Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej  > Zakład Parazytologii Tropikalnej

Zakład Parazytologii Tropikalnej

Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

 • Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 5 zakwalifikowało do finansowania projekt prof. Macieja Grzybka z Zakładu Parazytologii Tropikalnej GUMed pt. Wirom miejskich szczurów: analiza ekosystemu wirusów i implikacje dla zdrowia publicznego.

Uzyskane granty:

 • Molekularne określenie lekooporności izolatów Plasmodium falciparum pochodzących z różnych regionów świata, w tym importowanych do Polski.
 • Molekularna weryfikacja struktury populacyjnej Contracaecum rudolphii (Nematoda, Ascaridoidea, Anisakidae) – pasożyta kormoranów gnieżdżących się na terenie północno-wschodniej Polski.
 • Molekularne i serologiczne badania nad występowaniem zakażeń Anaplasma phagocytophilum – etiologicznym czynnikiem ludzkiej ehrlichiozy granulocytarnej (HGE) – w grupach ryzyka z różnych terenów północnej i północno-wschodniej Polski.
 • Występowanie Toxoplasma gondii w środowisku oraz w mięsie i wędlinach sprzedawanych w sklepach.
 • Występowanie przeciwciał przeciw białkom szoku termicznego i wybranych cytokin malarii oraz ich znaczenie kliniczne.
 • Molekularne badania nad występowaniem wirusa Zachodniego Nilu (WNV) w populacji komarów (Diptera: Culicidae), potencjalnych wektorów patogena na wybranych naturalnych i zurbanizowanych terenach Polski.
 • Detekcja i ilościowe oznaczanie wybranych patogenów zagrażających zdrowiu człowieka w kleszczach Ixodes ricinus (Acari, Ixodidae) przy zastosowaniu PCR i Real-Time PCR.
 • Nr N N 404 179040 Serologiczne i molekularne badania nad występowaniem zakażeń Rickettsia spp., etiologicznego czynnika ludzkich riketsjoz z grupy gorączek plamistych (SFG), u mieszkańców oraz w populacjach kleszczy (Acari, Ixodidae) z terenów północnej i środkowo-wschodniej Polski.
 • N N402 587140 „Występowanie jaj Echinococcus multilocularis w środowisku i próby wykrycia korelacji pomiędzy ich występowaniem a przypadkami klinicznymi alweokokozy u ludzi”

Prace własne:

 • Molekularna weryfikacja struktury genetycznej Hysterothylacium auctum (Nematoda: Ascaridoidea, Raphidascaridodae) – pasożyta ryb morskich.
 • Występowanie oocyst Toxoplasma gondii w środowisku.
Aktualizacja strony: 19.02.2024
Beata Biernat, Anna Lass