Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej  > Zakład Parazytologii Tropikalnej

Zakład Parazytologii Tropikalnej

Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

parazytologia

W toku zajęć studenci mają możliwość poznania:

  • najczęstszych i najgroźniejszych gatunków pasożytów, znajdowanych wewnątrz różnych układów, tkanek, narządów człowieka oraz w jego wydalinach i wydzielinach
  • wybranych elementów morfologii i biologii różnych stadiów rozwojowych pasożytów, warunkujących ich chorobotwórczy wpływ na organizm człowieka
  • specyficznych cech morfologii pasożytów i komensali, ważnych dla prawidłowej diagnostyki różnicowej patogenów
  • morfofizjologicznych cech cyklu życiowego pasożytów, sprzyjających ich dyspersji w populacjach ludzkich i w środowisku
  • najważniejszych wektorów biologicznych i mechanicznych oraz ich roli w transmisji inwazji pasożytniczych
  • współczesnego mianownictwa chorób pasożytniczych zgodnie z systemem SNOPAD, którego ujednolicenie zalecane jest przez Światową Federację Parazytologów w programach kształcenia
  • podstawowych metod wykrywających pasożyty
Aktualizacja strony: 01.09.2023
Beata Biernat, Anna Lass