiszczyńska-Sawicka E., Kur J., Pietkiewicz H., Holec L., Gąsior A., Myjak P.: Efficient production of the Toxoplasma gondii GRA6, p35 and SAG2 recombinant antigens and their applications in the serodiagnosis of toxoplasmosis. – Acta Parasitologica 2005, 50, 3: 249-254.
 18. Szostakowska B., Myjak P., Wyszyński M., Pietkiewicz H., Rokicki J.: Prevalence of Anisakin Nematodes in Fish from Southern Baltic Sea. – Polish Journal of Microbiology, 2005, 54, Suppl.: 41-45.
 19. Wroczynska A., Nahorski W., Bąkowska A., Pietkiewicz H.: Cytokinez and clinical manifestations of malaria in adults with severe and uncomplicated disease. – International Maritime Health, 2005, 56: 1-4.
 20. Boczoń K., Myjak P., Wędrychowicz L.: Postępy biochemii i biologii molekularnej pasożytów ludzi i zwierząt. – Wiadomości Parazytologiczne, 2005, 51, 1: 175-179.
 21. Grzeszczuk A., Stańczak J., Pogorzelska J., Prokopowicz D.: Diagnostyka ludzkiej anaplazmozy granulocytarnej (Diagnostics of human granulocytic anaplasmosis). – Wiadomości Parazytologiczne, 2005, 51, 2: 109-114.
 22. Kubica-Biernat B.: Komary w Polsce. – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD, 2006, 44, 1: 25-29.
 23. Kubica-Biernat B., Kowalska-Ulczyńska B.: Fauna komarów (Diptera: Culicidae) Mierzei Wiślanej. [Mosquito fauna (Diptera: Culicidae) of the Vistula Spit.] – W: “Stawonogi. Znaczenie epidemiologiczne” [“Arthropods. Epidemiological importance”]. Red. A. Buczek, Cz. Błaszak, KOLIBER, Lublin 2006: 145-151.
 24. Stańczak J.: Detection of spotted fever group (SFG) rickettsiae in Dermacentor reticulatus (Acari: Ixodidae) in Poland. – International Journal of Medical Microbiology, 2006, 296, S1: 144-148.
 25. Grzeszczuk A., Ziarko S., Kovalchuk O., Stańczak J.: Etiology of tick-borne febrile illnesses in adult residents of north-eastern Poland: Report from a prospective clinical study. – International Journal of Medical Microbiology, 2006, 296, S1: 242-249.
 26. Grzeszczuk A., Stańczak J.: High prevalence of Anaplasma phagocytophilum infec-tion in ticks removed from human skin in north-eastern Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2006, 13: 45-48.
 27. Wesołowska M., Cisowska A., Myjak P., Marek J., JurowskaKA-Liput J., Jakubaszko J.: Acanthamoeba keratitis in contact lens wearers in Poland. Adv. Clin. Exp. Med., 2006, 15, 3: 553-555.
 28. Pietkiewicz H., Hiszczyńska-Sawicka E., Kur J., Ptersen E., Nielsen H.V., Paul M., Stankiewicz M., Myjak P. 2007 Usefulness of Toxoplasma gondii recombinant antigens (GRA1, GRA7 and SAG1) in an immunoglobulin G avidity test for the serodiagnosis of toxoplasmosis. – Parasitol. Res., 100, 2: 333-337.
 29. Michalik J., Stańczak J., Sikora B., Łaniecka I., Bartnicka M. 2007 Immature Ixodes ricinus ticks infesting yellow-nected mice (Apodemus flavicollis) and bank voles (Clethrionomys glareolus) in a forest habitat – differences in tick-host preferences. W: “Stawonogi. Środowisko, patogeny i żywiciele”. [“Arthtopods Environment, pathogens and hosts”]. Red. A. Buczek, Cz. Błaszak, Koliber, Lublin 2007: 193-198.
 30. Kubica-Biernat B., Kowalska-Ulczyńska B., Stańczak J. 2007 Komary (Diptera: Culicidae) Trójmiasta. [Mosquito fauna (Diptera: Culicidae) of the Gdansk Agglomeration]. W: “Stawonogi. Środowisko, patogeny i żywiciele”. [“Arthtopods Environment, pathogens and hosts”]. Red. A. Buczek, Cz. Błaszak, Koliber, Lublin 2007: 61-66.
 31. Kubica-Biernat B. 2007 Biologia i występowanie Anopheles claviger s.l. (Diptera: Culicida-e) w Polsce. [The biology and occurrence of Anopheles claviger s.l. (Diptera: Culicidae) in Poland]. – W: “Stawonogi. Środowisko, patogeny i żywiciele”. [“Arthtopods Environment, pathogens and hosts”]. Red. A. Buczek, Cz. Błaszak, Koliber, Lublin 2007: 67-70.
 32. Myjak P., Nahorski W., Szostakowska B., Żarnowska-Prymek H.,Pietkiewicz H. 2007. Detection of molecular markers for chloroquine and pyrimethamine/sulfadoxine resistance In imported cases of Plasmodium falciparum malaria In Poland. Acta Parasitologica 52(3): 286-291.
 33. Szostakowska B., Fagerholm H.-P. 2007. Molecular Identification of Two Strains of Third-Stage Larvae of Contracaecum rudolphii Sensu Lato (Nematoda: Anisakidae) From Fish in Poland. The Journal of Parasitology 93(4): 961-964.
 34. Lass A., Pietkiewicz H., Modzelewska E., Dumetre A., Szostakowska B., Myjak P. 2008. Detection of Toxoplasma gondii oocysts in environmental soil samples using molecular methods. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 28: 599-605.
 35. Kubica-Biernat B., Kruminis-Łozowska W., Chrzanowska A., Kowalska-Ulczyńska B., Stańczak J., Racewicz M. 2008. Badania nad występowaniem arbowirusów z rodziny Flaviviridae u komarów (Diptera: Culicidae) z terenu woj. Pomorskiego. (The occurrence of arbovirus from the family Flaviviridae in native mosquito population (Diptera: Culicidae) from the Pomorskie district. W: Stawonogi. Oddziaływanie na żywiciela. Akapit, Lublin, Buczek A., Błaszak Cz. -eds.: 125-135.
 36. Dzbeński T.H., Kacprzak., Kajfasz P., Kierznikowicz B., Knap J.P., Kubica-Biernat B., Myjak P., Nahorski W., Paul M., Pawłowski Z.S., Stefaniak J. 2008. Malaria w Polsce i na świecie: wczoraj i dziś. Knap J.P., Myjak P. – eds. alfa-medica press , 246 pp.
 37. Stańczak J. Racewicz M., Michalik J., Buczek A. 2008. Distribution of Rickettsia helvetica in Ixodes ricinus tick populations in Poland
  Int. J. Med. Microbiol., 298, suppl. 1: 231-234
 38. Holec-Gąsior L., Stańczak J., Myjak P., Kur J. 2008. Występowanie specyficznych przeciwciał anty-Toxoplasma gondii w grupie pracowników leśnych z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. (Occurrence of Toxoplasma gondii specific antibodies in group of forestry workers from Pomorskie and warmińsko-mazurskie provinces). Wiad. Parazytol., 54 (3): 231-236.
 39. Michalik J., Sikora B., Górecki G., Wierzbicka A., Tyczewska M., Stańczak J. 2008. Roe deer (Capreolus capreolus) : important hosts for Ixodes ricinus reproduction in forest ecosystems of the Wielkopolska province, west-central Poland. W: Stawonogi : oddziaływanie na żywiciela. Buczek A., Błaszak Cz. – eds., Lublin, AKAPIT: 87-91.
 40. Michalik J., Wodecka B., Skoracki J., Sikora B., Stańczak J. 2008. Prevalence of avian-associated Borrelia burgdorferi s.l. genospecies in Ixodes ricinus ticks collected from blackbirds (Turdus merula) and song thrushes (T. philomelos)
  Int. J. Med. Microbiol., 298, suppl. 1, s. 129-138
 41. Myjak P., Szulta J., Almeida M.E., DaSilva A.J., Steuer F., Lass A., Pietkiewicz H., Nahorski W.L., Golian J., Knap J., Szostakowska B. 2009. Usefulness of PCR method for detection of Leishmania in Poland. Polish J. Microbiol., 58 (3): 219-222.
 42. Racewicz M., Kruminis-Łozowska W., Gabre R.M., Stańczak J. 2009. Występowanie Cryptosporidium spp. u muchówek synantropijnych na wybranych stanowiskach miejskich i wiejskich. (The occurrence of Cryptosporidium spp. in synanthropic flies in urban and rural environment.). Wiad. Parazytol., 55 (3): 231-236.
 43. Kubica-Biernat B., Kruminis-Łozowska W., Stańczak J., Cieniuch S. 2009. Badania nad występowaniem wirusa Zachodniego Nilu u komarów (Diptera: Culicidae) na wybranych terenach Polski. (A study on the occurrence of West Nile virus in mosquitoes (Diptera: Culicidae) on the selected areas in Poland). Wiad. Parazytol., 55 (3): 259-263.
 44. Nowak M., Cieniuch S., Stańczak J., Siuda K. 2010. Detection of Anaplasma phagocytophilum in Amblyomma flavomasculatum ticks (Acari: Ixodidae) collected from lizard Varanus exanthematicus imported to Poland. Exp. Appl. Acarol., 51: 363-371.
 45. Goljan J., Myjak P., Nahorski W., Kubica-Biernat B., Felczak-Korzybska I., Kowalczyk D., Kuna A., Kotłowski A. 2010. Dengue antibodies in Polish travellers returning from the tropics. Evaluation of serological tests. Int. Marit. Health, 61: 36-40.
 46. Chomicz L., Padzik M., Graczyk Z., Starosciak B., Graczyk T., Naprawska A., Oledzka G., Szostakowska B. 2010. Acanthamoeba castellanii: In vitro effects of selected biological, physical and chemical factors. Exper. Parasitology 126,1:103-105.
 47. Wesołowska M., Kisza K., Szalinski M., Zielinski M., Okulewicz A., Misiuk-Hojlo M., Szostakowska B. 2010. First Case of Heterochthonous Subconjunctival Dirofilariasis Described in Poland. Am. J. Trop. Med. Hyg. 83 (2):210
 48. Kubica-Biernat B., Kowalska-Ulczyńska B., Gliniewicz A. 2010. Effectiveness of VectoBac 12AS and VectoBac TB against mosquito larvae in the field trials in northern Poland. In: Stawonogi. Ekologiczne i patologiczne aspekty układu pasożyt – żywiciel. Akapit, Lublin: 263-271.
 49. Kubica-Biernat B., Kowalska-Ulczyńska B. 2011. Identification and distribution of sibling species of Anopheles maculipennis complex (Diptera: Culicidae) in north-eastern Poland. Fragmenta Faunistica 54 (1): 17-27.
Aktualizacja strony: 19.02.2024
Beata Biernat, Anna Lass